The Dark Horizon: Sprites, dirgelwch a synhwyrau

7374x 17. 12. 2017 Darllenydd 1

Ydych chi erioed wedi ysmygu, yr Asiant Einstein? A ydych chi'n teimlo'n teimlo'n awr?, yn gofyn i'r cydweithwyr hynaws Mulder rusovlasej, sydd ynddo'i hun yn gwadu rhifyn iau Scullyovej Asiant ar yr adeg pan mai dim ond gwaith ar y FBI at ei superiors dechreuodd wedi dod â mewnwelediad gwrthrychol ar mysterióznych achosion, a elwir yn ddiweddarach fel Actau X. Ac er bod yn y cwestiwn cyntaf yn gallu dirnad rhywbeth awdur jocosity Hank Mooodyho, o hunan arall ysbrydol o gyfres "Californication" hon replica chwareus hadrodd yn swyddfa'r pencadlys suterénnej FBI Washington Pennsylvania Avenue 935 mysterióznej i'r atmosffer, er hynny yn gweithredu X perthyn. Nid wyf yn credu ei fod yn reboots y gyfres boblogaidd o wylwyr, yn enwedig cefnogwyr top zaprisahaných blaenorol gyfres ddylai mewn rhyw ffordd gan y graddau y rîl hyd yn oed pan fyddant yn cael y teimlad nad yw rhannau newydd er hynny sawl sbario. Ond mae amseroedd yn newid, ac os Daniel Craig, asiant gynrychiolydd 007 anfarwolwyd yn y ffilm Casino Royal ar obligátnej Gorchymyn cwestiwn bartender martini "Ysgwydwch, peidiwch â chymysgu?" mae'n ateb y anffafriol "Nid yw hynny'n bwysig i mi," gallwn ddyfalu y bydd yr arwyr yn aml yn sefydlu ychydig flynyddoedd yn ôl yn erbyn niferoedd o brydau cyffrous.

Mae'r gyfres 10fed Aktov X, er gwaethaf yr ystod draddodiadol o themâu dirgel neu rhyfedd, wedi'i gwthio yn y conspiratories tywyll sy'n chwarae rôl fwy fyth nag o'r blaen. Tra bo un o'r adolygwyr yn sôn amdano "Nostalgia yn y cyfnod o ysbïo", yn sicr yn methu â chytuno â barn sylwebydd arall, yn ôl pa na ellir credu'r "episodau newydd", gan eu bod "wedi cysgu'r amser".

"Gallai fod wedi bod yn wych: i ddilyn Mulder a Scully wrth ddatrys problemau diogelwch seiber neu dorri cynllwyn ar rwydweithiau cymdeithasol, " yn ysgrifennu Marek Hudec er enghraifft. "Mae Deddfau X yn dychwelyd i sgriniau teledu ar ôl tair blynedd ar ddeg, ond heddiw ni allwn ni gredu nhw nawr, hyd yn oed os ydym am eu cael. Maent yn cysgu pan oeddent yn amau ​​ei fod yn naturiol. "

Mae'r beirniad ffilmiau Saesneg, Brian Moylan, sydd wedi darlledu rhan rhagarweiniol wedi cael ei annog i rannu'r teimladau gyda darllenwyr y papur newydd Prydeinig The Guardian: "Mae gwrando ar y beep-beep hynod adnabyddus o'r sain Aktov X o'r teledu yn eich atgoffa o agor yr hen flwyddynlyfr. Bydd y teimladau adnabyddus yn rhoi ychydig o bwysau i chi. Y pethau gwallt hynny! Y dillad hwnnw! Mae gennych yr awyrgylch hwnnw y tu mewn, ond nid ydych chi'n siŵr eich bod am fynd yn ôl yno. "

