Roedd tatŵio yn Old Utah yn ffasiynol

4614x 21. 03. 2019 Darllenydd 1

Gan mai prin yw'r olion dynol hynafol sydd â chroen wedi'i gadw, nid ydym yn gwybod gormod am yr arfer hynafol o datŵio. Still, credir bod tatŵs wedi'u gwasgaru ar draws y byd. Mae'r prif enghreifftiau'n cynnwys y dyn iâ Ötzi, a elwir hefyd yn Fritz Fritz, a'r Maiden Iâ, fel y Dywysoges Ukok o Siberia.

Dilynir yr enghreifftiau egsotig prin hyn gan ddarganfyddiadau newydd gan archeolegwyr o Ogledd America. Mae'n ymddangos bod y tatŵs hynaf yn dod o hyd ar bridd America yn Tennessee, New Mexico, ac yn fwyaf diweddar yn Utah. Dewch i gwrdd â Blwyddyn Iâ Blwyddyn 2500 o Siberia. Mae tatŵs ei hanifeiliaid yn dal yn hawdd eu hadnabod.

Tatŵs mewn hanes hynafol

Mae'n debyg mai dim ond blaen y mynydd iâ yw'r nodwyddau tatŵ hynafol hyn. Gallai arferion tatŵ hynafol fod wedi bod yn llawer mwy cyffredin nag a feddyliwyd yn flaenorol. Mae'n debyg eu bod wedi'u hymestyn yng Ngogledd America, ond eu bod wedi cael eu hatal wedyn gan ddyfodiad Ewropeaid. Ni allwn ond dyfalu ynghylch sut y defnyddiwyd y tatŵ, un o'r rhagdybiaethau yw eu bod wedi marcio'r rheng yn y llwyth penodol.

“Mae tatŵs yn arwydd parhaol sy'n mynd gyda rhywun lle bynnag y maent yn mynd. Mae hyn yn sylfaenol wahanol i arferion addurniadol eraill ac addurniadau corff. "

Koeddech chi'n gwybod bod Utah mor ffasiynol? O leiaf nes i ddynion gwyn gyrraedd, yn iawn?

Enghraifft o datŵau cynfrodorol

Mae'n debyg mai'r arteffact hynaf o'i fath a ddarganfuwyd erioed yn rhan orllewinol yr Unol Daleithiau oedd y nodwydd tatŵ 2000 leiaf oed. Wedi'i sefydlu yn Utah, yn ôl Newsweek, yn dyddio'n ôl i 500 BC a 500 nl Dychmygwch fod mwy na 40 o flynyddoedd wedi cael eu gollwng yn y warws hyd nes i fyfyriwr doethurol o Brifysgol Washington State, Andrew Gillreath-Brown, ddod o hyd iddo yn y rhestr. .

“Wrth baratoi'r esboniad, sylwodd ar fag gydag arteffact anarferol. Roedd ganddo handlen bren, wedi'i lapio â ffibr o rai planhigion, a dau ddrain tenau iawn ar y diwedd. Pan sylwais ar y tomenni duon, roeddwn i wedi fy mhlesio'n fawr, oherwydd roeddwn i'n gysylltiedig â'r tatŵ ar unwaith. ”

Andrew Gillreath-Brown, myfyriwr

Cymharodd Gillreath-Brown a'i gydweithwyr offeryn hynafol a wnaed o sumac-sumac, gyda nodwydd wedi'i gwneud o ddau big pigog wedi'u cysylltu â dail yucca. Pan oeddent yn archwilio'r gweddillion trwy ficrosgop electron, darganfuwyd carbon y tu mewn i'r nodwyddau, yn ôl pob tebyg o'r tân gwersyll. Roedd offeryn tebyg o flynyddoedd 1100 BC i 120 nl i'w gael o'r blaen ym Mecsico Newydd. Mewn cyferbyniad, roedd ganddo bedwar yn Utah asgwrn cefn cactws a dolen gyrs.

Nodwydd tatŵ 2 000 oed, a ddarganfuwyd yn Utah. Wedi'i wneud o bibellau cactws.

Yn flaenorol, roedd tatŵau yn brifo llawer

Aeth gwyddonwyr mor bell â chreu copi o nodwydd a'i brofi ar groen moch. Yn ôl Gillreath-Brown, roedd yn rhaid i'r tatŵ hwn brifo llawer, er y gallai fod yn waeth:

“Rwy'n credu ei fod wedi brifo llawer. Bu'n rhaid i Vpichy ei wneud dro ar ôl tro (yn wahanol i datŵau modern). Mae pigiadau pigog yn effeithiol iawn o gymharu â chacti eraill (yn ôl astudiaeth ddiweddar). Mae hefyd wedi helpu bod dyfnder y tatŵ yn uchafswm o ddau i dri milimedr, po fwyaf yw, po fwyaf yw'r boen.

Pricles pigog pigog oedd yr offeryn tatŵ hynaf yng Ngogledd Orllewin America

Y llynedd, ysgrifennodd Andrew Gillreath-Brown ar Twitter am un o'r pecynnau tatŵ hynaf yn y byd yr ymchwiliodd iddo gyda'i gydweithwyr. Daethpwyd o hyd i'r set hon yn Tennessee, i'r gorllewin o Nashville, mewn lle o'r enw Fernvale.

Gallai hyn fod yn set tatŵ hynaf y byd

Yn ôl Floss Meddyliol:

“Mae'r set yn cynnwys nifer o nodwyddau pigfain â lliw inc wedi'u gwneud o esgyrn twrci. Cafodd ei chladdu mewn bedd Brodorol Americanaidd cyn o leiaf 3600 o flynyddoedd yn ôl. ”

Fel nodwyddau tatŵ Utah, roedd y set hon o nodwyddau esgyrn, offer cerrig, a chregyn wedi'u llenwi â lliwiau yn y warws am amser hir cyn i ymchwilwyr ddarganfod. Daethpwyd o hyd i arteffactau yn 1985 a'u storio am ddeng mlynedd ar hugain. Fodd bynnag, mae archeolegwyr yn credu bod y nodwyddau hyn fel y'u gelwir wedi bod yn gyffredin yn yr hen amser. ”

Meddai Deter-Wolf o Mental Floss:

"Cyn dyfodiad Ewropeaid, bron pob un o'r bobl frodorol o Great Plains a Dwyrain Woodlands yn ymarfer tatŵs." O ran rhywbeth mor eang ac mor bwysig, credwn y bydd wedi'i wreiddio'n ddwfn iawn yn hanes yr Americanwyr Brodorol. ”

Nawr bod archeolegwyr yn gwybod beth i edrych amdano, maent yn disgwyl llawer o hen arteffactau tatŵ.

"Mae'n debyg, cyn gynted ag y byddwn yn dechrau gwneud mwy am y pethau hyn nawr, ein bod yn gweld bod y tatŵ yn weithgaredd hynod eang," meddai Deter-Wolf.

Er efallai na fyddwn yn gallu astudio lluniau o hen datŵs, gwyddom fod yr Americanwyr Brodorol wedi defnyddio'r offer hyn i addurno eu cyrff am filoedd o flynyddoedd.

'n fideo

Mwy am Utah:

Mwy am ddyn eira Ötzim:

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb