Mae dinas hynafol yr Aifft yn rhagflaenu'r pyramidiau a'r Pharo cyntaf

16146x 15. 04. 2019 Darllenydd 1

Fe'i darganfuwyd yn yr Aifft 7 000 Blwyddyn Hen Ddinas sydd fframiau a pyramidiau cyn hynny. Gwnaeth grŵp o archeolegwyr Ffrengig ac Aifft ddarganfyddiad rhyfeddol arall yn yr Aifft oherwydd eu bod wedi cloddio gweddillion un o'r aneddiadau hynaf yn y byd sy'n dyddio'n ôl i'r cyfnod Neolithig. Mae'r Weinyddiaeth Antiques hefyd wedi cyhoeddi bod y canfyddiad hwn "yn cynnig cyfle unigryw i daflu goleuni ar gymunedau cynhanesyddol a oedd yn byw yn Nile Delta cyn teyrnasiad y Brenhiniaeth Pharo gyntaf".

Dinas sy'n hŷn na phyramid

Mae Weinyddiaeth Hen bethau'r Aifft wedi cyhoeddi datganiad bod yr archeolegydd wedi cloddio seilos sy'n cynnwys llawer iawn o weddillion anifeiliaid a gweddillion planhigion, cerameg ac offer cerrig. Popeth mewn tiroedd ffrwythlon Dywedwch wrth el Samara, sydd wedi'i leoli yn Dacalia, tua 140 cilomedr i'r gogledd o Cairo. Mae'r anheddiad yn dyddio'n ôl i tua 5 000 BC, sy'n golygu ei fod yn atal adeiladu pyramidiau Giza yn sylweddol o leiaf 2500 mlynedd.

Yn ôl arbenigwyr, roedd amaethyddiaeth wledig yn ddibynnol iawn ar law. Gall y darganfyddiad hwn helpu arbenigwyr i ddeall datblygiad amaethyddiaeth yn seiliedig ar y system ddyfrhau a ddefnyddir gan yr hen drigolion Nile Delta.

Dr. Esboniodd Nadia Khedr, swyddog gweinidogaeth sy'n gyfrifol am hynafiaethau Eifftaidd, Groeg a Rhufeinig, sut y gallai planhigfeydd ar y glaw roi cyfle i "Eifftiaid cynnar" ddechrau dyfrhau'n helaeth.

"Bydd dadansoddiad o'r deunydd biolegol a ddarganfuwyd yn rhoi darlun cliriach i ni o'r cymunedau cyntaf a ymgartrefodd yn Delta a tharddiad ffermio a ffermio yn yr Aifft."

Yr Aifft a darganfyddiadau newydd

Yn ddiweddar, mae'r Aifft wedi dod yn barth poeth ar gyfer darganfyddiadau archeolegol. Yn ddiweddar fe wnaethom adrodd ar ddarganfod "ail sphinx"Yn Luxor, ychydig fetrau islaw'r wyneb. Yn ogystal, mae grŵp arall o archeolegwyr wedi darganfod yn ddiweddar yr hyn sy'n cael ei ystyried yn awr yn gaws hynaf y byd yn beddrod Ptahmes, Maer yr hen ddinas Memphis. Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd mewn Cemeg Ddadansoddol y American Chemical Society.

Cafwyd hefyd ddarganfyddiad cyffrous yn Alexandria

Darganfu gweithwyr adeiladu sarcophagus gwenithfaen enfawr. Roedd rhai arbenigwyr hyd yn oed yn meddwl y gallai'r sarcophagus gwenithfaen enfawr heb ei agor fod yn fan gorffwys Alexander Fawr. Fodd bynnag, ar ôl agor y beddrod hynafol, canfu arbenigwyr ei fod wedi'i lenwi â gweddillion ysgerbydol tri unigolyn a oedd yn filwyr mwyaf tebygol. Darganfuwyd dyddio tan y cyfnod Ptolemy rhwng 305 BC a 30 BC

Wrth garthu yn ne'r Aifft, darganfu archeolegwyr bennaeth marmor prin iawn hefyd. Dylai ddangos yr Ymerawdwr Rhufeinig Marc Aurelius.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb