Giants

Yn y mythau llawer o genhedloedd, ond mewn dogfennau hanesyddol a darganfyddiadau archeolegol roedd arwyddion o fodolaeth creaduriaid humanoid yn ein gorffennol pell maent yn outnumbered eu maint a chryfder.

Cristnogaeth a ddylanwadir gan y byd yw'r ffigwr mwyaf enwog o Goliath. Ond mae arwyddion bod yna hyd yn oed mwy o faint.

Sefydliad Smithsonian ei gymryd gofal ar ddiwedd 19. canrif o ymddatod torfol o ysgerbydol yn parhau i fod yn anhysbys gwareiddiad yn fwy na 3 metr o uchder bodau oedd yn byw yn y gorffennol pell storfa yng Ngogledd America heddiw.

Fel petai rhywun ddim eisiau i ni wybod y gwir ...