Y Secret o Nikola Tesla: Cod 3, 6, 9

124803x 15. 07. 2019 Darllenydd 1

Mae Nikola Tesla wedi gwneud arbrofion dirgel di-ri. Roedd e ei hun yn gyfrinach arall. Dywedir bod gan bron pob ysgoloriaeth rywfaint o obsesiwn. Mae'n hysbys bod Nikol Tesla wedi cael llawer iawn! Ond nid yw'n gyfrinach, cyn iddo fynd i mewn i'r adeilad, iddo droi'r bloc dro ar ôl tro dair gwaith cyn iddo fynd i mewn. Platiau wedi'u glanhau â hancesi 18. Roedd yn byw yn yr ystafelloedd gwesty yn unig gyda'r rhif yn rhannu â 3. Gwnaeth bob amser gyfrifiadau am bethau yn ei amgylchedd uniongyrchol i sicrhau bod y canlyniad yn rhanadwy â 3 a hefyd yn seilio ei benderfyniadau ar ganlyniadau.

3 Rhif Cyfrinachol

Mae'n hysbys hefyd fod ganddo bopeth mewn setiau ar ôl 3. Dywed rhai ei fod wedi OCD ac mae rhai yn dweud ei fod yn ofergoellog. Ond mae'r gwir yn llawer dyfnach.

"Pe baech chi'n gwybod am fawredd tri, chwech a naw, byddai gennych yr allwedd i'r bydysawd." - Nikola Tesla

Nid dim ond rhifau oedd ei obsesiwn, ond yn enwedig gyda'r rhifau hyn: 3, 6, 9! Roedd ganddo OCD cryf ac roedd yn ofergoelus, fodd bynnag, roedd rheswm pam y dewisodd y niferoedd. Mae Tesla wedi honni bod y ffigurau hyn yn hynod o bwysig. Ond ni wrandawodd neb arno ar y pryd. Gallwn ddweud ei fod hyd yn oed wedi cyfrifo'r pwyntiau nodedig o amgylch y blaned sy'n gysylltiedig â thri, chwech a naw!

Ond pam mae'r niferoedd? Beth oedd Nikola Tesla yn ceisio cael y byd i ddeall?

Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi ddeall na wnaethom greu mathemateg, ond gwnaethom ei ddarganfod. Mae'n iaith a chyfraith gyffredinol. Waeth ble rydych chi yn y bydysawd, mae 1 + 2 bob amser yn hafal i 3. Mae popeth yn y bydysawd yn dilyn y gyfraith hon. Mae patrymau sy'n digwydd yn naturiol yn y bydysawd, y patrymau a welwn mewn bywyd: galaethau, ffurfiannau seren, esblygiad, a bron pob system naturiol. Rhai o'r patrymau hyn yw'r Cymhareb Aur a'r Geometreg Gysegredig.

Un system wirioneddol bwysig yw grym natur y "system deuaidd Force 2" lle mae'r patrwm yn dechrau o un ac yn parhau trwy ddyblu'r rhifau. Mae celloedd ac embryonau yn esblygu yn ôl y patrwm cysegredig hwn: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128… Gellid galw mathemateg yn brint Duw gan y gyfatebiaeth hon. (Gadewch bob crefydd o'r neilltu yn y natur hon!)

Ve - math vortex (Gwyddoniaeth Anatomi Torus) yn batrwm sy'n ailadrodd: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5 , 1, 2, 4, 8…

Fel y gallwch weld 3, 6 a 9, nid ydynt yn y patrwm hwn. Mae gwyddonydd Marko Rodin yn credu bod y rhifau hyn yn cynrychioli'r trydydd dimensiwn i'r pedwerydd fector y mae'n ei alw "maes llif“. Mae'r cae hwn i fod yn egni dimensiwn uwch sy'n effeithio ar gylched ynni'r chwe phwynt arall. Dywed Randy Powell, myfyriwr Teulu Mark, mai hwn yw'r allwedd gyfrinachol i ynni am ddim, sy'n rhywbeth yr ydym i gyd yn gwybod bod Tesla wedi meistroli.

Gadewch i ni ei esbonio!

Gadewch i ni ddechrau o 1, dyblu i 2; 2 yn dyblu yw 4; 4 yn dyblu yw 8; Mae 8 yn ddyblu 16, sy'n golygu 1 + 6 ac mae hyn yn hafal i 7; Mae 16 yn dyblu 32 sy'n dod i ben 3 + 2 yn hafal i 5; 32 dyblu yn 64 (5 dyblu yw 10), gan arwain at gyfanswm o 1; Os byddwn yn parhau, byddwn yn dilyn yr un patrwm: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2…

Os byddwn yn dechrau o 1 yn y cyfeiriad arall, bydd gennym yr un fformiwla yn ôl o hyd: mae hanner ohonynt yn 0,5 (0 + 5) sy'n hafal i 5. Mae hanner y 5 yn 2,5 (2 + 5) yn hafal i 7 ac yn y blaen. Fel y gwelwch, nid oes sôn am 3, 6 a 9! Mae fel eu bod allan o'r patrwm hwn.