Ie, y gwir yw bod y X-cyrraedd mewn amser newydd, ond oherwydd byddai'n naïf i ddisgwyl bod yr asiantau sy'n dal yn y flwyddyn 1993 neu beidio defnyddio ffonau symudol, yn cael sylw "problemau seiber". Wedi'r cyfan, ni fyddai pob cefnogwr go iawn o'r gyfres, a oedd yn rhyfeddu i wylio gemau Mulder's arall gyda'r model Apple iPhone diweddaraf yn y trydydd pennod o'r gyfres gyfredol, hyd yn oed yn disgwyl unrhyw beth. Mae'r olygfa hon a achosodd cyfryngau cymdeithasol hyd yn oed mwy na droi buttocks noeth Kim Kardashianovej ar Instagram, sef dangos i ni arwahanrwydd yn gweithredu â hwy sgriptwyr ffilmiau X bob amser yn cael mynediad i heriau. Fodd bynnag, byddai'n gamgymeriad i gredu na allwn fynd i'r afael â neges gyfredol yn ystod datguddiadau ffrwydrol Julian Assange ac Edward Snowden.

Ond heddiw rydym yn siarad am konšpiráciách llawer mwy nag erioed oherwydd y ffuglen wyddonol paranoid o nawdegau Chris Carter mewn gwirionedd yn byw. Gall y rhain canfod ei fod yn naill paranoid a chynllwynio gweledigaeth o'r byd, fel y cyn symud ymlaen gosod chwerw rydym yn ceisio "yn dod i'r meddwl" pobl zadeľujúci bob safbwyntiau radicalaidd eraill mewn cynhwysydd "konšpiračných theori."

Yn aml iawn, mae yna seicolegwyr yn ymchwilio i gofio'r rhagfarn o edrych yn ôl. Dweud gan Arthur Goldwaga: "Os yw unrhyw beth yn bwysig, mae popeth a arweiniodd ato, ac mae wedi dod allan ohono, yn ymddangos hefyd yn arwyddocaol. Mae hyd yn oed y manylion mwyaf dibwys yn synnu'n sydyn. "

Bydd ymchwil o'r fath yn ein harwain i ddod i'r casgliad bod poblogrwydd damcaniaethau cynllwyn yn deillio ohono "Diffyg ymddiriedaeth o awdurdodau, teimladau o ddiymadferth a hunan-barch gwan"; "O anllythrennedd wyddonol" p'un a "Credoau mewn ffenomenau paranormal", sydd eisoes yn ymosod yn uniongyrchol ar bob ymchwilydd difrifol sy'n ymchwilio i ffenomenau anhysbys ein byd. "Os bydd cynllwyn yn parhau, mae camgymeriad adnabyddus wrth resymu, o'r enw y tueddiad i gadarnhad, yn dod i'r seicolegydd - y tueddiad i geisio, dod o hyd i bwyslais bwysicaf ar y dystiolaeth sy'n ategu'r hyn a gredwn," yn ysgrifennu, er enghraifft, Dušan Valent yn y traethawd "The Epidemic of Conspiracy" ym mis Mai o gylchgrawn XMUMX GoldMAN. "Mae'r camgymeriad hwn wrth feddwl yn un o'r prif gosbwyr y ffaith bod pobl deallus weithiau'n credu mewn nonsens cyflawn."

Er bod y awdur y ddamcaniaeth cynllwyn llinellau a nodwyd yn cael ei ystyried fel math arbennig o "ofergoeliaeth modern" se esboniad fesul fath nid yw'n bell i konšpiráciám, sy'n ceisio negyddu o ddealltwriaeth.

Na, ffrindiau, mae hyn i gyd yn llawer mwy anodd, yn enwedig os bydd un yn ystyried bod llawer o'r hyn vykvitlo mewn gardd konšpiračnej dychmygol, ei fod wedi dod â ffrwythau go iawn - bodolaeth brosiect MK Ultra, Operation Northwoods a clip papur, Watergate neu dyst kuvajtskej nyrs Nayirahovej, mae'r rhain yn dim ond rhai o'r enghreifftiau o hanes yr Unol daleithiau addysgiadol, wherein nad fel materion sefyll spared hanes modern unrhyw un o'r gwladwriaethau presennol. A bodolaeth UFOs, digwyddiad paranormálnych o ddigwyddiadau neu myfyrdodau ar sprisahaniach maent yn perthyn i'r un a roddwyd, mae miliynau o bobl yn y Shaddai lolfa at eu sgriniau i wylio gweinyddiaeth vyfabrikované teledu â hwy.

"Theori Conspiracy ei ffynnu yn hanner y ganrif ddiwethaf ac nad oedd yn cyd-fynd yn ddamweiniol mewn amser gyda datblygiad cyflym o dechnoleg - y defnydd o ynni niwclear gan y taflegryn gofod neu treiddio i mewn i gemeg gynhyrchu bwyd" yn atgoffa cyhoeddwr Slofaciaidd Ľubomír Jurina yn yr erthygl "Mae cynllwynio yn rhan o'r meddwl dynol". "Mae'r byd wedi dod yn llai dealladwy, ond yn waeth, mae ymddangosiad technofobia wedi ychwanegu dadrithiad â pholisi sydd wedi peidio â mynegi diddordebau pobl ac mae'n gêm o grwpiau pŵer. Mae'r wladwriaeth wedi troi'n gelyn dan amheuaeth. " dull tecach i pwnc hwn Mawrth 2014 dychmygu politológovia Oliver Prifysgol Chicago a Eric Thomas Wood a ymchwiliodd wyth mlynedd fel dinasyddion yr Unol Daleithiau canfyddedig theori cynllwyn gan arwain at astudiaeth a gyhoeddwyd yn "Americanaidd Journal of Gwyddor Gwleidyddiaeth":

"Mae'r esboniad yn gorwedd yn y seicig, lle mae greddf yn chwarae rhan bwysig. Ni ddatblygodd i brosesu cryn dipyn o wybodaeth am dechnoleg, meddygaeth neu derfysgwyr. Roedd yn rhaid iddi sicrhau goroesi yn y savana. Mae'r meddwl dynol yn rhagdybio'n reddfol bod ysglyfaethwyr anweledig a maleisus yn cuddio mewn tiriogaeth anhysbys. Yn Savannah mae hefyd yn werth chweil i geisio gudd y berthynas rhwng digwyddiadau cyfochrog ar hap na fwriedir rhesymegol amherthnasol - hyd yn oed heddiw yr arweinydd yn rhoi llwybr llawn, gofal mawr ac yn ystod gyrru zazrie wedi parcio damwain llongddrylliad. Mae cynllwynio yn adlewyrchu dealltwriaeth reddfol y byd. Mae straeon hud yn cynnwys da a drwg, gwrthdaro, atebion athrylith, a gwrandawyr yn hynod o apêl. Mae'r sawl sy'n credu ynddynt yn mynd i mewn i eisoes, ac ef ei hun yw'r arwr sy'n ymladd yn erbyn pŵer. "

Er na ellir gweld cyfraniad yr ymchwil hwn fel esboniad o achosion datgelu a lledaenu damcaniaethau cynllwynio, mae'n dal i ganiatáu goresgyn yr un stereoteipiau ag a farnwyd. Nid oes unrhyw amlygiad o "ddiffyg hunanhyder," "stupidrwydd", "gwyddonol" neu "anllythrennedd gwleidyddol." "Yn gyffredinol, mae cyhoedd America yn chwilio am esboniadau o ddigwyddiadau gwleidyddol mewn damcaniaethau cynllwynio, felly mae'n rhaid bod rhesymau mwy cymhleth iddynt ddod i'r amlwg," yn cau E. Oliver a T. Wood.

Achosion damcaniaethau konšpiračných yn gwbl gyfreithlon, plwm yn olaf cyfran ohonynt yn profi i fod yn wir o amser ac felly yn cadarnhau eu bod yn gymwys anghyfreithlon yr hawliad gwrthwyneb fod unrhyw ddamcaniaeth sy'n esbonio rhai digwyddiadau Conspiracy gyfrinach actorion lluosog yn amheus neu'n afresymol. Mae'n ymddangos bod y gwreiddiau arweinydd mor anffodus i weledigaeth rhan o'r athronydd Awstria Karl Popper. Mae hynny yn ei lyfr "The Society Agored a Ei Enemies" zmieňoval "theori cynllwyn o gymdeithas", o fewn ystyr sy'n cael ei "Pob sefyllfa, pob digwyddiad, yn enwedig y mawr ac annymunol, union ganlyniad rhywfaint o fwriad a chynllwyn".

