Trydydd Reich: Sylfaen 211

Hyd yn hyn mae 6 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 12 / Zakladna-211-obr.-2.jpg

Mae'r flwyddyn 1938 wedi'i ysgrifennu. Mae'r Almaen yn adrodd ymadawiad ymchwil i Antarctica. Mae sylfaen symudol seaplan Schwabenland yn rhedeg allan o Hamburg. Mae yna ugain ar hugain o aelodau'r criw a thri deg tri phôl ar fwrdd. Mae'r ymgyrch yn cael ei arwain gan y cefnforydd Alfred Ritscher.

Mae'r targed gwirioneddol o daith yn dal i fynd rhagddo. Ond yr unig ganlyniad anffafriol i'r alltaith yw'r ffaith bod cannoedd o baneri metel gyda marc swastika wedi'u disgyn o'r awyren ar wyneb y chweched cyfandir. Yn y modd hwn, yr Almaen "trampled" bron i chwarter Antarctica. Ond darganfuwyd pennaeth un o'r awyrennau Schirmacher ar y rhew ... gwlad. Dywedwyd mai gweriniaeth gyda dŵr ffres a hinsawdd ddymunol!

Dysgu'r Indiaid Duw

Hyd yn hyn mae 7 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/01/shiva-2773489_640-260x300.jpg

Mae'n bosibl diolch i'r astudiaeth hen destunau Indiaidd A ydyn nhw wedi llwyddo i ail-greu'r dechnoleg uwch a oedd yn bodoli yn India lawer o filoedd o flynyddoedd yn ôl? Pan orchmynnodd estroniaid i'n cyndeidiau gofnodi gwybodaeth a egwyddorion technolegol a gollwyd, a ddylai'r cofnodion hyn fod yn ganllaw i'n heneiddio goleuedig yn wyddonol? Neu a ddylai fod yn rhybudd i atal ailadrodd camgymeriadau yn y gorffennol?

Dirgelwch wych Mynyddoedd Bucegi

Hyd yn hyn mae 5 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 10 / Velke-tajemstvi-pohori-Bucegi-III-obr.-1.png

"Os oes yna unrhyw beth a allai ryddhau dynolryw o'i gorffennol yn llawn caethwasiaeth a chael gwared ar oruchafiaeth dramor, yna mae'r rhain yn systemau twnnel dirgel y tu mewn i Fynyddoedd Bucegi."

Llofruddiaeth John F. Kennedy

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 10 / JFK-shot-300x189.jpg

Cafodd JFK ei lofruddio gan wasanaethau cyfrinachol y llywodraeth gyfrinachol. Hyd heddiw, nid yw'r holl ddogfennau sy'n dangos yr amgylchiadau y cynhaliwyd y llofruddiaeth yn cael eu cyhoeddi'n swyddogol. Dim ond trwy'r hysbyswyr y gwyddom yn fwy na dim ond yr hyn y mae'r cyfryngau prif ffrwd yn ei gynnig.

Dirgelwch y wlad ogleddol

Hyd yn hyn mae 3 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 12 / Zahady-severni-zeme-obr.-4-1.jpg

Ym mis Rhagfyr cynhaliodd 2008 Rwsia UFO Ymchwil Gorsaf RUFORS alldaith i Benrhyn Kola. Ei brif dasg oedd i chwilio am olion y hyperborea chwedlonol, sydd, fel ofalus dweud gwyddonwyr yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn lle y daeth y cenedligrwydd Rwsia, a bod dylanwadu'n sylweddol ar ddatblygiad, gwyddoniaeth a diwylliant gwledydd eraill ...

Dirgelwch UFOs ac estroniaid

Hyd yn hyn mae 1 wedi cael ei ryddhau.

Hanes gwaharddedig y ddynoliaeth

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
1 2 3 4