Ond pan ddechreuwch ddyblu, mae rhywbeth rhyfedd. 3 yn dyblu yw 6; Mae 6 yn ddwbl, gan arwain at 3; nid oes sôn am 9 yn y patrwm hwn! Mae fel 9, yn gwbl rydd o'r ddau batrwm. Fodd bynnag, os byddwch yn dechrau dyblu 9, bydd bob amser yn arwain at 9: 18, 36, 72, 144, 288, 576…

Gelwir hyn yn symbol goleuedigaeth!

Os byddwn yn mynd at y Pyramid Mawr o Giza, nid yn unig y ceir tri phyramid mwy yn Giza, bob ochr ochr yn ochr, gan adlewyrchu safle'r seren yn llain Orion, ond rydym hefyd yn gweld grŵp o dri phyramid llai wrth ymyl y tri phyramid mwy. Rydym yn dod o hyd i lawer o dystiolaeth bod natur yn defnyddio cymesuredd triphlyg a chwephlyg, gan gynnwys siâp chweochrog. Mae'r siapiau hyn o natur, ac mae'r siapiau hyn wedi efelychu wrth adeiladu eu pensaernïaeth sanctaidd.

A yw'n bosibl bod rhywbeth arbennig am y rhif dirgel tri? A yw'n bosibl i Tesla ddatgelu'r dirgelwch dwys hwn a defnyddio'r wybodaeth hon i hyrwyddo ffiniau gwyddoniaeth a thechnoleg?

Y magnificence ei hun yn 9!

Gadewch i ni ddweud bod yna 2 wrthgyferbyniol. Un ochr yw 1, 2, a 4; yr ochr arall yw 8, 7, a 5; Fel trydan, mae popeth yn y bydysawd yn ffrwd rhwng y ddwy ochr wen, fel pendil: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1… (ac os dych chi'n dychmygu symudiad, mae fel symbol ar gyfer anfeidredd).

Fodd bynnag, rheolir y ddwy ochr hon gan 3 a 6; 3 addasu 1, 2, a 4, tra 6 addasu 8, 7, a 5; ac os edrychwch ar y patrwm: mae 1 a 2 yn cyfateb i 3; Mae 2 a 4 yn hafal i 6; Mae 4 a 8 yn hafal i 3; Mae 8 a 7 yn hafal i 6; Mae 7 a 5 yn hafal i 3; Mae 5 a 1 yn hafal i 6; Mae 1 a 2 yn hafal i 3…

Yr un patrwm ar raddfa fawr yw 3, 6, 3, 6, 3, 6… Ond hyd yn oed y ddwy ochr hon, 3 a 6, dilynwch 9, gan ddangos rhywbeth ysblennydd. Gan edrych yn fanwl ar y patrymau 3 a 6, rydych chi'n sylweddoli bod 3 a 6 yn hafal i 9, 6 a 3 yn hafal i 9, pob rhif yn 9, y ddau yn eithrio ac yn cynnwys 3 a 6! Mae 9 yn golygu undod ar y ddwy ochr. 9 yw'r bydysawd ei hun!

Dirgryniad, Ynni ac Amlder: 3, 6 a 9!

"Os ydych chi am ddod o hyd i gyfrinachau'r bydysawd, meddyliwch am ynni, amlder a dirgryniad." - Nikola Tesla

Dyna'r gwirionedd athronyddol dyfnaf! Dychmygwch beth allwn ni ei wneud os byddwn yn defnyddio'r wybodaeth sanctaidd hon mewn gwyddoniaeth bob dydd…

"Mae gwyddoniaeth ddydd yn dechrau astudio ffenomenau anffisegol, ac yn y degawdau bydd ganddi fwy o gynnydd nag ym mhob canrif flaenorol o'i bodolaeth." - Nikola Tesla

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Nikola Tesla: Fy ailddechrau a'm dyfeisiadau

Mae wedi dod yn arloeswr cysylltedd di-wifr a thrawsyrru pŵer di-wifr, gan ennill ynni o'r haul. Dyfeisiodd arfau laser a phelydrau marwolaeth. Eisoes yn 1909, rhagwelai drosglwyddo data di-wifr drwy ffonau symudol a rhwydweithiau symudol.

Nikola Tesla, Fy Bywgraffiad a'm Dyfeisiadau

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Y Secret o Nikola Tesla: Cod 3, 6, 9"

  • Standa Standa yn dweud:

    Dim ond cwestiwn i feddwl amdano:
    Os oedd yn well gan Tesla luosrifau o dri mewn gwirionedd, yna pam dim ond patent AC dau gam?
    Dyfeisiwyd yr un tri cham a ddefnyddiwn heddiw yn ddiweddarach gan gydweithiwr arall.

Ad a Ateb