Cof Coll Dynol

Mae cymdeithas ddynol yn dioddef o golli cof o'i hanes hynafol. Drwy reoli'r dynged, rydym wedi cael gwared ar ein gwreiddiau a chyflwynwyd fersiwn fictorol o'n gorffennol atom.

Mae'r rhai nad ydynt yn gwybod eu gorffennol yn ei gwneud hi'n anodd creu eu momentyn presennol a'u dyfodol. Nid oes ganddo gysylltiad cryf â'i hynafiaid. Does dim ffordd i ddysgu.

Roedd angen i ni ddysgu edrych i mewn i'r gorffennol neu, yn olaf, ddysgu sut i ddeall ein hynafiaid hynafol yn well a adawodd ni wahanol negeseuon dros amser.

Ein cyfrifoldeb ni yw sut yr ydym yn trin y wybodaeth hon. Faint fyddwn ni'n barod i gyfaddef nad ydym mor unigryw a pherffaith â'r rhai a oedd yma o'n blaen ...