Cefnogi Bydysawd Suene

204333x 04. 10. 2015 Darllenydd 1

Rydych yn hoffi erthyglau ar Suenee Bydysawd? Mae gennych ddiddordeb mewn pynciau fel estroniaid, exopolitics, hanes cyfrinachol, tystiaethau uniongyrchol a'r byd ysbrydol?

Ystyriwch gymorth ar ffurf unrhyw gyfraniad gwirfoddol neu gydweithrediad gweithredol. Mae creu a rhedeg gweinydd newyddion o ansawdd uchel yn anodd iawn, ac mae pob goron yn addas i ni. Diolch i'ch cefnogaeth, bydd ein porth yn gallu datblygu a darparu cynnwys o ansawdd uchel ymhellach. Mae rhai syniadau'n werth dosbarthu a rhannu gydag eraill heb gyfyngiadau. Dim ond yn y modd hwn allwn ni newid darluniau anhygoel mewn meddwl ar y cyd.

Rhowch orchymyn sefydlog am y swm o 50 CZK / mis o leiaf (2 € / mis)
2900794933 / 2010 (*)

Os ydych chi wedi'ch lleoli dramor, defnyddiwch y fformat rhyngwladol ar ein cyfrif ewro:
SWIFT: FIOBCZPP ac IBAN: CZ89 2010 0000 2501 611 634.

Rydym yn agor anrhegion nawdd gan gwmnïau. Mae'r tri chwmni mwyaf hael am y mis calendr yn barod i osod baner yn y mis calendr nesaf yn y golofn dde gyda dolen i'w gwefan.

Rwy'n cynnig fy help

Enw *:

E-bost *:

Ffôn *:

Skype:

Rwyf yn *:

Rwy'n cynnig help *:

Ffefrynnau *:

Rwy'n gweithio *:
(ar hyn o bryd rydym yn chwilio am wirfoddolwyr yn bennaf)
Neges:

[hr]

*) Os nad ydych am wneud taliad cyhoeddus am resymau personol, gallwch gyfrannu'n uniongyrchol at ein cyfrif cynilo:

CA: 2801124416 / 2010, IBAN: CZ68 2010 0000 0028 0112 4416, SWIFT: FIOBCZPP

Erthyglau tebyg

Ni chaniateir sylwadau.