Yn y pen draw, gellir datrys cyfrinach goleuadau sy'n fflachio ar y lleuad

5128x 08. 07. 2019 Darllenydd 1

Gwelwyd gofodwyr ar y lleuad Goleuadau ers 1969, gan gymryd Alan Bean Dywedodd Apollo 12:

"Gwelais y mellt a meddwl, a welais y mellt mewn gwirionedd?"

Fel y mae'n digwydd, gelwir y fflach yn Ffenomenon Lleuad Dros Dro (TLP), y mae seryddwyr wedi ei dogfennu ers diwedd 20. ganrif.

Fel y mae Gwyddoniaeth Poblogaidd yn ei nodi:

"Os edrychwch ar y Lleuad gyda thelesgop digon pwerus, byddwch yn sylwi ar rywbeth rhyfedd yn mynd ar yr wyneb. Mae fflachiadau o oleuni yn torri allan am eiliad, ac yna'n diflannu cyn gynted ag y bo modd. Honnodd pobl eu bod wedi gweld hyn am o leiaf fil o flynyddoedd, ac mae seryddwyr modern wedi dogfennu'r ffenomen hon ers ail hanner 20. ganrif. Rydym yn gweld y ffenomen lleuad trosiannol hon drosodd a throsodd, heb unrhyw wir ddealltwriaeth o'i hachos. "

Mae Digwyddiadau TLP hyd yn oed wedi'u mapio yma:

Ond beth yn union allai fod yn achos y fflachiadau hyn?

Mae gwyddoniaeth wedi drysu gan y mater hwn ers blynyddoedd, ond seryddwr Yn olaf, gall Hakan Kayal fod yn agos at ateb. Erbyn Mam Dywedodd Rhwydwaith Natur:

"Mae Kayal, athro ym Mhrifysgol yr Almaen yn Würzburg, wedi adeiladu telesgop misol a ddefnyddiodd yn gynharach eleni yn Sbaen. Gyda chanolfan wledig i'r gogledd o Seville, mae'r telesgop yn rhydd yn bennaf o ymyrraeth llygredd golau, ac yn caniatáu i'w lygad ddidostur aros yn sefydlog i'r lleuad.

Adeiladu dau lygad. Mae'r telesgop yn cynnwys camerâu deuol, y mae pob un ohonynt yn cael eu rheoli o bell o gampws prifysgol yn Bafaria. Pan fydd y camerâu hyn yn canfod fflach o olau, maent yn dechrau cofnodi delweddau yn awtomatig wrth anfon e-bost at dîm ymchwil yn yr Almaen: A bydd y Lleuad yn ei wneud eto. Wedi'i ddefnyddio ar y cyd â meddalwedd AI, bydd y telesgop hwn yn gallu cofnodi pob fflach o olau ar y Lleuad yn fuan.

Un o'r prif heriau i ni yw datblygu ymhellach ein meddalwedd canfod digwyddiadau gyda chyn lleied o alwadau ffug â phosibl. Mae gennym eisoes fersiwn sylfaenol sy'n ymarferol ond mae angen gwelliannau. Gan nad yw'r prosiect yn cael ei ariannu gan drydydd parti eto ac yn cael ei ariannu gan y Brifysgol yn unig, nid oes gormod o weithlu ar gyfer y feddalwedd hon. Fodd bynnag, mae gennym fyfyrwyr sy'n gallu gwella meddalwedd fel rhan o'u hastudiaethau. ”

Eglurhad

Fodd bynnag, mae gan Kayal ddamcaniaeth eisoes y mae'n meddwl ei bod yn egluro ffenomenau TLP ar y Lleuad. Ar y Lleuad arsylwyd hefyd ar weithgareddau seismig. Pan fydd yr arwyneb yn symud, gall y nwyon sy'n adlewyrchu golau'r haul ddianc o'r tu mewn i'r Lleuad. Byddai hyn yn esbonio ffenomenau golau, rhai ohonynt yn para am oriau.

Esbonia Kayal ymhellach:

"Roedd amcangyfrifon craff eraill o'r hyn a allai fod yn gyfrifol am fflachio ar wyneb y lleuad." Yr eglurhad mwyaf poblogaidd am y ffenomen hon yw effaith meteorynnau; rhyddhau nwyon neu anweddau, o bosibl trwy siociau misol a allai guddio'r wyneb ac adlewyrchu golau yn anarferol; rhyddhau electrostatig oherwydd rhyngweithiadau gwynt solar; ac allyriadau golau a achosir gan doriad creigiau. "

Dylai'r telesgop a'r feddalwedd newydd fod yn gwbl weithredol mewn tua blwyddyn, ac yna gallem gael data gwyddonol yn y pen draw i ddweud wrthym yn union pam mae'r lleuad yn falch iawn o fygwth ni o bellter.

Awgrym ar gyfer llyfr o Escape Bydysawd Suenee

GFL Stanglmeier ac André Liede: Teithiau cyfrinachol i'r gofod

Ychydig ddegawdau yn ôl, ni fyddai neb wedi meddwl y byddai'r Lleuad yn ganolbwynt sylw, yn enwedig i Rwsia a'r Unol Daleithiau. O goresgyn y lleuad Mae gan Tsieina, Japan, India a De Korea mae'n debyg hefyd ddiddordeb. Mae rhai gwladwriaethau yn ceisio defnyddio'r Lleuad yn unig ar gyfer teithiau hyrwyddo ac uchel eu bri, tra bod pwerau mwy datblygedig yn ymdrechu ar ei gyfer cast milwrol a defnydd strategol ar gyfer rheoli'r Ddaear o'r lleuad. Oherwydd y diddordeb mawr yn y corff cosmig agosaf hwn mae llawer o gwestiynau'n codi.

GFL Stanglmeier ac André Liede: Teithiau Cyfrinachol i'r Gofod

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb