Julia Sellers: Astudiaeth o brofiad allgyrsiol

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/03/Pardubice_upraveno-4-300x175.jpg

Profiad Mimotel mewn pobl â chyflyrau patholegol fel epilepsi, wedi cael eu hastudio gan nifer o arbenigwyr gwyddonol. Mae prinder mawr o astudiaethau sy'n anelu at ymchwilio i brofiadau allgorfforol sy'n digwydd yn y. Boblogaeth nad ydynt yn patholegol fel y'u gelwir. Yn fy astudiaeth yn drosolwg o'r llenyddiaeth berthnasol ac yn cynrychioli achos teimlad afreolaidd fel autoskopických ffenomenau mewn unigolyn iach sy'n yn profi profiadau y tu allan i'r corff bob dydd yn enfawr graddfeydd, sef yn ddigymell ac yn ymwybodol ers geni.

Julia Sellers: Fe'i gwelais yfory

Hyd yn hyn mae 6 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/01/obalJPGa-1-226x300.jpg

A yw'n bosibl profi profiad corff ychwanegol? Datgysylltu oddi wrth eich corff corfforol a theithio yn y gofod? Mae'r awdur Julia Sellers yn y llyfr hwn yn disgrifio stori dyn sydd wedi darganfod elfen newydd ohoni. Mae'n gallu gadael ei gorff ei hun a theithio i wahanol leoedd.

Disgiau cerrig Dropa

Hyd yn hyn mae 3 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 04 / Disgiau cerrig-Dropa-3.-cast-obr.-2.jpg

Mae'r gyriannau darganfyddiad Gollwng ar ddod o hyd disgiau, ysgrifenasom gynharach. Eu darganfod yn 1937 (rhai ffynonellau yn awgrymu y flwyddyn 1938) archeolegydd Tsieineaidd Cixi Pu Tchej ym mynyddoedd Bayan-har-shan, i'r gogledd o Tibet. Yna blynyddoedd 20 eu hanghofio yn yr archifau cyn iddynt daro Tseiniaidd Athro Tsum Um Nui arall.

Tynnodd Peter Krassa sylw at ddisgiau Dropa eisoes yn 1973 yn ei lyfr "Als die gelben Götter kamen" (Pan ddaeth y duwiau melyn).

Yn 2007, yn nhalaith Jiangxi, darganfuwyd disgiau cerrig rhyfedd yn y gwaith paratoi ar gyfer mwyngloddio glo, ychydig yn syfrdanu yn y ganolfan. Yn raddol, deg allan o'r wlad. Roedd y disgiau'n debyg iawn, tua thri metr o ddiamedr, gan bwyso o gwmpas 400 cilogram.

Cyfathrebu gan Edgar Mitchell a John Podesta am estroniaid

Hyd yn hyn mae 3 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 03 / Edgar-da-Vinci-paradigmresearchgroup.png

Rebecca H. Wright: "Gofynnais yn ddiweddar i George Noory wneud segment am ei Beyond Belief for Gaia. Roedd llawer o'n sgwrs yn canolbwyntio ar y pum mlynedd a dreuliais i weithio gyda'i sefydliad di-elw ar gyfer ymchwil ynni dim pwynt, Quantrek ... "

Cyfieithiad o'r e-bost gwreiddiol a gyhoeddwyd ar Wikileaks mewn cysylltiad â datgelu gohebiaeth a gyfeiriwyd at John Podest. Yn yr e-bost, gallwch weld diddordeb clir Edgar Mitchell yn y cyfarfod neu o leiaf y cyfweliad skype rhwng Mitchell a Podesta ar wareiddiad allfydol ac ynni am ddim ...

Ar 9. Oct. 2016, WikiLeaks wedi cyhoeddi miloedd o negeseuon e-bost oddi wrth gyfrif personol John Posta, rheolwr ymgyrch Hillary Clinton. Roedd John Podesata hefyd yn arwain yr ymgyrch arlywyddol ac roedd yr ymgynghorydd ar yr un pryd i'r cyn-Arlywydd Barack Obama. Ymhlith y ffeiliau hyn roedd dau neges e-bost wedi'i llofnodi gan hen astronau NASA Edgar D. Mitchell o'r cyfeiriad e-bost terribillionairs yn aol dot com.

Mecaneg meintiol

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.

Lacerta: creadur crafty sy'n byw yn y byd o dan y ddaear

Hyd yn hyn mae 12 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 06 / Lacerta-300x235.jpg

Cyfweliad ag ymlusgiaid Lacert lle rydym yn dysgu llawer nid yn unig am eu rhywogaethau a'u gwareiddiad, ond hefyd amdanom ni ac am y wlad fel y cyfryw. A rhywbeth ychwanegol.

