Mae hyn yn bendant yn ffas

6319x 22. 03. 2013 Darllenydd 1

Yn yr Amgueddfa Aifft yn Cairo ar y llawr cyntaf fe welwch wrthrych arbennig nad yw'n cyd-fynd â chyd-destun arddangosfeydd eraill.

Mae'n wrthrych cylchol y mae Egyptologists yn honni ei fod yn fase, er ei fod ar yr olwg gyntaf nid oes ganddo lawer i'w wneud ag ef. Mae'r gwrthrych i fod i ddod o waith yn hŷn na 3100 o flynyddoedd cyn ein dyddiad.

Dr. Abd'El Hakim Awayan (aka Hakim) oedd dyn a oedd yn ddoethineb ei hynafiaid hynafol. Cafodd ei eni a'i fyw ger llwyfandir Giza, a wasanaethodd ef fel maes chwarae. Ef oedd "Khemitian," dyn o deulu Khem (yr Aifft). Yn anffodus, yn 2008 bu farw. Cymerodd ei ferch, Sharzad Aywan, waith ei thad gyda'i fendith garedig.

Dywedodd Hakim wrthym nad yw hon yn fase yn bendant. Dywedodd fod y ddisg hon yn rhan o'r peiriant. Peiriannau sy'n lleihau dylanwad disgyrchiant. Roedd y peiriant hwn yn caniatáu i bethau ledu (hwylio) a gwasanaethodd i adeiladu pyramid. Cynhyrchwyd gwrth-ysgogiad gan ddefnyddio seiniau, toriadau a drychau.

Yn y fideo hwn, mae Hakim yn esbonio yn bersonol:

Ffynhonnell: Pyramidau a Mwy - Cyfrinachau, Mythau a Ffeithiau

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb