Yr hyn y mae'r adfeilion yn dawel amdano ac yn chwistrellu'r pyramidau

Hyd yn hyn mae 3 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 11 / ruiny-na-brehu.jpg
Weithiau mae'n ddefnyddiol anghofio am yr holl wybodaeth a geir yn yr ysgol ac i edrych ar bethau sydd wedi bod yn hysbys, mewn ffordd newydd a gwahanol. Yna bydd rhywbeth newydd yn ymddangos yn sicr. Felly, rwy'n cynnig meddwl am y ffordd hon dros fy nghasgliad o atgynhyrchiadau o'r paentiadau o beintwyr 18. a dechrau 19. ganrif.

Gwareiddiadau cynhanesyddol o anialwch Occasus

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 03 / Stones-of-ice-orb-1.jpg

Mae rhai ardaloedd ar ein planed yn brydferth. Maen nhw'n haul ym mis Medi, bydd pobl sy'n mwynhau'r natur, y ffawna a'r fflora hardd nad ydynt yn eu hadnabod gartref yn ymweld â hwy.
Yna mae hefyd arfordiroedd digroeso megis yr anialwch Gobi tywod wydroli (dros ben ffrwydradau niwclear), taiga anhygyrch o Tunguska Podkamenné (ET damwain gwrthrych yn 1908), poeth Sahara anialwch (heneb garreg ar ffurf y Sffincs), a gallem barhau.
Ond - a oedd bob amser felly? Onid yw'r lleoedd hyn yn llawn pobl, anifeiliaid, planhigion? Pam arall siroedd duw hepgor hyn Ni olion diddorol iawn o aneddiadau ac gwareiddiadau, na ddylai fynd i mewn gwerslyfrau ysgol ac ymwybyddiaeth ehangach ...?

Planet Blue Planet

Hyd yn hyn mae 10 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 10 / Titul-knihy.jpg

Ymchwil o ffurfiau bywyd estron

Cod: ARAMIS III - ADR3-24SM

Awdur anhysbys

Dywedir bod y ddogfen ganlynol yn gasgliad o personol a busnes yn nodi gwyddonwyr llogi gan y llywodraeth America, y mae ef yn bresennol yn y safle ddamwain UFO am fwy na saith mlynedd, a gynhaliwyd interrogations o (estron) ffurfiau bywyd estron dal (acronym ALF - Ffurflen byw Alien) ac yn ofalus dadansoddi'r data i gyd . Casglodd hefyd set o nodiadau a dogfennau y cysylltodd â hwy, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol yn gysylltiedig â'r sefydliad, y strwythur neu'r gweithrediadau ar gyfer casglu data o'r fath.

Canfuwyd bod y gwyddonydd hwn yn cadw'r wybodaeth hon gyda'i hun, felly penderfynwyd y byddai'n cael ei gadw'n fuan a'i derfynu ar ei berthynas waith. Er gwaethaf hyn, llwyddodd y gwyddonydd i ddianc ychydig cyn ei gadw, ac erbyn hyn mae'n cuddio rhywle y tu allan i'r Unol Daleithiau.

Prosiect Pulsar

Hyd yn hyn mae 6 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/01/alien-1534975_640-185x300.jpg

Mae'r ddogfen hon yn barhad o'r Prosiect Blue Planet, unwaith eto, cymerir yn ganiataol bod y rhain yn y nodiadau a thraethodau personol gwyddonydd a oedd y llywodraeth am nifer o flynyddoedd ddarlledu i fynychu unrhyw le o ddamwain, estroniaid dal clywed (ALF - Ffurflenni Bywyd Alien) a ddadansoddwyd yr holl ddata a gasglwyd o'r ymchwil hwn. Ar y pwynt hwn, yn ôl y wybodaeth orau sydd ar gael i ni, roedd o leiaf 160 rhywogaeth neu rasys o estroniaid o wahanol galaethau, sêr a'r planedau, gwnaethom gyfarfod â hwy. Fodd bynnag, mae mwy o estroniaid nid ydym erioed wedi cwrdd â nhw, ond teimlwn na fydd yn hir cyn i hynny ddigwydd ...

Lle arolygu dan y Sffing

Hyd yn hyn mae 3 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2015 / 01 / Sphinx-300x169.jpg

Ar ddiwedd 80. flynyddoedd yn ôl, cynhaliodd tîm o wyddonwyr Siapan arolwg daearegol manwl o'r ardal o gwmpas y Sphinx. Y canlyniad oedd nodi sawl coridorau a gofod gwag o dan y pylau blaen.

Mae Plato a'r edafedd cysgu Edgar Cayce eisoes yn sôn bodolaeth yr ardaloedd tanddaearol o dan y Sphinx.

Pyramidau'r Atlanteans, neu wersi hanes anghofiedig

Hyd yn hyn mae 10 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 04 / Pyramids-Atlantan-Fig.-c.-1.jpg

Mae yna nifer o ragdybiaethau, rhagdybiaethau a damcaniaethau sy'n ymwneud â phwrpas y pyramid a'r person a adeiladodd. Hyd yn hyn, gellir eu cyfrif i gyd oddeutu saith deg ar hugain. Dewisais nifer ohonynt a cheisiodd eu datblygu trwy eu cysylltu â gwahanol ffynonellau. Yn y bôn, mae'n synthesis o ddamcaniaethau, sy'n gysylltiedig â theori sengl.

Ffeithiau Go Iawn o Straeon Mytholegol

Hyd yn hyn mae 1 wedi cael ei ryddhau.

Reptiliaid: Ydyn nhw'n byw ymhlith ni?

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/05/inx960x640-1-300x200.jpg

"Ymlusgiaid yn perfformio cyfres o ddefodau a seremonïau, wedi eu cuddio mewn ffurf ddynol, "yn ysgrifennu disgynydd o gynrychiolydd Sofietaidd Rwsia, Stewart Sverdlov. Mae'n dweud y rhan fwyaf ohonynt yw arweinwyr y byd a chyfarwyddwyr busnes, maen nhw'n elitaidd y blaned. Fel arfer maent yn bwydo gwaed dynol a'u hormonau - ydych chi'n credu?

Cyfweliad ag offeiriad yr Illuminati

Hyd yn hyn mae 7 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2016/12/illuminati-obr1-1-300x184.jpg

Isod ceir y dyfyniadau allweddol o gyfweliad rhyngrwyd 60 gyda chynrychiolydd hunan-styled enwog o'r enw Hidden Hand, neu Hidden Hand. Cynhaliwyd y cyfweliad hwn ym mis Hydref 2008. O'r crynodeb hwn o dudalen 16, dilewyd cwestiynau i ganolbwyntio ar brif bwyntiau'r adroddiad ysgogol hwn.

Sataniaeth

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 12 / 220px-Pentagram4.svg_.png

Pan fyddwn yn clywed y gair Sataniaeth, fel arfer rydym yn dychmygu gythreuliaid, aberth a llurgunio o anifeiliaid. Wedi'r cyfan, rydym yn dysgu am y peth heddiw ac yn ddyddiol o wahanol gyfryngau ac eglwysi. Rydym yn cael darlun clir o Sataniaeth = drwg, mewn geiriau eraill, y mae pobl yn proffesu cyfeiriad hwn yn gallu caru a'u parchu yn union sut i wneud y mwyaf halogedig ac yn halogi Cristnogaeth. Ond sut mae Satanists yn canfod eu hunain?

Serpo

Hyd yn hyn mae 9 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/01/alien-1015650_640-300x300.jpg

Mae'r ddogfen hon yn cyflwyno'r wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan SERPO, yn ymwneud â chyfnewid pobl ac estroniaid, a gwybodaeth arall am fodau allfydol eraill sy'n ymweld â'r Ddaear.

Syr Sargant Clifford

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/01/lost-place-2341120_640-300x214.jpg

"Nid yw absenoldeb tystiolaeth yn dystiolaeth o absenoldeb. Mae'n ddangosydd bod arweinwyr y byd (nid gwleidyddion) yn gallu llwyr gadw'r ffenomen hwn o dan y cwfl. " Dyma un o lawer o storïau gan American Clifford Stone, a wasanaethodd yn y fyddin, ac yn fuan, diolch i'w dalent, daeth i'r wybodaeth a phrosiectau sy'n ymwneud â "Ein hymwelwyr" fel y mae'r dyn hwn ei hun yn galw. Wrth gwrs, nid ydym yn siarad am ymwelwyr o wledydd eraill neu o gyfandiroedd eraill, ond am y rhai sy'n ymweld â ni o dirweddau tywyll, cosmig.

Grymoedd cudd y Fam Ddaear

Hyd yn hyn mae 14 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 04 / image001-1.jpg

Mae Geomancy yn athrawiaeth o rymoedd y ddaear a sut i ddeall a gweithio gyda nhw. Beth yw grid y Ddaear a pha mor bwysig yw cwymp yr afonydd ...

SOM1-01 MAJESTIC-12

Hyd yn hyn mae 4 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/05/ufo-1791417_1280-1-300x300.jpg

GWEITHREDU MAJESTIC-12

Paratowyd y llawlyfr hwn ar gyfer unedau yn benodol Majestic-12.Ei nod yw cyflwyno pob agwedd ar Majestic-12 fel bod staff awdurdodedig yn deall nodau'r Grŵp yn well, yn gallu ymdrin yn well â gwrthrychau hedfan anhysbys, technolegau allgyrsiol ac endidau, gan gynyddu effeithlonrwydd gweithrediadau yn y dyfodol.

Y USO dirgel ar yr olygfa

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/07/USO-1-ilustrační-foto-1-300x225.jpg

USO. Gwrthrychau wedi'u Tyfu heb eu Hysbysu. Ydych chi'n gofyn am dro? Mae Saeson Uwch eisoes yn gwybod, ar gyfer eraill, maent yn wrthrychau troi anhysbys. Byddwn yn siarad amdanynt yn fy nghyfres nesaf Y USO dirgel ar yr olygfa.

Mae'r Exorcist

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 01 / Pazuzu3.png

Roedd y beirniaid ar draws y byd yn ofnus, y gynulleidfa eto, i'r gwrthwyneb, yn gyffrous. Er bod llawer ohonynt wedi cwympo yn ystod sgrinio'r ffilm, roeddent unwaith eto yn sefyll ar y ciw tocyn i weld y ffilm eto. Fodd bynnag, nid oedd y ffilm, nid yn unig, yn creu emosiynau yn y sinema.

Tisul Princess a Prince Iran

Hyd yn hyn mae 4 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 11 / sarcophagus.jpg

Ym 1969 Medi yn gynnar yn y pentref Ržavčik (Tisulský District Rwsia, Kemerovo rhanbarth) yn y pwll glo lleol yn dod o hyd archaeolegol unigryw. Mae'r wythïen lo ar ddyfnder o fwy na 70 metr löwr o dan y ddaear Karnaukov (wedyn bu farw dan olwynion beic modur) dod o hyd i arch marmor hir, yn rhyfeddol fanwl gywir ac yn gweithio fân.

1 2 3 4