Awdur byd-enwog Graham Hancock

7325x 14. 07. 2018 Darllenydd 1

Graham Hancock yw awdur y prif lyfrynnau gorau rhyngwladol The Sign and The Seal, Olion Bysedd a Mirror of Heaven. Cyhoeddwyd dros bum miliwn o gopïau o'i lyfrau ledled y byd a'u cyfieithu i ieithoedd 27. Mae ei feddyliau'n cael eu cyfleu i ddegau o filiynau o bobl trwy ddarlithoedd cyhoeddus, rhaglenni radio a theledu. Mae ei feddyliau hefyd yn cael eu defnyddio mewn cyfres deledu mawr ar gyfer y Sianel Brydeinig 4 a'r American Learning Channel: Chwest am Sifileiddiad Coll a Rhyfeloedd Llifogydd Oes yr Iâ. Mae'n feddwl anghonfensiynol cydnabyddedig sy'n ymdrin â materion dadleuol hanes dynol.

Tarddiad Graham Hancock

Fe'i ganed yng Nghaeredin, yr Alban a threuliodd ei blentyndod yn India, lle bu ei dad yn gweithio fel llawfeddyg. Mynychodd ysgol yn North Durham, Durham, a graddiodd o'r 1973 ym Mhrifysgol Durham gyda gradd mewn cymdeithaseg. Dechreuodd ei yrfa ym maes newyddiaduraeth ddifrifol ac ysgrifennodd am nifer o brif gyfnodolion Prydeinig megis The Times, The Sunday Times, The Independent a'r The Guardian. Yn y blynyddoedd, roedd 1976-1979 yn gyd-gyhoeddwr New Internationalist a 1981-1983, cylchlythyr De Affrica ar gyfer The Economist.

Ar ddechrau 80. hedfan 20. Dechreuodd Hancock newid yn raddol i ysgrifennu llyfrau. Y cyntaf (Rhyddhaodd Journey Through Pakistan, ynghyd â ffotograffwyr Mohamed Amin a Duncan Willetts) 1981. Wedi'i ddilyn gan y llyfr Under Ethiopian Skies (1983), a ysgrifennodd gyda Richard Pankhurst ac ynghyd â ffotograff o Duncan Willetse. Ethiopia: Her of Hunger (1984) ac AIDS: Yr Epidemig Marwol (1986), lle bu'n cymryd rhan gydag Enver Carim. Yn 1987, dechreuodd weithio ar ei feirniadaeth eang o gymorth tramor, Arglwyddi Tlodi, a ryddhawyd yn 1989. Flwyddyn yn ddiweddarach dilynodd y llyfr African Ark (gyda ffotograffau gan Angely Fisher a Carol Beckwith).

Gwerthwr Gorau

breakthrough Hancock i mewn i gorau-werthu yn y byd wedi digwydd yn 1992 pan ryddhawyd y Arwyddion a The Seal. Mae hwn yn ymgais epig i gyfrinachau Arch Coll. "Dyfeisiodd Hancock genre newydd"Ysgrifennodd The Guardian.

Rydym yn argymell llyfrau Graham Hancock oddi wrth ni Escape Bydysawd Suenee.

Graham Hancock: Hanes yr Hen Oesoedd

Graham Hancock: Hanes Gwaharddedig

Yn ôl yr Adolygiad Llenyddol, mae "un o gerrig milltir deallusol y degawd" wedi gwerthu dros dair miliwn o gopïau ac mae ganddi ddiddordeb ynddo o hyd ym mhob cwr o'r byd. Mae'r canlynol yn gweithio fel Ceidwad Genesis Ysgrifennwyd gyda Robert Bauval a Mirror of Heaven: Chwilio am Civilization Coll gyda lluniau o Santhy Faiia hefyd wedi dod yn artistiaid mwyaf gwerthfawr. Mae'r un arall yn cael ei ategu gan gyfres deledu tair rhan Hancock Chwest am y Gwareiddiad Coll.

Underworld: Rhyfeloedd Llifogydd Oes yr Iâ

Yn 2002, rhyddhaodd Hancock y llyfr Underworld: Rhyfeloedd Llifogydd Oes yr Iâ, a gyfarfu ag ymateb brwd gan feirniaid. Gwnaeth hefyd gyfres deledu fawr ar y pwnc. Dyma ddiwedd y blynyddoedd o ymchwil a deifio i adfeilion hynafol o dan y dŵr. Hancock yn honni yma bod llawer o ganllawiau i darddiad ein gwareiddiad yn danddwr. Yn fwy penodol, yn llifo'r dŵr yn yr ardaloedd arfordirol a oedd yn dir mawr na'r oes iâ diwethaf. Mae hefyd yn cyflwyno tystiolaeth archeolegol benodol na ellir diswyddo chwedlau a chwedlau am lifogydd hynafol.

Gweithred arall o Talisman: Dinasoedd Sanctaidd, Ffydd Secret, y bu Hancock eto'n gweithio gyda Robert Bauval, wedi ei ryddhau yn 2004 ar ôl deng mlynedd o baratoi. Mae'n dychwelyd i'r themâu yr ymdriniodd â hwy yng ngwaith Ceidwad Of Genesis, ac mae'n gofyn am dystiolaeth bellach o oroesiad y diwylliant cyfrinachol yn y cyfnod modern. Mae'n daith ddeallus ddewr i gyrion ein hanes lle mae'r awdur mewn pensaernïaeth a henebion yn datgelu olion y grefydd gyfrinachol sy'n siapio ein byd.

Dod o hyd i gormodoldeb: cyfarfod ag athrawon dynoliaeth hynafol

Yn 2005 rhyddhau chwilio am y goruwchnaturiol: cyfarfod gyda athrawon hynafol y ddynoliaeth, ymchwil Hancock ar y pwnc o siamaniaeth a tharddiad grefydd. Mae'r llyfr yn ddadleuol yn awgrymu bod profiad newid yn datgan o ymwybyddiaeth yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o ddatblygu diwylliant dynol sy'n gyson o'n cwmpas ac eiddo eraill - rhyw fath o fydoedd cyfochrog - nid dyna ein synhwyrau yn bennaf cudd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb