Mae'r hen seismograff Tsieineaidd yn gweithio'n union!

11091x 23. 09. 2019 Darllenydd 1

Er gwaethaf yr holl dechnoleg gyfredol, nid ydym wedi dod o hyd i ffordd i ragweld pryd na ble y bydd daeargryn yn digwydd. Fodd bynnag, rydym wedi gwneud cynnydd aruthrol wrth ganfod a mesur siociau seismig pan fyddant yn digwydd. Ond a oeddech chi'n gwybod bod peiriant 2 flynyddoedd yn ôl, wedi'i adeiladu yn Tsieina i ganfod daeargrynfeydd?

Datblygwyd y dull cyntaf o ganfod daeargrynfeydd yn gywir am bellteroedd hir yn Tsieina hynafol gan y dyfeisiwr Zhang Cheng yn 132 OC Nid oedd y peiriant yn dibynnu ar symudiadau na siociau yn unig yn yr ardal lle cafodd ei leoli ar hyn o bryd.

Rhyfeddol Mr Chang

Yn ôl Ancient Origins, roedd dyfeisiwr Zhang Cheng yn ddyn gwirioneddol anhygoel: “Roedd Zhang Cheng yn seryddwr, mathemategydd, peiriannydd, daearyddwr a dyfeisiwr a oedd yn byw yn ystod Brenhinllin Han (25 - 220 AD). Mae'n enwog am ddyfeisio'r sffêr armillary cyntaf i bweru sêr i arsylwi sêr, perffeithio'r cloc dŵr, a dogfennu am sêr 2 500 mewn catalog seren manwl. Mae hefyd yn priodoli dyfeisiad y cyflymdra cyntaf.

Dyfeisiwr Tsieineaidd Chang Cheng

Seismograf

Er bod Zhang eisoes yn ddyfeisiwr enwog, daeth ei ogoniant mwyaf gyda'i seismograff. Roedd hyn yn bennaf oherwydd iddo allu canfod digwyddiad seismig dros gannoedd o filltiroedd. Mae'r ddyfais ei hun yn llestr efydd enfawr gyda diamedr cyfanswm o chwe troedfedd. Mae'r ffordd y mae wedi'i ddylunio a'i adeiladu yn rhagorol o safbwynt heddiw.

Ar berimedr allanol y fâs roedd wyth pen draig yn pwyntio at wyth pwynt cardinal. Roedd pêl efydd fach yng ngheg pob draig. Roedd wyth broga efydd o dan y dreigiau â'u cegau ar agor i ddal y bêl. Roedd gan ei ddyfais hefyd bendil gwrthdro, yn cynnwys bar y gosodwyd pwysau ar ei ddiwedd - syniad anhygoel!

Nid yw seismograffau heddiw, sy'n cofnodi tonnau daeargryn, bron mor brydferth ag offeryn Zhang. Hyd yn oed heddiw, nid ydym yn siŵr pa fecanwaith a achosodd i'r bêl chwalu pan ganfuwyd daeargryn. Roedd rhai o'r farn ei fod yn wialen denau (pendil) yn pasio'n fertigol trwy ganol y llong. Byddai'r tonnau sioc a achosir gan y sioc seismig wedyn yn achosi iddo wyro i gyfeiriad y daeargryn. Byddai hyn yn sbarduno'r mecanwaith o agor ceg y ddraig a rhyddhau'r bêl efydd. Yna swniodd y bêl pan darodd y broga fel signal canfod daeargryn.

Seismograffau heddiw sy'n cofnodi tonnau daeargryn. Ond nid ydyn nhw bron mor brydferth â pheiriant Zhang

Neges i'r Palas Imperial

Yn 138 OC, cyhoeddodd sŵn un o seismograffau Zhang, a leolir yn y Palas Brenhinol, fod daeargryn wedi digwydd. Fodd bynnag, roedd llawer o bobl yn amheus ac yn amau ​​y gallai'r ddyfais weithio fel yr addawyd. Rhagwelwyd siociau seismig, ond ni allai neb ei gadarnhau. Cyrhaeddodd y cadarnhad ychydig ddyddiau yn ddiweddarach.

Adroddodd negesydd o ranbarth gorllewinol Longxi (talaith Gansu de-orllewinol bellach), i'r gorllewin o Luoyang, fod daeargryn. Digwyddodd yn union yr un pryd â'r seismograff. Felly, cafodd pobl eu syfrdanu’n llwyr gan gyfarpar Cheng Cheng.

Achosodd daeargryn Shinchiku-Taichū yn Tsieina yn 1935 ddifrod enfawr

Yn 2006, roedd gwyddonwyr Tsieineaidd yn gallu efelychu seismosgop Zhang a'i ddefnyddio i ganfod daeargryn efelychiedig gan ddefnyddio tonnau sioc o siocau go iawn a ddigwyddodd yn Tsieina a Fietnam. Rhyfeddodd y canlyniadau hyd yn oed y rhai mwyaf heriol. Daliodd y seismograff yr holl sioc. Roedd yr holl ddata a gafwyd o'r profion hyn yn cyfateb yn union i'r data a gafwyd gan seismograffau cyfredol! Er bod gennym dechnoleg ac offer llawer mwy datblygedig ar gael heddiw, mae gwaith Zhang Cheng yn parhau i fod yn rhyfeddol, gan edmygu galluoedd ei athrylith a'i ddyfeisiwr.

Achosodd daeargryn Shinchiku-Taichū yn Tsieina yn 1935 ddifrod enfawr

Darganfyddwch fwy am beiriant canfod daeargryn 2000 oed

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Astudiaeth Tsieineaidd newydd

Dyfarnwyd llyfr y flwyddyn yn UDA i'r gwaith. Yr astudiaeth fwyaf cynhwysfawr o faeth erioed. Mae Colin Campbell, Athro Biocemeg Maeth ym Mhrifysgol Cornell, wedi bod yn arweinydd byd-eang mewn ymchwil maeth ers dros 40 mlynedd…

Mae'r llyfr wedi'i fwriadu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol a lleygwyr sydd â diddordeb mewn maeth iach iawn. Mae'n pwysleisio gwybodaeth ymarferol, gan gynnwys afiechydon fel canser, afiechydon y galon a serebro-fasgwlaidd, diabetes, pwysedd gwaed uchel, arthritis, clefyd Alzheimer ac osteoporosis.

Mae'r astudiaeth Tsieineaidd yn llyfr pwysig a darllenadwy iawn. Mae'n astudio'r berthynas rhwng diet ac afiechyd. Mae ei chasgliadau yn syndod. Mae'n stori y mae angen i chi wrando arni.

Llyfr astudio Tsieineaidd newydd (cliciwch ar y llun i'w ailgyfeirio i Sueneé Universe)

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb