Ymosodiad ffug ffug

Ymgyrch o dan faner ffug Nebo baner ffug (Saesneg gweithrediad baner ffug Nebo faner ffug), yn y pen draw gweithrediadau baneri tramor yn weithred gyfrinachol dan arweiniad llywodraeth, gorfforaeth neu sefydliad arall a ddyluniwyd i rywun arall ei wneud i ymddangos. Daw'r enw o gysyniad milwrol hedfan lliw ffug, hy y llawdriniaeth a gyflawnir mewn lliwiau eraill (cenedlaethol) na'r rhai â'r baner genedlaethol. Ar y llaw arall, ni chaiff gweithrediadau o dan faner ffug eu cyfyngu i wrthdaro milwrol a gellir eu cynnal yn sifil a heddwch, ee mewn gweithrediadau cudd-wybodaeth. [Ffynhonnell: Wiki]