Beibl: Hanes go iawn

storïau o'r Beibl, fel y'i cyflwynwyd i ni heddiw, mewn llawer o achosion yn adlewyrchiad yn unig o hanes go iawn. Er bod y Beibl yn siarad am y llyfr fel llyfr - llyfr y mae ei gynnwys yn newid ers ei eni, archwilio'n fanylach yn cadarnhau'r ffaith bod ei gynnwys yn y llif o amser a addaswyd dro ar ôl tro ac yn gwella i ddiwallu anghenion gwleidyddol ei gyfnod.

Os yw'n bosibl dod o hyd i rifyn cynharach neu, hyd yn oed yn well, yr ysgrifau a oedd yn rhagflaenu creadigol y Beibl, mae bob amser yn lle llosgi ar gyfer strwythurau crefyddol. Mae bob amser yn poeni a fydd ein syniad yn cyd-fynd â hyn ein cyndeidiau.

Gyda thoriad gwleidyddol yn 382 AC yn y Cyngor yn Rhufain penderfynwyd pa destunau sy'n dderbyniol a pha rai sydd angen eu llosgi. Mae'r rhai sydd heb gyrraedd y ffugio olaf o hanes yn aml yn ysbrydol ac yn drawsnewidiol yn ysbrydol. Mae gan farn heddiw lawer i'w wneud â dysgeidiaeth Dwyreiniol. Gyda'i gilydd, fe'u cyfeirir atynt weithiau fel gnostig.