Chwyldro tawel Billy Meier

17397x 21. 01. 2017 Darllenydd 1

Ffilm ddogfen Michael Horn ar 2007 ar achos Billy Meier - un o'r cysylltiadau dieithr mwyaf adnabyddus o'r Pleiades.

cysylltiadau Meier gyda estroniaid dechreuodd honnir yn 1942 ac maent yn para am weddill ei oes, a oedd tan 2011 70 yn cynrychioli cyfnod cyswllt blwyddyn o hyd bron. Yn y blynyddoedd 1942 1953-medd cysylltiadau ag Sfath allfydol yn y blynyddoedd 1953 1964-gyda Asket allfydol ac yn y blynyddoedd 1964 1975-reportedly pob cysylltiad gyda extraterrestrials torri ar draws ac yn teithio o gwmpas y byd. Blwyddyn 1975 Agorwyd honnir hynny. Cysylltiadau swyddogol gyda Semjase allfydol ac yna gyda estroniaid eraill y cyfeirir atynt fel Quetzal, Ptaah, Nera etc.

Cyfathrebu gyda estroniaid cymerodd honedig lle ac yn parhau i ddigwydd yn y wyneb ac yn telepathically, sef ras a elwir yn Plejaren, yn wreiddiol Plejaden, a oedd yn cyfeirio at y names Pleiades hysbys i ni. Ers 1995 Ond Meier yn siarad dim ond tua Plejaren a honnir yn dod o dimensiwn arall y Bydysawd, sydd erbyn dadleoli gan ffracsiwn o eiliad yn y dyfodol ein hunain. system seren estroniaid hyn yn honnir un enw ag y maent, felly Plejaren. Mae eu planed cartref i fod yn Erra, sy'n debyg o ran maint i'r Ddaear.

O 28. Ionawr 1975 i 18. Yn ôl adroddiad 2010, rhoddodd 971 gysylltiadau telepathig personol a 1149 â mynyddoedd o Plejaren a'u aelodau Ffederasiwn, gyda'r cysylltiadau hyn yn para am weddill ei fywyd. O 519, ysgrifennodd y cysylltiadau honedig negeseuon cyswllt, hynny yw, trawsgrifiadau llythrennol o'r cyfweliadau rhyngddo a'r estroniaid dan sylw. Mae ei drafodaethau cyswllt yn fanwl iawn ac yn cwmpasu ystod eang o themâu sy'n dechrau gyda'r Creation a elwir yn (Die Schoepfung) a'i gyfreithiau a'i orchmynion ac yn dod i ben gyda gwyddoniaeth, ailgarnio, ysbrydolrwydd, seryddiaeth, ecoleg, iechyd, perthnasoedd rhyngbersonol, a bywyd o gwbl. Ar wahân, maent yn cynnwys negeseuon cyswllt yn ogystal â nifer o broffwydoliaethau a rhagfynegiadau cyffredinol a phenodol iawn, a gadarnhawyd yn rhannol gan wyddoniaeth fodern. Dim ond y deg cyswllt cyntaf gyda'r testunau a dyfyniadau rhagarweiniol o nifer o gysylltiadau eraill a gyfieithwyd i 2011.

Dywedodd Plejaren caniatáu Meier i greu tystiolaeth gynhwysfawr a allai sbarduno dadl byd-eang o ran materion UFOs a bywyd allfydol. Ar ben hynny, honnir yn blentyn a gefnogir yn y gwaith o ddatblygu ei ymwybyddiaeth ac yn pasio nhw bob math o wybodaeth a data ac ati, er mwyn dechrau ei flwyddyn dasg heriol 1975 oedd yn galw y genhadaeth. Dylai gynnwys gipio ysgrifenedig a lledaenu hynny. Dysgu y gwir, addysgu ysbryd, addysgu o fyw sy'n Meier cyfeirir ato hefyd fel ddysgeidiaeth y Proffwyd. Ar gyfer addysgu hwn yn seiliedig addysg fyd-eang o fewn ystyr yr hyn a elwir. Ddeddfau a gorchmynion greadigol-naturiol, hy. Ym mhob agwedd ar fywyd, ymwybyddiaeth, meddwl, teimlo ac actio.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Chwyldro tawel Billy Meier"

  • Tino yn dweud:

    Enw'r fideo ei bod yn chwyldro tawel iawn pwyntiau cryno i bobl ac addasiadau o werthoedd .A ymwybyddiaeth y ddaear fel dynol yn ei ysbryd a datblygiad gwybyddol ar gyfran lefel isel ohono, hefyd diolch iddo fod yn dysgeidiaethau ac sectau strae caeth y mae'n dwyll ac yn ei gwneud yn slobodným nid mewn gweithredu a meddwl, ac yn atal rhag hawl i ddeall yr egwyddor y deddfau naturiol natur a ffurfio gorchmynion fel un dilys, ac felly yn naturiol yn .A chwyldro tawel sydd wedi dod i newid mewn ymwybyddiaeth digwydd ym mhob un ohonom, ac mae hefyd yn angenrheidiol nid yw'r gwaith ysbrydol mewn ymwybyddiaeth bod felly rhaid i hunan bob basio felly dim byd yn dod, ei ben ei hun.

Ad a Ateb