Yn ôl y Seland Newydd athronydd theori cynllwyn Charles Pigden yw unrhyw ddamcaniaeth (waeth beth yw ei gywirdeb, rhesymoledd neu opsiwn wirio) ar gyfer esbonio ffenomen neu ddigwyddiad Conspiracy: "Y theoriwr cynllwyn, yna dim ond yr un sy'n esbonio digwyddiad neu ffenomen y theori sy'n cysylltu'r digwyddiadau hyn â chynghrair rhai actorion." Fel y mae'r athronydd Slofaciaidd Paul Hardo yn atgoffa, nid oes dim dadleuol o gwbl:

"Mae pob un ohonom yn damcaniaethwr cynllwyn - o priod podozrievavých i newyddiadurwyr chwilwyr llygredd - oherwydd hyd yn oed ddigwyddiadau cyffredin o fywyd bob dydd, nid ydym yn gwybod dehongli y cydadwaith o gyd-ddigwyddiadau, ond drwy ddarllen cynulleidfaoedd a gydgynllwynio yn y gweithrediadau pobl eraill. Ac o hanes, gwyddom hefyd fod yna gynllwynion mawr go iawn. "

Na, damcaniaethau cynllwynio yn cytuno â'n profiadau ar gyfer hanes, byddem wedi ibaže dan y model o Jim Hougana yn cynrychioli popeth a oedd yn llyfnhau a elwir yn gyffredinol yn "Disney" fersiwn o hanes heb y cyfrinachau gwirioneddol a manipulations pwerus.

"Mae pobl bob amser wedi dod i rym ac wedi gwrthod cynlluniau cudd, a byddai'n gymdeithasol beryglus tybio y byddant yn peidio â gwneud" yn nodi P. Hardos yn yr ymddiheuriad rhyfeddol "I Amddiffyn Damcaniaethau Cynghrair". "Chwilio a chysylltiad Shadiness, nid camgymeriad o natur, ond yn naturiol mae'r ymateb i'n cyd-fyw gyffredin fel sebeckých klamárov. Er mwyn bod yn sicr, mae rhai zachádzajú Ffantasïwr paranoid yn eu teóriách bell ac yn cadw at eu hoffter rhesymeg obsesiynol ac er gwaethaf y ffaith, ond nid yn ei hun yn ei gwneud yn o genfigen a darbodus peep dull amhriodol i'r byd. Fodd bynnag, beth i'w amddiffyn yw condemniad arwynebol damcaniaethau cynllwyn yn gyffredinol. Mae angen barnu damcaniaethau yn unig trwy sut y gallant ddelio â ffeithiau hysbys ac nid yn ôl natur y ffeithiau. Nid yw'n ddefnyddiol gwrthod y theori oherwydd ei natur, gall ddallu ni'n ddall i'r ffaith anffodus. Ar y llaw arall, er yn dda a diogelwch yn iach ddemocratiaeth ryddfrydol rhywfaint o ddrwgdybiaeth ac amheuaeth tuag privilégiám pwerus. "

Ac wrth i mi wneud bymtheg mlynedd yn ôl, hoffwn ofyn ichi eto am daith i gynllwynwyr ac achosion dirgel. Gan mai dim ond siawns fach yw ei gofio, fe'i gwnewch yr un geiriau bron pan ofynnaf ichi adael diogelwch eich cartrefi goleuedig a llosgi yn yr ychydig funudau nesaf. Ymestyn coler y clogyn hir, darganfod ambarél mawr du ar y trothwy a chadwch i mewn i noson tywyll, sych yn llawn dirgelwch, peryglon a chynllwyn. Ac eto, gofynnwch y cwestiwn:

Ydych chi'n teimlo'n teimlo'n awr?

Detholiad o lyfr yr awdur The Dark Horizon of Milos Jesenský. Straeon newydd o Mulder a Scull.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb