Cydwybyddiaeth

Ble ydyn ni'n tynnu ar ein gwybodaeth a'n gwybodaeth? Aethom i gyd i'r ysgol, yna cawsom ddarlithoedd ar lyfrau uchel a darllen. Heb dalu mwy o sylw, fe wnaethom ddysgu llawer o bethau gan rieni, ffrindiau ac, yn y pen draw, o'r cyfryngau. Ond dyna i gyd?

Mae llawer o feddylwyr mawr gan fod angen Nikola Tesla, Albert Einstein, gan gynnwys cyfansoddwyr Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven yn unsain cyfaddef bod yr ysbrydoliaeth yn dod rhywle yn nyfnderoedd y bydysawd. Roedd gan bawb eu theori eu hunain. Maent yn cytuno mewn un y mae hi ysbrydoliaeth nid hi oedd eu cyflawniad eu hunain, ond roedd yn dod rhywle y tu allan...

Heddiw, mae llawer yn ei ddweud ymwybyddiaeth gyfunol, maes morffogenetig Nebo Akasha.