Cyfrinach y Natsïaid: Ogofâu o dan y ddaear ar gyfer llongau tanfor

212089x 28. 07. 2018 Darllenydd 1

Yn 1944 ym mis Medi, gwnaeth y wlad, sy'n perthyn i Archipelago Tir Franz Joseph, ddarganfyddiad gwirioneddol unigryw ar ynys Alexandria. Canfuwyd dirgelwch y Natsïaid. Cuddfan o dan y ddaear ar gyfer llongau tanfor Almaeneg. Ond hyd yn hyn, nid oes unrhyw wybodaeth swyddogol ar y pwnc hwn, dim ond ychydig o sôn yn y cyfryngau ...

Ogof anhygyrch

Ar ddiwedd 50. dechreuodd y daith ar benrhyn y Polar Flyers, ger hen awyrod yr Almaen, gan adeiladu maes awyr Sofietaidd arall. Nid yw'n glir eto pam y penderfynwyd peidio â defnyddio rhedfa sydd eisoes yn bodoli, sydd wedi'i osod yn dda ac yn llawn offer ...

Yn ystod y gwaith o siafftiau awyru adeiladu ganfuwyd, a oedd yn wreiddiol yn cael eu hanwybyddu. Ond yna fe'u gwelwyd yn eithaf damweiniol gan y peilotiaid a edrychodd ar faes awyr yr Almaen o'r uchod. Maent yn sylwi ar y fynedfa i'r ogof dan y graig, ond i lawr y maent yn methu â dod i lawr oherwydd ei fod llanw, a'r ogof yn raddol diflannu o dan y dŵr ... Dim ond yn ddiweddarach mae'n troi allan bod eisoes ym mis Medi wedi aros 1944 o fewn y capten sylfaen Natsïaid o longau crynhoi ffrwydrynnau T-116, capten VA Babanová .

Chwilio am sylfaen gyfrinachol y Natsïaid

Minesweeper T-116, ynghyd â'r minelayer Murman anfon i Franz Joseph Tir a'r Ynys y Gogledd o New Earth "o ganlyniad i gyflwyno gorsafoedd meteorolegol gaeaf criwiau rhestr eiddo." Ddim yn hir cyn T-116 yn y Môr Kara suddodd y gelyn llong danfor Almaenig U-362. Ymhlith ei malurion Daethpwyd o hyd bag cynfas gyda rhai dogfennau. Mae'n amlwg bod un rheolwr a ddysgwyd o'r sylfaen gyfrinach o longau tanfor i'r ynys Arctig.

Ddydd Sul 24. Ymunodd Medi 1944, T-116 a Murman at yr ymyl rhedeg, hanner milltir o Bae Tawel (Tir Franz Joseph). Yna rhannodd y llongau. Roedd Murman, gyda rhew, yn arwain tuag at yr orsaf polar, yn sefyll yn y minesweeper ac yn aros iddi. Dylid nodi bod gan Babanov un dasg fwy: chwilio am ganolfannau Natsïaidd yn gyfrinachol. Roedd tua wythnos cyn i Murman ddychwelyd, a throsodd y llong tuag at dir Alexandria.

Yn y dyfnder creigiog

Tystiolaeth am y "daith" yn cael eu cymryd yn unig gan ffynonellau answyddogol, atgofion y rhai â hwy Babanová rannu ei ddarganfod ... Mae'n hysbys bod iddo fynd i lawr y grisiau cerrig gul y tu mewn i'r graig. Disgrifiodd cilfach gerfio yn y graig, adeiladau pren yn gyfforddus, offer gyda lleoedd tân a'r holl sydd ei guddio o dan y rhwydi cuddliw. Yn union yng nghanol y sylfaen, darganfuodd y comander morfil ddau doc. Roedd un ohonynt yn graen Demag, a luniwyd i ddelio â mwyngloddiau a thorpedau. Defnyddiwyd yr ail graen i atgyweirio a ail-lanw'r batris. Roedd y ceblau trydanol yn gwbl weithredol.

Mae popeth Babanová disgrifio yn eithaf cyfateb i'r canolfannau disgrifiadau ar gyfer llongau tanfor a adeiladwyd gan y Trydydd Reich, a grybwyllir yn y cofiannau Admiral Karl Doenitz. Mae'r adeiladau hyn yn cael eu rhannu yn gyffredinol ar y blychau, a gall pob un ohonynt ar yr un pryd yn dod o hyd 03:57 longau tanfor. Cafodd y blychau eu gwahanu gan waliau concrid cryf a atgyfnerthwyd. O'r môr, cafodd pob un ohonynt ei ddiogelu gan gatiau enfawr, ac roedd ei drwch yn fwy nag wyth metr. Nid yw'r bynceri super-ddiogelir llongau tanfor pasio drwy bob cam o baratoi ar gyfer y daith ac mae'r criw yn ond yn barod ar gyfer gweithrediadau yn y dyfodol, ond mae ganddynt yma ac ymlacio yn moethus. Roedd warysau gyda chyflenwadau a bwydydd.

Lleoliad cudd uchaf yr ogof!

Felly, lle'r oedd y sylfaen gan Baban? ymchwilwyr cyfoes, sydd wedi'u seilio ar y dystiolaeth ei hun, nid yn unig y capten ond rwy'n Mazuruk cyrnol, daeth pennaeth milwrol y cynlluniau peilot polar i'r casgliad ei bod yn angenrheidiol i edrych amdano ar lan y llyn ac bae Pineginovým Dačná neu'n agos at y rhewlif ddwyreiniol yr ynys ... gyda llaw, yn unig yn y cae iâ yng nghanol 70. darganfuwyd Submarine Atomig yr Unol Daleithiau, a bu'r criw ohono'n astudio'r creigiau o amgylch yn ofalus. Yr ail dro yr oedd ar y pwynt hwn wedi llwyddo i gipio yn 2000. Beth yw Americanwyr yn chwilio amdano?

Ni baratowyd Babarov adroddiad ysgrifenedig swyddogol ar ei ganfyddiadau. Mewn unrhyw achos, nid oes unrhyw gyfeiriadau at yr ogof dan ddaear dirgel yn gwlad Alexandr yn archifau Staff Fflyd y Gogledd. A yw'n bosibl bod y dogfennau hyn yn parhau o dan y pennawd "Cyfrinachol"?

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "Cyfrinach y Natsïaid: Ogofâu o dan y ddaear ar gyfer llongau tanfor"

  • Narcissus yn dweud:

    Mae gorfod dod o hyd i rywbeth diddorol yno hyd yn oed milwyr cyffredin â chymryd rhan. Fodd bynnag, mewn cyd-destun, mae'n rhyfedd bod llawer o gyfleusterau dan y ddaear eu gadael ar ddiwedd y rhyfel, ac yn offer llawn ddinasoedd o dan y ddaear neu yn agos at ei gwblhau, yn dal i ddod i mewn, yna nghyd-destun y Rhyfel Oer, gallai dyfeisiau hyn yn allweddol oherwydd eu bod yn gallu gwrthsefyll y SW a pharhau cynhyrchu. Maent yn cymryd yr hyn y gallent ac mynedfeydd fel arfer yn tanio tra bod eu gwerth yn wych ac roedd yn drueni bywydau a wastreffir yn ystod ei adeiladu. Fel pe adeiladau Almaeneg yn cael eu melltithio rhywsut ....

    • hawel yn dweud:

      Siawns eich holl sylwadau yn ddealladwy, ond yr wyf yn ei weld o safbwynt y diwedd y rhyfel, pan oedd yn glir sut y bydd yn edrych ar ôl yr is-adran y rhyfel byd ar y pryd. Pwy fyddai wedi gotten bod ar ôl yr ymladd gwaedlyd ar y ffrynt gorllewinol ar ôl un flwyddyn 1945 uno'r sector "gorllewinol" a'r o "Western" Yr Almaen creu gyda'i holl ganlyniadau. Felly pan roedd hi'n amser, yn hytrach maent yn dinistrio popeth, fel bod unrhyw beth yn nwylo y gelyn. Fel arall, yr wyf yn caru y "Milwrol Threfoli" a dim ond yn difaru bod llawer o bethau goroesi hyd heddiw oherwydd bod rhai gwrthrychau yn afreal "vymakané.

Ad a Ateb