USO dirgel ar y llwyfan (2.): Fflam coch oddi ar yr arfordir

4916x 18. 07. 2018 Darllenydd 1

USO. Gwrthrychau wedi'u Tyfu heb eu Hysbysu. Rydyn ni ar fin siarad amdanyn nhw...

Bermuda Triongl

Ar ddechrau fy ail waith, rhaid imi sôn am y Triangle enwog Bermuda. Mae'r ardal hon, a elwir weithiau yn Sky Trap, yn adnabyddus am ffenomenau rhyfeddol a diflannu rhyfedd. Dathlwyd y rhan fwyaf o'r triongl hwn gan lyfr Charles Berlitz - The Bermuda Triangle. Mae'n amlwg nad yw pob digwyddiad dirgel hefyd yn perthyn i'r ardal o ddirgelwch - pwnc sydd o ddiddordeb i chi a fi. Ond mae nifer sylweddol o achosion o hyd yn y blwch "heb ei ddatrys".

Môr y Devil

Efallai bod llawer ohonoch chi wedi clywed am yr ail leoliad ar ochr arall y byd. Ydw, rwy'n golygu Môr y Devil i'r dwyrain o Japan. Tybed a oes rhaid i mi ddelio â'r rhain, gallaf ddweud, gydag anomaleddau enwog. Ond yn ôl i USO. Felly, byddwn yn osgoi'r safleoedd hynny hyd yn hyn ac yn edrych ar ddirgelwch eraill yr "UFO danfor".

DEFNYDDIO yn Nôr Iwerydd

Ddim yn chwilfrydig, ond dychrynodd arswyd ffenomen ddirgel y gŵr, Jean a Lloyd Wingfield. Hwylio fel hyn o Venezuela i'r Ynysoedd Canari pan welwyd tua 30km o arfordir Lloegr yng nghanol y môr achos o fflamau coch. Gwelodd eu hwyl aquasport y tân coch o'r tiwbiau melyn. Peidiwch â synnu bod eich gwr yn teimlo'n rhyfedd iawn. Yn sicr, nid yw llawer o bobl sydd wedi sylwi ar ffenomen rhyfedd yn Nôr yr Iwerydd neu rywle arall yn yr elfen halen ...

DEFNYDDIO yn Antarctica

Yn 1974, cynhaliwyd cenhadaeth fawr o Llynges yr Unol Daleithiau yn Antarctica. Mynychodd y hydrinyddydd Brasil, Dr. Favella, enw'r rhew dan yr enw Deep Freeze. Un diwrnod, yn agos at y cylch polar deheuol, gwyliodd yn rhyfeddol dorri'r haen iâ gyda gwrthrych lliw arian anhysbys. Fe wnaeth ef, mewn eiliad, gymeryd cyflymder cwympo a diflannodd i ben y hydrolegwr africanaidd Brasil a'i gydweithwyr.

DEFNYDDIO yn y Môr Canoldir

A beth yw golygfa ddirgel o'r Môr Canoldir, sy'n cael ei ystyried yn un o ddyfroedd hallt gorau'r byd. Yn roce1976 pysgotwyr Eidalaidd yn dystion ymddangosiad gwrthrych anhysbys yn y ffurf o "sinciau" o ddyfnderoedd yr elfen hallt rhwng Ewrop ac Affrica (Asia).

Efallai na fyddech yn credu bod y cais o helwyr Eidalaidd o bysgod o Ascoli Piscenta - ond mae teithwyr ac aelodau o'r criw hysbys llong fordaith enfawr Queen Elizabeth tra'n hwylio ar draws y USO Iwerydd a welwyd yn y ffurf "basnau mawr" hefyd! Ni all y dystiolaeth cymaint o bobl yn y papurau newydd Prydeinig ddisgrifio fel "ysbryd mud, a ddiflannodd yn y môr" yn cael ei dim ond brwsio neilltu ac yn beio ei bod yn angenrheidiol i seicosis dorf.

Byddai morwyr America o Tacoma Hairbour yn dioddef o seicosis dorf? Roedd swyddogion NAVY yr Unol Daleithiau yn gwylio ger Maury Island (Puget Bay, Washington). Mae 1.6.1947 yn gollwng un o'r chwe disg disglair sy'n hedfan mewn ffurf berffaith ar ryw 100 uwchben lefel y môr. Ond - roedd yn syrthio oherwydd damwain neu blymio bwriadol i mewn i ddŵr halen. Yn hytrach, mae'r ataliad trawiadol yn awgrymu'r amrywiad cyntaf ...

Enghreifftiau eraill o USO

Dewisaf bedair mwy o achosion gan fy nghyfrinachedd a chyfrinachau. 11. Gwelodd Ebrill 1965 ddau ddyn yn nhalaith Awstralia Victoria o'r clogwyn yn Wonthaggi tua pymtheg munud o ddau gerbyd egsotig a ddaeth i ben oddeutu 800m o'r arfordir. Dysgodd y Llynges Arfog Awstralia nad oedd llong danfor yn yr ardal.

6. Prawf peilot 1965 C. Adams ynghyd ag ynys dinasydd yr Ynys i'r gogledd-ddwyrain o Brisbane. Ar y môr ar yr ynys, gwelsant fflyd o bum sbibl, anhysbys, llongau o dan y dŵr. Roedd dau ohonynt yn ymwneud â 30 hir. Ger y ddau hiraf o'r ffurfiad symudodd y tri gwrthrychau sy'n weddill.

12. Fe wnaeth Ionawr 1965 hedfan y DC-3 yn 150m dros Borth Kaipara. Gwelodd capten yr awyren o dan ei "morfil ar y baswellt". Ond gallai hi gydnabod ei hun mewn golwg agosach lledr metel. Amcangyfrifwyd hyd y llong anadlu yn 30, ac roedd tua 10 yn ddwfn. Dywedodd y Llynges yn ddiweddarach na allai fod yn llong danfor oherwydd na all crefft dan y dŵr basio o gwbl ...

13. Tachwedd 1965 dau helwyr fraith cimwch pigog o Invercargill (Seland Newydd) yn Island Rugget ar bellter o tua adeilad 300 yn codi o'r môr ar ffurf tŵr, er mwyn a oedd ynghlwm ciwb rhyfedd. Ond i gyd, mewn ychydig eiliadau, diflannodd yn ôl o dan y dŵr berwedig i'r dyfnder ...

Nid oes amheuaeth na ellir gosod yr achosion hyn yn y blwch prosesau naturiol anhysbys neu yn y blwch seicosis dorf neu mewn drawer a enwir tystion annibynadwy ac ati

Ddim yn werth hyd yn oed yn delio gyda dadleuon hurt eraill y pundits enwog - ac atgoffa'r papurau newydd a gyhoeddwyd dystiolaeth un capten yr awyren, a oedd mewn môr o Kamchatka Gwelodd cylchoedd coch mawr yn ddiweddar. Esboniad o wyddonwyr? Roedd i fod yn llosgfynydd llong danfor ... Ac ar gyfer 99% o bobl fe gollodd y digwyddiad hwn y marc dirgel. Ond dywedodd un volcanologist ddewr bod llosgfynyddoedd yn naturiol ei faes, yn gwybod yr ardal ac incriminated yn arbennig o dan y môr yn yr ardal unrhyw losgfynyddoedd tanfor nid ydyn nhw!

Y USO dirgel ar yr olygfa

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb