Mae UI UFO yn sganio'r awyr ac yn edrych am atebion

7843x 07. 03. 2019 Darllenydd 1

Nid yw UI (Gogledd Iwerddon *) UFOs yng Ngogledd Iwerddon yn fawr. Fe'i sefydlwyd yn 2013 ac mae ganddi gyfanswm o aelodau 14. Nid oes amheuaeth am eu ffôl, eu hachos, a'r awydd i ddysgu mwy. Mae'r cwmni'n cyfarfod bob mis yng Nghanolfan Celfyddydau Cilgant yn ne Belfast. Mae'r cyfarfodydd hyn yn arfarnu adroddiadau gweld UFO diweddar yn ogystal ag ymchwiliadau i ffenomenau "di-norm" eraill. Mae'r grŵp yn barod i wrando ar unrhyw un sy'n credu bod ganddo brofiad na all ei esbonio.

Rodney Murphy

Mae Rodney Murphy, Rheolwr Gyfarwyddwr Magherafelt, ar hyn o bryd yn Is-lywydd UI UFO. Mae Rodney yn cyfaddef, pan fydd yn sôn am y pwnc o flaen eraill, y bydd yn "chwerthin a chwerthin", hyd yn oed gydag aelodau o'r teulu. Dywedodd, fodd bynnag, pan fo'n esbonio cwestiynau am ddigwyddiadau anhysbys, mae pobl yn cael eu derbyn yn fwy. "Mae pobl yn dechrau chwilio a dweud, 'Onid yw hynny'n ddiddorol - a beth yw'r ateb' '? "A'r rheswm rwyf yn y grŵp yw ceisio dod o hyd i atebion i'r cwestiynau hyn." Ond nid oes gan Rodney yr atebion. "Does dim byd i'w ddweud i mi: Ie, maent yn estroniaid, neu maen nhw'n bendant yn UFO, neu mae ymwelwyr â phlaid arall. "Ond mae rhai cwestiynau sydd angen eu hateb o hyd."

Rodney Murphy

Mae Rodney yn dweud bod y bobl eraill yn y grŵp wedi eu perswadio i weld a phrofi ffenomenau paranormal.

"Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth ynghylch eu gwirionedd ... a rhaid imi ddweud, pan welwch chi sut mae hi'n dweud wrth ei straeon, mae'n wir."

Mae'r golygfeydd UFO cyntaf yn Iwerddon yn cael eu dal yn y record 743 yn Annals of the Four Masters (Cronfeydd o Pedwar Meistr). "Roedd yn glir o'r awyren bod llongau gyda chriwiau yn yr awyr."

Conor Kieran

Conor Kieran yn DJ a bartender. Mae gan ei holl fywyd ddiddordeb yn y goruchafiaeth, ac mae'n mwynhau rhannu'r syniadau hyn gydag eraill.

"Mae pobl yn meddwl fy mod i'n wallgof. Rwy'n iawn pan fydd pobl yn chwerthin, oherwydd dwi'n gwybod yn union yr hyn rwyf wedi'i weld, gallaf ddweud wrth y gwahaniaeth rhwng rhith a rhywbeth rydw i'n ei weld. "

Dywedodd Conor ei fod wedi profi ffenomenau paranormal, ond penderfynodd beidio â ymestyn y profiadau hyn.

Diana Jones o Dromore yn Sir Ddinbych mae ganddo ddiddordeb mewn UFOs trwy gydol ei oes. Ymunodd â'r grŵp ar ôl dod ar draws hap gyda'i sylfaenydd Chris McMurray, pwy yw'r cadeirydd presennol. Dywedodd ei bod hi'n dyst i wynebu UFO gyda dau aelod o'r teulu arall.

"Mewn gwirionedd, dechreuodd fel goleuni yn yr awyr ac yna fe'i newidiodd i mewn i long a oedd yn eithriadol o isel. Bu'r cwch yn pasio'r tŷ ychydig droedfedd a symudodd yn araf iawn. "

Chris McMurray

Ni adroddodd unrhyw asiantaeth y llywodraeth y digwyddiad hwn. Drwy ei haelodaeth mewn cymdeithas, cyfarfu â phobl a ddywedodd eu bod wedi cael profiadau tebyg.

Ond o'r holl storïau a glywais gan aelodau'r grŵp oedd neges Arfona Jones heb os, y mwyaf syfrdanol. Daw Arfon o Gymru ac mae'n gweithio i'r GIG. Mae ei brofiad yn hysbys yn y cylchoedd UFO fel "Tannyoky ET Encounter". Ym mis Mai, dywedodd 2016 Arfon, yn y golau dydd disglair ar Ffordd Tannyoka yn Armagh, fe ddaeth ar draws creadur. Roedd y creadur yn uchel, llwyd gydag ysgwyddau llydan a chwys cul. Nid oedd hi'n gwisgo dillad.

"Ac mae'n ofni fi. Roedd yn greadigaeth, ac nid oedd yn ddynol. Roedd yn iawn o'm blaen. Wrth i mi fynd ato, fe droddodd ac edrychais arnaf. Mae'n swnio'n wallgof ac yn wallgof, gwn. "

Arfon Jones wedi cyhoeddi ei fod yn dod ar draws gyda chreu'r llywodraeth, ond ni fu ateb ei e-bost erioed. Roedd Arfon eisoes wedi ymddiddori mewn UFOs, a theimlai ei fod yn gorfod cwrdd â rhywun ar ôl ei brofiad, felly fe aeth i mewn i'r cwmni.

Arfon Jones

Roedd yr adroddiad UFO diweddaraf ar 9 ddydd Gwener. (2018 *), pan dreuliodd British Airways reolaeth traffig awyr Shannon ar ôl gweld golau llachar yn yr awyr.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb