The Secret of Amenti

314739x 10. 05. 2017 Darllenydd 1

Hoffwn siarad â chi heddiw am destun a ddylai, yn fy marn i, beidio â cholli'ch sylw - The Secret of Amenti neu beth yw hyn i gyd. Awdur Petr Penguin mae'n cynnig elevator o'r rhai mwyaf pwysig o'r gyfres lyfrau a gyhoeddwyd yn gyhoeddus VOYAGERS ac yna o ddeunyddiau grŵp astudio ledled y byd Prosiect Amenti.

Fodd bynnag, ffynhonnell y wybodaeth hanfodol hon yn dal i fod mewn man arall: mae'n disgiau metel 12 - cludwyr data sy'n bodoli yn gorfforol ac yn cynnwys cofnodion holograffig amgryptio o bopeth sy'n ymwneud â'n bydysawd, gwareiddiadau a newidiadau esblygiadol ers ei sefydlu 950 biliwn o flynyddoedd (!) a hefyd yn cynnwys senarios o ddatblygiadau pellach posibl. Mae'r disgiau, sydd o darddiad allfydol, roedd 246 000 o flynyddoedd yn ôl a roddwyd i ddiwylliant Uritsky yna daearol fel cydnabyddiaeth o'i ymlyniad i gytundeb heddwch cosmig o'r enw confensiwn Emerald.
Maent hefyd yn cynnwys esboniad technolegau uwch, oherwydd bod dynoliaeth wedi'i hymgorffori i Geidwaid ac Amddiffynnwyr Cymhleth y Deml Universal o'n bydysawd. Yma fe ddarganfyddwn wybodaeth am fecanwaith creu'r rasys sefydliadol, ffiseg y maes unedig cyffredinol, cyfreithiau undod, a gwyddorau ysbrydol a thechnegau Ascension trwy gorff Merkab.

Yr un mor ddiddorol yw'r manylion dějepisného cymeriad: y ddau diflannu Lemuria hyn a arweiniodd at ddinistrio Atlantis fel rôl go iawn a chwaraeir yn hanes Thoth, Moses, Hermes, Akhenaten, neu Iesu, er enghraifft, Merlin a llawer o rai eraill. Pwy yn ein ar hyn o bryd ar ba ochr i'r barricades, ac yn bwysicaf oll - beth ydyw a pham roedd AMENTI sffêr.

Yn ychwanegol at CDT bach, roedd y sêl 12 hwn hefyd yn rhan o'r anrheg hwn, sy'n ein galluogi i agor giatiau seren cymhleth deml cyffredinol ein bydysawd. Mae'r artiffactau hyn, ond nid yn unig, wedi diflannu mewn hanes hynafol gyda rhyfel anferth o filiynau o flynyddoedd. Pe bai'n syrthio i ddwylo'r lluoedd cosmig o Drygioni - yn y testun yn cael eu galw yn aml yn y gwrthwynebwyr - fwyaf tebygol y byddai'n digwydd i gaethiwo nid yn unig ein planed, ond hefyd mewn mannau eraill yn ein bydysawd. Byddai llawer o wareiddiadau yn dod i mewn i freichiau Evil - ac "mae'n ymwneud â hi heddiw".
Mae'r testun hwn yn ein helpu i ddeall beth y mae bod heddiw ffurfdroëdig felly "cynnydd" a pham y ddynoliaeth blaned Ddaear wedi dod yn weithredol - ac yn bwysig iawn - yn cymryd rhan yn y digwyddiadau cosmig mawreddog, sydd bellach yn nesáu at y denouement hanfodol.

Rwy'n rhybuddio darllenwyr posibl nad yw'r testun yn hawdd ei ddarllen i bosau croesair a choffi dydd Sul, a gall y darllenydd foddi llawer iawn o ddata, enwau a gwybodaeth yn hawdd iawn. Ond beth ydym ni ei eisiau - beth sy'n digwydd yn y gorffennol mwy na naw cant biliwn o flynyddoedd :-)

A pheidiwch ag anghofio - mae angen i chi ddarllen gyda phellter iach, ond gyda phen agored!

I flasu, rwy'n cynnig un darn:

Nawr, dychmygwch bod yr holl egni o dempled DNA 1728 inkarnátů un Crist yn unig yn cael eu "dechnegol" cynnal yn y analog templed DNA aml-planedol, felly mewn rhai meysydd morphogenetic planedol nryswch oll, i esblygiad systemau planedol sy'n gysylltiedig. Gallwn wneud hynny dim ond syniad niwlog o'r math o enfawr lychlyd-matrics a'r cae morphogenetic y blaned Tara, y lle cartref yr hil ddynol, ond un rhan o system o'r cyfan ysbrydol aruthrol i'r ddwy ochr plethu yn gyfan gwbl.
A daeth ffrwydrad drychinebus, dinistriol i'r we hon. Siawns y gallwch ddychmygu sut yr oedd hyn yn rhan o'r we, y maes hwn morphogenetic planedol, "rhwygo i ddarnau" a sut y cawsant eu torri ei gysylltiadau at ei amgylchedd. Rwy'n credu nad oes angen i ddisgrifio beth mae'n ei olygu i aelodau unigol o'r teulu ysbrydol ymgnawdoli, felly gwlychu ei gysylltiadau ei golli yn llwyr rhwng gwahanol rannau o'r ymwybyddiaeth ymgnawdoledig (Soul enwedig taranských), ac felly maent yn colli eu rhyng-gysylltiadau a phrofiad. Mae'r posibilrwydd esblygiadol yn syml rhoi'r gorau dychwelyd, anadlu neu'n codi rhan incarnated ymwybyddiaeth, am eu bod yn colli neu awdurdodaeth chwalu ymwybyddiaeth tameidiog inkarnátů rhan o'n enaid a'r enaid o'i ysbryd. Yn syml, wedi'i ddad-gysylltu o'r llawr esblygol cyntaf a'r ail a'r ail a'r trydydd, a thrwy hynny atal y cylch esblygiadol. undod hynny lawer gwaith, mewn llawer o leoedd a ddyfynnwyd yn gywir o ymwybyddiaeth dynol wedi cael ei sathru gwbl.
Mae'r sefyllfa hon yn gwbl angenrheidiol i ddatrys, fel rhan o'r ymwybyddiaeth chwalu, bod ymgnawdoledig dynol, a fu farw ar adeg y trychineb Tara, yn y bôn yn golygu marwolaeth sydyn, nid yn unig yn gorfforol ond ysbrydol o bosibl hyd yn oed farwolaeth. Wrth feddwl am y sefyllfa a grëwyd yn gallu bod yn ymwybodol o gymhlethdod y sefyllfaoedd lle nad yw disintegration hwn yn ymdrin â phob teulu ysbrydol, a'r rhai sy'n pryderu, yn rhan o amrywiol raddau yr effeithir arnynt gan yr ymgnawdoliad presennol y sefyllfa ar adeg y trychineb yn Tara. Heb cymhleth dehongliad y dde ymhellach, gadewch i ni bod yr atebion i gywiro ac ail-integreiddio'r ymwybyddiaeth tameidiog i mewn i'w deulu ysbrydol canfuwyd yn y ffurf o greu copi o'r rhannau angenrheidiol taranského maes morphogenetic Ysbrydol Crist-teulu, lle gallai fod rhannau dameidiog ac gwahanu Ymwybyddiaeth (datgysylltu Soul) ailgysylltu gyda'i theulu ysbrydol. Mae'r copi taranského cae morphogenetic yw Pramenech enwi fel sffêr AMENTI a bu'n rhaid eu rhoi yn yr hambwrdd esblygol isaf HU 1 (hy lle syrthiodd y rhain, ymwybyddiaeth tameidiog-myned drychineb) ar y Tara evolutionarily gydgysylltiedig planed planed fod y ac mae'n dal yn ein planed cartref mabwysiadol ar hyn o bryd - Ddaear.

Gellir lawrlwytho Ysgrifen Dirgelwch Amenti mewn sawl man ar y rhyngrwyd (y gallwch ei wneud gyda'r ymdrech leiaf) neu gallwch ei archebu yn petr.penguin@mail.com

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "The Secret of Amenti"

  • slavicek yn dweud:

    Helo, darllenais rai o gyfrinachau Amenti, ond fel plentyn seren, nid wyf yn uniaethu â rhywfaint o wybodaeth. Er enghraifft, mae'r ffaith bod y Ffederasiwn Galactig, ynghyd â'r Semjase tebyg i Ashtar a Semeyas (y cysylltwyd â hwy gan Ivo A. Benda a Billy Meier), yn un o'r gelynion. Intuition yw'r mentor gorau ac rwyf wedi darllen llawer o bethau ar y we ac yn fy nghynghori beth sy'n wir a beth sydd ddim. Cyn gynted ag y darllenais y paragraffau cyntaf, roedd yn amlwg i mi ei fod yn rhyw fath o rhad. Ond byddwch yn wyliadwrus! Nid yw popeth a ysgrifennwyd yno yn wir. Mae'n rhaid i mi ddweud fy mod i wedi bod yn cyfathrebu â'r Pleiadiaid ac Ashtar ers cryn amser, ac ar ôl fy neffroad maen nhw'n talu sylw i mi. Bob tro roeddwn i'n ouvej roeddent yn anfon egni mor gynnes a geiriau tyner ataf fel eu bod yn fy dawelu fel dim yma ar y ddaear. Fe wnaethant hefyd fy herio sawl gwaith yn yr awyr. ONI sy'n helpu gyda thrawsnewid yma. Nhw yw ONI a gyfrannodd at y ffaith i oresgyn Reptics ac eraill. A ONI fydd yn cwrdd â ni ar ôl y Digwyddiad. Dim ond wedyn y daw'r Arkturiaid ac eraill. A pham maen nhw yma? Oherwydd ar adeg Atlantis roeddem YN UNIG mewn FFEDERATION GALACY. Ac mae'r holl 12 o flynyddoedd hyn wedi bod yn aros i ni dyfu i fyny yn ysbrydol a gallu ailuno gyda ni fel eu brodyr a'u chwiorydd. Annwyl Ha wŷr. Oni bai am y bodau hynny, byddai'r Ddaear wedi bod yn anghyfannedd ymhell ar ôl y trychineb niwclear. Oherwydd mewn llongau UFO, pwy wnaeth ddadactifadu pennau rhyfel niwclear ar sawl canolfan?! Wel, aelodau Ffederasiwn Galactig, fy annwyl. Rwy'n gwybod oherwydd fy mod i'n un ohonyn nhw a ymgnawdolodd yma fel seren. Mae fy ngwreiddiau'n mynd yn ôl i'r Pleiades. Felly rwy'n falch y gallwn ddweud wrthych. Namaste!

  • Tino yn dweud:

    A'r hyn a oedd yn y gorffennol pell yma ar y ddaear, ond eto bod y blaned yn ac roedd nythfa statws am Lyrans blaenorol flynyddoedd 387 000 yn ôl BC BC Lyrans cytrefu grwpiau blaned o bobl, mae nifer 144 220 sydd wedi ymddangos ar bobl cyntefig Ddaear a diwygiedig yn dda y .A eu geneteg cyn i ni fynd flynyddoedd 225 000 pellach yn ôl o dan arweiniad CC CC ddaear Ischwisch Pleja cytrefu Malone Mars .A nid yw'n dod i ben cyn flynyddoedd 190 000 yn ôl ymddangosodd BC BC ar y sîn Ischwisch Pelegon fel mentor ac arweinydd a'r gwyddonydd mawr Plejariche arwain eu 70 000 bodau dynol yma ar y ddaear a sefydlodd y cwmni rhyfeddol oedd yn parhau drwy gydol y blynyddoedd 10 000 tan yr amser pan gafodd ei difrodi gan ryfel .Určitá gyfran o hynny hedfan i ddiwylliant i ardaloedd Plejaren goroeswyr gweddillion amser rage rhyfel yn dod .i barbari roedd yn un diwrnod cyn flynyddoedd 50 500 yn ôl BC BC zdialený epil o hynny yn ôl i'r ddaear ac mae'n debyg Ischwisch Atlanta a caryatids gan fenywod ac fel mentor a sylfaenydd Gear Atlantis ac ar yr adeg ymddangosodd Ischwisch Muras fel gwyddonydd a mentor mawr ac offer sylfaenydd theimladau Mu Gobi Anialwch Muras fel brenin doethineb dyn yn dwyn y teitl a hawl ei fod yn berchen gradd uchaf Ischwisch sy'n golygu Old lyrčine dan arweiniad Duw ei bobl a godwyd gwlychwyr aruthrol ddinas Gear MU .A mwy a adeiladwyd a dwy ddinas o dan y ddaear Alpha a Beta AghaRTA mae'n dan arweiniad cwmni yn tyfu, ac yn MU prekvitala .When dinistrio yn gwrthdaro byd-eang ddwy diwylliannau vojnovom cyn 9498 BC BC sy'n digwyddiadau critigol a ddigwyddodd ar y ddaear .Dávnej gorffennol.

  • Tino yn dweud:

    Cell bod yr erthygl yna rhyfedd bod yr holl hawliadau hynny gan na all gael pennau ac mae ei sawdl, ac y tu allan i realiti .Under Figu ein bydysawd fel Dern galwadau tua 39 biliwn o flynyddoedd, ac mae'n cynnwys saith pasbortau, ond dim ond un yn cael ei ffurfio o ddeunydd gwregys deunydd solet sy'n stribedi llwyd hynny hefyd yn cael dosbarth maint gwasg wahanol yw y bydysawd fel y gwyddom, mae planedau a sêr galaethau a phob cwrs bywyd materia enw pasbort .Prví yn 1.CENTRAL-CORE. 2 UR-CORE. 3 UR-SPACE. 4 UNIVERSE-BELT. 5 TRANFORMACION-BELT. 6 CREATION-BELT. 7 DADLEOLIAD-BELT .Tie y tri mewnol a thri stribedi allanol yn cael eu ffurfio o gyfran caled-fath o un o'r ynni deunydd cynnil ac felly nid ydynt yn cael eu harsylwi, a'r rhai a welir yn y bandiau llwyd yn golygu ein bydysawd Dern.

Ad a Ateb