Bydd y duwiau hynafol Anunnaki un diwrnod yn dod yn ôl!

9160x 09. 04. 2018 Darllenydd 1

A yw'n bosibl bod Quetzalcoatl, Viracocha, a Kukulkan mewn gwirionedd yn un deud? Mae'r disgrifiadau o'r tri Duw hynafol yn arbennig o ddiddorol! Oherwydd bod y tri ddelwedd wedi cael eu rendro nodweddion nad ydynt yn nodweddiadol o bobl De America: croen gwyn, gorchudd llydan, barfod coch a llygaid glas mawr. Roedd y tri dduwiau Canolog America hyn wedi'u cysylltu rywsut â'r rhai hynafol Anunnaki?

Annunaki Hynafol

Os edrychwn ar ddiwylliannau hynafol ar draws y byd, yn benodol y rhai ar gyfandir America, fe ddarganfyddwn storïau a chwedlau sy'n ddirgelwch debyg. O'r Aztecs, yr Olmecs, y Mayas, yr Incas, a'r diwylliannau sy'n eu hwynebu, fe welwn dystiolaeth o'r "dduwiau" sydd wedi gadael y Ddaear, gan addo dychwelyd un diwrnod. Ond pwy oedd y duwiau hyn? A pham mae eu disgrifiadau mor debyg?

Viracocha Dduw wych y crewrwr yn mytholeg cyn-mythological. Ef oedd un o'r duwiau pwysicaf yn y Pantheon India ac fe'i gwelwyd fel creawdwr popeth. Yr hyn sy'n rhyfedd yw bod pobl hynafol yn disgrifio Viracoch gyda nodweddion nad oeddent yn nodweddiadol o bobl De America. Mae Viracocha yn cael ei bortreadu gyda mwstas a barlys, sy'n rhywbeth anarferol. Nid oedd gan yr Indiaid Americanaidd wartheg neu bigog hir, a beth sydd hyd yn oed yn fwy rhyfedd, mae cynrychiolaeth Viracocha yn debyg iawn i'r duwiau hynafol yn Sumer a Mesopotamia. A yw hyn yn arwydd y dylem roi sylw iddo?

Yn ddiddorol, fel y gwelwyd Viracocha gyda nodweddion nad ydynt yn debyg i Americanwyr brodorol, Duw Aztec Quetzalcoatl a nifer o dduwiau eraill o'r pantheons Canol America a De America, wedi'u disgrifio mewn chwedlau gyda barf gyda chroen gwyn, llygaid glas ac yn gymharol uchel. Os byddwn yn cymharu'r disgrifiadau hyn â duwiau Mesopotamia hynafol, byddwn yn sylwi ar lawer o debygrwydd diddorol sy'n codi nifer o gwestiynau.

A wnaiff wir ddod yn ôl un diwrnod?

Roedd Beard, a oedd unwaith yn cael ei ystyried yn arwydd o ddylanwad Ewropeaidd cynhanesyddol, yn addurno ysbrydion y cyfnod trefedigaethol yn gyflym ac roedd ganddo arwyddocâd ymhlith poblogaeth Canol America. Roedd Maya, yr Aztecs hynafol, yn bobl â chroen tywyll. Nid oeddent fel arfer yn rhy uchel a llygaid brown. Kukulcan, Quetzalcoatl a hyd yn oed Viracocha yn eu harddangosfa ddynol yn hollol wahanol, gan fod gwallt gwyn neu arian, croen gwyn, llygaid glas ac roedden nhw lawer yn uwch na phobl brodorol. Roedd gan y Kukulkan, fel Quetzalcoatl, ffurf ddynol a golwg sarff gludiog. Felly pwy oedd y "duwiau" hyn? O ble daethon nhw, ac, yn bwysicach na hynny, pam yr oedd pawb yn addo dod yn ôl un diwrnod?

Pwy oedd Quetzalcoatl, Viracocha a Kukulkan? Pe baent yn wir yn dduwiau hynafol Canolog America, pam roedd gwareiddiadau hynafol wedi'u disgrifio yn yr un modd? Felly, mae ganddyn nhw groen gwyn, gorchudd eang, barfod coch a llygaid glas mawr? Ar ben hynny, sut wnaeth y "sarff gludiog, aka Quetzalcoatl" fynd i'r Aztecs anghysbell? Ble mae'n dod? Mae'n bosibl hynny Yn wir, Quetzalcoatl, Kukulkan a Viracocha yw'r Duw YN UNIG, Pwy oedd rywsut yn bresennol yn gorfforol ym mhob diwylliant hynafol America? A pham ei fod bob amser yn gysylltiedig â'r blaned Fenis yn y llên gwerin Mecsico brodorol? A yw'n bosibl bod y duwiau hynafol mewn gwirionedd yn deithwyr gofod a ddaeth i'r Ddaear, fel y mae llawer o damcaniaethau hynafol o astronawdau'n awgrymu? Beth os yw'r duwiau hyn mewn gwirionedd yr un deities a ddisgrifiwyd yn y Mesopotamia hynafol: Ancient Anunnaki?

Yn ddiddorol, pan edrychwn ar y Codex Telleriano-Remensis, rydym yn darganfod disgrifiadau o'r hyn y mae teithiau llongau gofod yn ymddangos. Mae'n croesi a thiroedd i syndod ac arswyd y genethod ...

"... Bob nos ar ôl sawl noson yn ymddangos eglur iawn sy'n dod oddi wrth y gorwel ac yn codi i'r nefoedd, ac mae siâp pyramid yn y fflamau, mae hyn argraff fawr Brenin Texcoco, penderfynodd terfyn ar bob rhyfel ..."

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb