Y USO dirgel ar yr olygfa

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/07/USO-1-ilustrační-foto-1-300x225.jpg

USO. Gwrthrychau wedi'u Tyfu heb eu Hysbysu. Ydych chi'n gofyn am dro? Mae Saeson Uwch eisoes yn gwybod, ar gyfer eraill, maent yn wrthrychau troi anhysbys. Byddwn yn siarad amdanynt yn fy nghyfres nesaf Y USO dirgel ar yr olygfa.

Mae'r Exorcist

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 01 / Pazuzu3.png

Roedd y beirniaid ar draws y byd yn ofnus, y gynulleidfa eto, i'r gwrthwyneb, yn gyffrous. Er bod llawer ohonynt wedi cwympo yn ystod sgrinio'r ffilm, roeddent unwaith eto yn sefyll ar y ciw tocyn i weld y ffilm eto. Fodd bynnag, nid oedd y ffilm, nid yn unig, yn creu emosiynau yn y sinema.

Tisul Princess a Prince Iran

Hyd yn hyn mae 4 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 11 / sarcophagus.jpg

Ym 1969 Medi yn gynnar yn y pentref Ržavčik (Tisulský District Rwsia, Kemerovo rhanbarth) yn y pwll glo lleol yn dod o hyd archaeolegol unigryw. Mae'r wythïen lo ar ddyfnder o fwy na 70 metr löwr o dan y ddaear Karnaukov (wedyn bu farw dan olwynion beic modur) dod o hyd i arch marmor hir, yn rhyfeddol fanwl gywir ac yn gweithio fân.

Trydydd Reich: Sylfaen 211

Hyd yn hyn mae 6 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 12 / Zakladna-211-obr.-2.jpg

Mae'r flwyddyn 1938 wedi'i ysgrifennu. Mae'r Almaen yn adrodd ymadawiad ymchwil i Antarctica. Mae sylfaen symudol seaplan Schwabenland yn rhedeg allan o Hamburg. Mae yna ugain ar hugain o aelodau'r criw a thri deg tri phôl ar fwrdd. Mae'r ymgyrch yn cael ei arwain gan y cefnforydd Alfred Ritscher.

Mae'r targed gwirioneddol o daith yn dal i fynd rhagddo. Ond yr unig ganlyniad anffafriol i'r alltaith yw'r ffaith bod cannoedd o baneri metel gyda marc swastika wedi'u disgyn o'r awyren ar wyneb y chweched cyfandir. Yn y modd hwn, yr Almaen "trampled" bron i chwarter Antarctica. Ond darganfuwyd pennaeth un o'r awyrennau Schirmacher ar y rhew ... gwlad. Dywedwyd mai gweriniaeth gyda dŵr ffres a hinsawdd ddymunol!

Dysgu'r Indiaid Duw

Hyd yn hyn mae 7 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/01/shiva-2773489_640-260x300.jpg

Mae'n bosibl diolch i'r astudiaeth hen destunau Indiaidd A ydyn nhw wedi llwyddo i ail-greu'r dechnoleg uwch a oedd yn bodoli yn India lawer o filoedd o flynyddoedd yn ôl? Pan orchmynnodd estroniaid i'n cyndeidiau gofnodi gwybodaeth a egwyddorion technolegol a gollwyd, a ddylai'r cofnodion hyn fod yn ganllaw i'n heneiddio goleuedig yn wyddonol? Neu a ddylai fod yn rhybudd i atal ailadrodd camgymeriadau yn y gorffennol?

Dirgelwch wych Mynyddoedd Bucegi

Hyd yn hyn mae 5 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 10 / Velke-tajemstvi-pohori-Bucegi-III-obr.-1.png

"Os oes yna unrhyw beth a allai ryddhau dynolryw o'i gorffennol yn llawn caethwasiaeth a chael gwared ar oruchafiaeth dramor, yna mae'r rhain yn systemau twnnel dirgel y tu mewn i Fynyddoedd Bucegi."

Llofruddiaeth John F. Kennedy

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 10 / JFK-shot-300x189.jpg

Cafodd JFK ei lofruddio gan wasanaethau cyfrinachol y llywodraeth gyfrinachol. Hyd heddiw, nid yw'r holl ddogfennau sy'n dangos yr amgylchiadau y cynhaliwyd y llofruddiaeth yn cael eu cyhoeddi'n swyddogol. Dim ond trwy'r hysbyswyr y gwyddom yn fwy na dim ond yr hyn y mae'r cyfryngau prif ffrwd yn ei gynnig.

Dirgelwch y wlad ogleddol

Hyd yn hyn mae 3 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 12 / Zahady-severni-zeme-obr.-4-1.jpg

Ym mis Rhagfyr cynhaliodd 2008 Rwsia UFO Ymchwil Gorsaf RUFORS alldaith i Benrhyn Kola. Ei brif dasg oedd i chwilio am olion y hyperborea chwedlonol, sydd, fel ofalus dweud gwyddonwyr yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn lle y daeth y cenedligrwydd Rwsia, a bod dylanwadu'n sylweddol ar ddatblygiad, gwyddoniaeth a diwylliant gwledydd eraill ...

Dirgelwch UFOs ac estroniaid

Hyd yn hyn mae 1 wedi cael ei ryddhau.

Hanes gwaharddedig y ddynoliaeth

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
1 2 3 4