Rasys rhyfel Lyrana

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/02/stranger-2852981_1920-1-140x300.jpg

O'r planedau yn yr ardal cyfansoddiad LYRY daeth y setlwyr at ein Daear a Mars, ac i'r planedau yn Pleiades. Miloedd o flynyddoedd lawer yn ôl, cyrhaeddodd eu gwareiddiad yn Lyra lefel dechnolegol uchel a dechreuodd deithio yn y gofod. Roedd yn creu ewyllys di-dâl, gan reoli ei fwriad ...

Twneli Intercontinental

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 03 / cave1.jpg

Yn 2003 digwydd ger Moscow (ger y ddinas Solněčnogorsk) i ddigwyddiadau rhyfedd. Mae'r llyn yn darganfod gyrrwr Bězdonnoje Věrešenské gweinyddiaeth gwledig Vladimir Sajčenko siaced achub. Ni fyddai'n mor rhyfedd, peth rhyfedd oedd ei bod hi yn gwisgo arysgrif "Unol Daleithiau NAVY" ac yn adnabod yn cadarnhau bod yn perthyn morwr Samu Belowski y dinistrydd Unol Daleithiau Cole, dinistrio gan derfysgwyr 12. Hydref 2000 yn Aden Harbour. Sut y cafodd hi yno?

Cyn i ni fynd ymlaen, gadewch inni ailystyried pa safleoedd sy'n debygol o fod yn gysylltiedig â rhwydwaith hen dwneli tanddaearol rhyngweithiol ...

Bygythiad estron

Hyd yn hyn mae 3 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 12 / Carol-Rosin.jpg

"Hey Jeff, (mae'n debyg Jeff Rense)

Yr wyf yn atodi tystiolaeth syndod gan Carol Rosin Datgeliad Prosiect (Steven Greer). Rhowch wybod i ddyddiad sydd ymhell o flaen 11. Medi 2001 a digwyddiadau dilynol. Mae'n sôn am agenda arfau gofod cudd o dan gochl pedwar bygythiadau ffug -. Sef y bygythiad Rwsia (gan arwain at Star Wars), bygythiadau o derfysgaeth (mab Star Wars), yn dilyn y bygythiad o effaith asteroid, ac estroniaid yn olaf elyniaethus "

MJ-12 a'r llywodraeth gyfrinachol

Hyd yn hyn mae 4 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/06/ufo-1668223_1280-1-300x279.jpg

Yn y cyfnod o Ionawr 1947 i Ragfyr darganfuwyd 1952 o leiaf 16 wedi cwympo neu dorri llongau allgyrsiol, canfod cyrff dieithr 65 a 1 yn fyw. Gwaharddwyd llongau allgyrsiol arall, a chywirwyd dim byd erioed ers y digwyddiad ... Ond sut y gallaf guddio popeth? Mae'r llywodraeth, mewn cydweithrediad â gwyddonwyr dethol, yn argyhoeddi pawb nad oes unrhyw beth o'r fath wedi digwydd mewn gwirionedd. Mae prosiectau newydd yn cael eu creu i hidlo gwybodaeth sy'n cyrraedd yr wyneb.

Moscow Metro a'i gyfrinachau mystical

Hyd yn hyn mae 1 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/06/escalator-769790_1280-1-300x213.jpg

Metro. Faint o ffilmiau o gymeriad chwistrellol sy'n gysylltiedig ag ef! Nid yw cyfarwyddwyr ffilm yn ei hoffi. Yn y mannau hyn mae digwyddiadau eu hanesion yn llawn cyfrinachau.

Mae coridorau tanddaearol wedi'u cysylltu ag amcanion strategol mawr dinasoedd, plastai a charthrau. Dyna'r ffordd fwyaf cyfleus i adael y ddinas heb ei ddiddymu.

Mae'r byd tanddaearol bob amser wedi cael ei ystyried yn ddirgel a dirgel. Eisoes yn y gorffennol, mae'r labyrinthau o dan y ddaear wedi denu sylw llawer o mysteg ac esoterig.

Mummy of Nazca

Hyd yn hyn mae 10 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 07 / mumie-name-300x224.jpg

Cyhoeddodd ymchwilwyr o Beriw ym mis Gorffennaf 2017 yn ddarganfyddiad mawr. Dyma'r canfyddiad o bump o gyrff mumig sydd â nodweddion tebyg i greys ac adeiladu'r corff fel reptiliaid.

(Y rhan fwyaf o'r llun teledu Gaia.com)

Dynion mewn du

Hyd yn hyn mae 4 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/02/MIb-pic-2-1-300x184.jpg

Mae'r "terfysgwyr" hyn mewn gwirionedd yn brototeip o orfodaeth a bygythiad. Beth yw'r sefydliad sy'n rheoli eu gweithredoedd? Sut maen nhw'n cadw'n ddienw? Ble maen nhw'n cymryd eu galluoedd paranormal? Ble maen nhw'n cuddio? Beth yw'r cysylltiad rhyngddynt a'r gwrthrychau hedfan? A ydyn nhw'n dod o'n dimensiwn o gwbl? Onid ydynt yn cops o'r dyfodol?

Cyfriniaeth Natsïaidd

Hyd yn hyn mae 4 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 04 / swastika-300x300.png

Nid oes angen i chi ddyfalu am ddiddordeb y Natsïaid mewn chwistigiaeth ac ocwltiaeth. Bydd y gyfres hon yn dod â'ch ymchwil ac arbrofion yn nes ato.

Cenedl yng ngeir y duwiau

Hyd yn hyn mae 9 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2017/01/keltska-opukova-hlava-344x480-215x300.jpg

Mae'r genedl Slafaidd yn cuddio'r pŵer gwych sydd wedi'i storio i ni yn yr hen fytholegau ac yn lleoedd aneddiadau hynafol ein hynafiaid. Inhale wrth ddarllen eu cyswllt.

Nid ydym ar ein pen eich hun yn y gofod

Hyd yn hyn mae 9 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/01/alien-609607_640-300x199.jpg

"Cytunodd gwyddonwyr Rwsia ac America i gadw'r holl wybodaeth ar estroniaid o dan y gwag." Dyma eiriau'r Prifathro Colman von Kevicky. Ond nid yw'n bosibl dwyn popeth. Mewn sawl rhan, rydym yn darparu tystiolaeth a thystiolaeth o gyfarfod UFO a fu'n methu â "sychu" mewn pryd.

Y Bashar estron mwyaf ofnadwy

Hyd yn hyn mae 3 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 10 / Darryl-a-Bashar-300x172.jpg

Pwy sydd mewn gwirionedd yn Darryl Anka? Mae Darryl trwy sianelu yn cyffwrdd â chysylltiad ag allfydliad goleuedig a elwir yn Bashar. Mae Darryl yn disgrifio Bashar fel bod o'r Essassani planed, sydd mewn realiti cyfochrog mewn gorwel amser a ystyrir fel dyfodol. Mae monologau Bashar a chyfweliadau â chyfwelwyr yn cwmpasu ystod eang o themâu megis ysbrydolrwydd, datblygiad planedol, geometreg sanctaidd, metffiseg, a bywyd allfydol. Mae Darryl yn siarad â Bashar mewn cyfarfodydd cyhoeddus a phreifat ledled y byd. Yn yr areithiau hyn, mae Darryl mewn cyflwr ymwybyddiaeth newydd sy'n caniatáu iddo gyfathrebu â'r gynulleidfa.

Chronoleg newydd o oedrannau

Hyd yn hyn mae 7 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 04 / Obr-3.png

Nid oedd ganddi hanes yn yr ysgol hefyd, ac ni allech gofio rhai digwyddiadau a'u dyddiadau, heb sôn am fanylion? A beth os ydyw oherwydd bod y digwyddiadau yn gwbl wahanol neu nad oeddent yn digwydd o gwbl? Ac nid hanes hanesyddol, ond hefyd am fathemateg, ffiseg, geometreg a phynciau eraill.

I'r gwrthwyneb, pan fyddwch yn darllen drwy'r erthyglau, llyfrau, a gweithrediadau gwybodaeth (gan gynnwys y wefan hon), mae gan y cwmni yn ystyried nonsens theori cynllwyn a newyddion rhyfedd, cymaint o bethau i chi gofio (hyd yn oed os ydych chi eisoes wedi cyrraedd oedran uwch), yn cynnwys manylion a chael mewnol teimlad a argyhoeddiad ei bod yn wir neu mae'n agos iawn at y gwir y gwir - Rydych chi'n swnio ag ef. Ond pam mae hynny felly?

Tystiolaeth newydd o wareiddiadau modern cynhanesyddol i'r presennol

Hyd yn hyn mae 3 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/01/petra-782955_640-300x225.jpg

Cipolwg ar hanes hynafol yn awgrymu bod unwaith wedi eu cael gyda phobl (neu hyd yn oed cyn i bobl) yn byw yn ddeallusol ac yn dechnolegol gwareiddiadau uwch. Cawsom gasglu gwybodaeth a dinistrio adeiladau. Gadewch i ni gofio rhai ohonynt ac yn gweld y dehongliad cyfoes o ganfyddiadau hynafol sy'n derbyn gofal peirianwyr neu daearegwyr diduedd ...

Pyramidau modern

Hyd yn hyn mae 4 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2016/08/Novodobe-pyramidy-v-Rusku-4.cast-obr.-1-300x200.jpg

Mae'n debyg na fydd diddordeb pobl yn y pyramid yn diflannu. Maent yn diddanu ni, mae'r edrych yn syml iawn. Dyna pam mae digon o frwdfrydig sy'n adeiladu ac yn archwilio eu cryfder unigryw.

1 2 3 4