Tibet: Monolith yn Bhimpul

511670x 16. 03. 2020 Darllenydd 1

Ymhlith dirgelion y byd hwn a'r diwylliannau a'r gwareiddiadau hynaf mae'r dulliau o gludo blociau cerrig tunnell lawer, a godwyd yn ddiymdrech rywsut i ddwywaith uchder twr gwylio Petřín (Pyramid Mawr Giza) neu waliau yn adeiladau Canol America (Machu Picchu, Teotihuacán). Nawr mae monolith dirgel arall wedi'i ddarganfod yn Tibet. Dyma'r monolith anoddaf a ddarganfuwyd heddiw, a gafodd ei gludo. Defnyddir y monolith hwn fel pont dros yr affwys yn Tibet. Mae lleoliad a maint y garreg yn wynebu daearegwyr a haneswyr â dirgelwch cwbl annealladwy.

Monolith yn Bhimpul, Tibet

Gan fod y monoliths cerrig andesite gwir dod o hyd eto trymaf o Puma Punku-ger Tiahuanaco (ar Lyn Titicaca) a monolith calchfaen yn Balbeek - Libanus. Yn gyntaf pwyso tua tunnell 1000, yr ail tunnell 1150. Mae Monolith o Bhimpul hyd yn oed yn anoddach! Fe'i darganfuwyd yn ffiniau gogleddol India a Nepal, Gogledd Tibet. Dyma le pererindod o'r enw Badrinath. Tua thair cilomedr i ffwrdd yn lle o'r enw Mana, sy'n gorwedd wrth gymer dwy afon gwyllt: Alakanada a Sarasvati. Mae Sarasvati yn bwrw glaw pum cant llath i'r abyss. Un can metr cynnwys ymhellach bont bwlch drwy'r monolith uchod Bhimpul. Ar y pwynt hwn mae'r bwlch yn ddwfn ac yn dda am 20 10 o led.

Gan fod y maes hwn yn diriogaeth filwrol (meddiannaeth Tsieineaidd), dim ond pererinion Indiaidd sy'n gallu ymweld â'r lle hwn. Yn 1992, lle mae'r lluniau agoriadol yn dod, roedd mynediad i dwristiaid y Gorllewin yn cael ei wahardd bron. Ym mis Mai, llwyddodd 1999 i gyfaill i'r awdur, Andy Wolf, gyrraedd y safle lle mae Pont Bhimpul wedi'i leoli, yn bennaf oherwydd rhoddodd Krischna-Mnich fraint iddo SADHU. Y dyddiau hyn, a'r sefyllfa wleidyddol yn yr ardal hon, nid yw mynediad i'r ardal yn bosibl.

Yn ôl tystion llygaid ac yn deillio o ffotograffau, gellir amcangyfrif dimensiynau enfawr y monolith.

Nid yw cyfrifo maint y bloc yn hawdd oherwydd bod ganddo siâp di-wisg. Cyfrifwyd y gyfrol ar 468 m3 a phwysau'r garreg yn tunnell 1263! Y cwestiwn yw: Sut i osod tonnau 1200 o garreg trwm dros fwlch metr 10?

Sut daeth y garreg i'w lle?

A ddaeth y garreg hon yn naturiol i'w lle presennol? Ateb: Gallai'r opsiwn cyntaf fod y rhewlif yn cael ei gludo yn ei le. Opsiwn Dau: Syrthio i lawr o'r bryn neu o frig y mynydd. Mae yna lawer o fynyddoedd yn yr Himalaya. Ond: Gellir gwrthod yr amrywiad cyntaf oherwydd daeth y garreg fel pont dros yr afon pan oedd eisoes yn bodoli. Nid yw'r ail ddewis yn sefyll, gan nad oes mynydd na mynydd yn unig ger y gallai'r cawr hwn gwympo neu lithro yn syml.

Waters Saraswati Alakanadou gyda ongl delta o tua 60 ° ac wedi ei leoli mewn ardal fynyddig oddeutu 3200 metr o uchder. Mae'r ardal hon yn rhan o droed y gadwyn fynyddig codi 600 m. Bhimpul-maen hir na allai lithro i lawr y rhiw, byddai'n rhaid iddo oresgyn dringo tirlithriad a dringo eto ac yn olaf yn gorwedd yn daclus dros un bwlch, lle mae yn eithaf syth heddiw.

Mae ochr ddwyreiniol yr afon yn codi fel wal gerrig o ran metrau 10 o uchder, sy'n ymestyn y tu hwnt i'r ochr orllewinol. O'r ochr hon, ni allai'r garreg ostwng oherwydd bod hyd y garreg yn uwch na uchder y gorchudd, y wal. Yn uwch na'r gorwedd mae gorwedd y glaswelltir glaswelltog. Hyd yn oed o'r fan hon, ni allai'r garreg fynd i mewn i'r sefyllfa y mae'n ei feddiannu.

Mae'r garreg yn ei lle yn union

Mae lleoliad y garreg yn dangos bod y garreg hon yn cael ei roi yn fwriadol yn ei le. Yn fwriadol. Ar yr ochr orllewinol caiff ei osod mewn toriad sy'n mesur tua metr 8. Tra ar yr ochr hon caiff y garreg ei fewnosod i mewn i wal yr afon, caiff ei osod ar yr ochr ddwyreiniol yn y toriad. Mewnosodir y garreg yn union i'r toriad hwn, fel petai wedi'i wneud i fesur. Dyma'r unig le y gellid gosod y garreg hon.

Mae'r garreg yn deillio o'r amgylchedd cyfagos, ond mae'n rhaid ei symud o bellter o sawl can fetr neu filltiroedd. Mae ei siâp yn dangos olion peiriannu. Mae'r ochr isaf yn annaturiol. Mae'r rhan uchaf yn afreolaidd ac ar hyn o bryd mae'n cael ei haddasu ar gyfer bererindod ac offer milwrol. Mae'n amhosib i'r garreg ddod i'w le mewn ffordd naturiol. Roedd yn rhaid i rywun ei osod dros yr afon. Ond mae'r broblem yn y cwestiwn: Sut? Nid yw hyd yn oed dechneg heddiw sydd gennym ar ein cyfer ni'n dasg ymarferol. Mae unrhyw ddamcaniaethau am rampiau, pwlïau, llafur caethweision, ac yn y blaen, yn methu. Ni ellir datrys y broblem!

A sut mae'r gwyrth hwn yn esbonio pobl leol?

Dywedaf nad oedd pobl sy'n byw yn yr hen amser yn drigolion ogof cyntefig. Yn fuan, cyfreithiau a phwerau naturiol eraill yn rhagflaenu ar y Ddaear. Nid oedd y matrics mor gryno ac mor ddwys â heddiw. Mae gan drigolion lleol mewn cof yr amser cyn i'r cyfnod ddod i ben - Kali-yuga. Dim ond tua 15000 o flynyddoedd yn ôl roedd y matresen yma'n amlwg. Cyn y tro hwn, nid oedd dynau na cherrig yn llifo fel eu bod yn fwy. Ac mae Bhimpul-Monolit yn dod o'r amser hwn. Adeiladwyd y bont hwn gan frawd yr enwog Arjuna, y ffigurau enwog Bhagavad-Gita o'r enw Bhima. Rheolir y cymeriad hwn gan bwerau mawr. Roedd Arjuna yn un o bum brawd.

Yn golygu Hindi Bhim a PUL dim ond y rhan fwyaf o. Ar y pwynt hwn, mae dalyn yn dal i fod o'r enw Bhima, a gynhelir gan fynachod y ffydd Brahmin. Yn yr epig Mahabharata ac mewn llawer o destunau o'r enw Plum, gellir darllen y brodyr enwog hyn.

Felly, rydym yn sefyll cyn y dewis - naill ai'r bont dros yr estroniaid a adeiladwyd gan yr afon neu'r carreg a osodwyd gan bobl sy'n defnyddio heddluoedd anhysbys - y ddaear. Byddai'r ail fersiwn yn esbonio llawer o ffenomenau dirgel eraill.

Pwy a adeiladodd bont monolithig yn Bhimpul?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Awgrym ar gyfer llyfr o Escape Bydysawd Suenee

Cof cosmig

"Ond y peth pwysicaf i mi oedd darganfod nad yw marwolaeth y corff yn dod â'n bodolaeth i ben, ond nad yw cam pendant ein bod ond yn dechrau."

Cof cosmig

Erthyglau tebyg

Sylwadau 5 ar "Tibet: Monolith yn Bhimpul"

 • Tino yn dweud:

  honiad Erthygl bod yn yr amser pell gorfod ddaear cymhwyso gwahanol deddfau natur a nerth yr honiad nad yw hyn yn ddim byd camgymeriad wedi bod, ac ni all fod yn syml o ddechrau y bydysawd yn gymwys yr un deddfau naturiol bob amser ac yn ennyn ffurfiant a natur sy'n berthnasol i gyd meysydd gwyddoniaeth, technoleg a natur yn sylweddol ac nid ar ran, ac felly yn un o'r gwirionedd tragwyddol a hefyd y rhai sy'n gyfarwyddeb berthnasol mewn vesmíroch eraill nad ydynt yn olaf mae llawer o feini hirion y broblem ei ateb wedi sicr, ond mae gwyddoniaeth bellach yn gwybod ei ddeall yn dda .Keby Cefais unedau Antigravity sy'n ddylwn i ei roi ar y monolith ac yn gwybod eu rheolaeth ymwybyddiaeth cryfder ac os hoffech eu dadleoli yn gwybod yn ôl y drefn perfformiad unrhyw garreg gronynnol yn dweud y gallai pob fod fel bod y dadleoli yn bosibiliadau eraill ac beaming a'r gwrthrych i'w drosglwyddo gan yr egni a'r broses dadfeddiannu ac yn y gyrchfan i'w haddasu, ac mewn cryn dipyn o Mae hyn yn angenrheidiol ar gyfer yr offer technegol uwch, cyn 11 517 o flynyddoedd yn ôl, cefais y bobl cytrefu y Ddaear.

 • Standa Standa yn dweud:

  Delwedd o ongl ychydig yn wahanol:

  http://www.euttaranchal.com/tourism/photos/badrinath-5980347.jpg

  Yn fy marn i, nid oes cyn lleied o leoedd i fynd oddi yno.

  Beth am y posibilrwydd ei fod yn eistedd ychydig yn unig o le ychydig yn uwch ar ôl i'r dŵr wthio gwely ddyfnach islaw ef? Bydd erydiad yn rhedeg yn eithaf cyflym.

  • Sueneé yn dweud:

   Rwy'n gweld dau beth yno:

   1. lle daeth y garreg
   2. gan ei fod wedi'i osod yn y man lle mae hi nawr

   O'r hyn y mae Tomas wedi'i wneud, darganfyddaf fod pennau'r garreg yn cael eu gosod ar lannau'r graig mewn ffordd nad yw'n naturiol. Hynny yw, mae'r gofod wedi'i beiriannu. Felly hyd yn oed os ydych chi'n dweud bod y garreg wedi llithro oddi ar lefel uwch, byddwch yn dal i allu datrys lleoliad a pheiriannu terfynol y deunydd. Ac rydyn ni'n ôl pa mor hawdd yw symud y megality ...?

   • Standa Standa yn dweud:

    Yn fy marn i,

    1. Mae'r garreg yno yn naturiol spadký, gwely gwisgo yn ffuglen (iselder naturiol) a'r bobl yno gwrthwyneb gorffen cefnogaeth adeilad i syrthio napokračoval carreg naturiol ar ei ffordd i lawr ymhellach

    2. Gadawyd y garreg ychydig yn uwch. Gwnaeth pobl wely iddo. Yna fe wnaethant gicio'r gefnogaeth dano, a daeth y garreg i mewn i'r lle hwn. Roedd pobl yn ychwanegu cerrig llai i wneud ffordd.

    Yn gyffredinol, credaf nad yw symud y megalith yn hawdd, ond nid yw'n amhosib.

Ad a Ateb