Bywyd ar Mars

Mae'r rhaglen gofod swyddogol yn honni mai dim ond archwilwyr awtomataidd oedd gan Mars, ac nid yw teithiau i Mars gyda chriw dynol eto wedi'u paratoi. Fodd bynnag, mae hyfforddeion yn honni bod Mars wedi bod yn teithio ers 50. blynyddoedd ac mae'r amodau hynny'n llawer mwy tebyg i amodau'r Ddaear nag y mae NASA yn barod i'w gyfaddef.