Anton Parks: Myfyriwr o wybodaeth am hanes hynafol y ddynoliaeth

Hyd yn hyn mae 12 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2016/04/parks1-300x208.jpg

Anton Parciau, yr awdur Ffrengig - sef autodidact a ddisgrifiodd yn ei lyfr Le Secret Etoiles des Sombres (The Secret y Stars Dark) ddynoliaeth ei greu fel gwareiddiad estron.

Mae llyfr parciau yn anodd ei ddosbarthu gan ei bod yn darparu gwybodaeth sylfaenol am yr hyn a oedd yn digwydd ar y Ddaear cyn cyrraedd pobl. Ydy hi'n ffuglen wyddoniaeth, ffantasi neu lenyddiaeth? Mae'n naratif dyn sydd â chysylltiad meddyliol â bod yn byw ar y pryd.

Cesta

Hyd yn hyn mae 5 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/03/baby-girl-1845462_1280-1-300x286.jpg

Taith - Un o straeon gwych yr awdur Darji Fusk.

Taith i Bali

Hyd yn hyn mae 8 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2019/01/TaUra-na-Bali-001-300x191.jpg

Weithiau mae'n angenrheidiol gwneud newid radical mewn bywyd. Ewch allan o'r parth cysur o ddyddiau prysur dyddiau ac yn cychwyn ar un yn hollol anhysbys o'ch anturiaethau bywyd ...

Cyfres o Teithio i Land y Duwiau.

CIA: monitro Mars yn bell

Hyd yn hyn mae 4 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2017/03/1-RV-is-real-270x300.jpg

Dogfen ddatganedig Gwasanaethau Cudd-wybodaeth Ganolog (CIA) yn dangos bod 1984, yr asiantaeth hon yn cyflogi pobl â galluoedd gwylio anghysbell, a oedd yn canolbwyntio ar yr ardal benodol o Mars oedd yn debyg i filiynau o flynyddoedd. Mae sylwedyddion wedi disgrifio eu bod yn gweld pyramidau, technolegau futuristig, a bodau uchel-ddynol iawn ...

Yr hyn sydd wedi'i guddio yn y rasiau amser

Hyd yn hyn mae 5 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2017 / 04 / otuzcofi-300x169.jpg

Ac eto y twneli o dan y ddaear - Amser i Otuzco gêm ledled y byd gyda wnaed gan ddyn, mannau o dan y ddaear, ogofâu, twneli a cyfan "dref" y mae oes neb yn gwybod pwy, ac yn enwedig sut mae'n cael ei hadeiladu. Ac fe fyddem ni'n cael llawer o broblemau i adeiladu.

Mae ffont Incan y kip yn edrych fel llinyn o nodau wedi'u halinio ar y tannau. Mae nodau didoli mewn trefn benodol yn ddull o anfon negeseuon ymlaen. Trosglwyddwyd yr ysgrythur hon i'r dduw barwog Virakoča, dyn gwyn gwyn.

Peiriannau hedfan hir, awyrennau, vimanas a hovercrafts eraill.

Dr. Zahi Hawass: Intriky yng nghefn yr Aifft

Hyd yn hyn mae 6 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2015 / 04 / hack-sacked-300x213.jpg

Mae Zahi Hawass yn sicr yn perthyn i'r personoliaethau mwyaf dadleuol yn archeoleg y byd ac yn enwedig yr awdoleg. Mae'n gysylltiedig â llawer o sgandalau ac ymyriadau Censor mewn darganfyddiadau archeolegol, yn enwedig yn yr Aifft. Mae'r gyfres o erthyglau canlynol yn ceisio datgelu y lledaeniad y mae Hawass yn bersonol neu drwy eraill wedi ei wneud i baratoi'r cyhoedd yn gyffredinol am y wybodaeth ddiweddaraf. Nid yw bob amser yn cael y bwriadau gorau er budd gwybod dynol yn fwy nag amlwg. Fodd bynnag, dylai pawb farnu drostynt eu hunain. Mae gwybodaeth yn olrhain mwy na digon.

Ail enedigaeth Hyperborea

Hyd yn hyn mae 1 wedi cael ei ryddhau.

Edgar Cayce: Y Ffordd Tu Tu Allan

Hyd yn hyn mae 24 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2015 / 05 / Edgar-Cayce-232x300.jpg

Adnabyddir enw Edgar Cayce i ysgolheigion ysbrydol ledled y byd, ond mae ei stori yn eithriadol yn ei symlrwydd. Ei gymhelliad cryfaf oedd edrych ar ôl pobl a cheisio helpu. Roedd gan yr ysgogiad hwn ei allu rhyfeddol - dalent a wnaeth iddo ddod yn fwy enwog ar ôl ei farwolaeth nag oedd yn ei fywyd.

Trydan

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2017/02/image001-2-300x183.png

Daw'r term Trydan o Groeg ac mae'n golygu "Jantar" - electron. Yr oedd eisoes yn yr hen bethau yr oedd yr eiddo dirgel hwn yn hysbys.

ET a chosmoleg newydd

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.

Cod Ymddygiad Dynol

Hyd yn hyn mae 3 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2017/07/aura-chakra-energy-body-spirit-and-ego-parts-323x480-1.jpg

Rhoddodd yr awdur Tsiec, Ivo Wiesner, ei waith i ni ar nifer o'i lyfrau o werth enfawr i'w ysbryd. Edrychwn ar ei farn ef am sut y dylai person fyw ar y Ddaear fel bod ei fywyd yn unol â chyfreithiau'r Bydysawd / os ydych chi eisiau: trwy gyfreithiau Duw / i gyflawni ei genhadaeth bersonol.

Cyfweliad Unigryw: Chwythwr chwiban NAS John Ken Johnston

Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2016/11/img512-235x300.jpg

Dyma stori Ken Johnston, archifydd NASA, chwythwr chwiban, dyn sydd wedi datgelu'r llen yn cuddio cefndir rhai gweithgareddau cudd NASA.

Dirgelwch corfforol

Hyd yn hyn mae 11 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2017/01/BigBang_dreamstime41532968_AttilaAlexovics.jpg.1579020-300x225.jpg

Fe wnaethom ddysgu llawer o ffenomenau ffisegol o enedigaeth i'r ysgol. Efallai y bydd yn ymddangos ar yr olwg gyntaf bod popeth yn glir ac nad oes rheswm dros amheuaeth. Bydd y gyfres hon yn dangos i chi ble rydym ni, fel dynoliaeth, yn dal i fod yn fwlch wrth ddeall y cyd-destun.

Cyffredinol y KGB ar PSI-arfau

Hyd yn hyn mae 7 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2017/04/brain-1845962_1920-300x227.jpg

Arfau PSI yn seiliedig ar ddefnyddio synhwyrau eraill (megis telepathi), sydd, ar wahân i rai 5 sylfaenol, ar gael i bobl. Mae'r gyfres yn datgelu beth mae'r cyhoedd proffesiynol cyfredol yn ei ddweud paranormal Nebo gorheddaturiol, yn rhan annatod o bob un ohonom a bod yr ardaloedd hyn o'n bod wedi'u hymchwilio yn fanwl iawn dro ar ôl tro gan ddefnyddio methodolegau gwyddonol. Ac er nad ydym yn dal i ddeall union natur y llawdriniaeth, nid yw'n lleihau'r ffaith eu bod yn gweithio - maent yn wirioneddol ac yn dal i fod yn bresennol. Dim ond angen i chi reoli eu rheoli chi. Ac fel bob amser, gellir defnyddio'r dechneg yn bethau da ac anffodus iawn ...

Henry Deacon: Agorodd y ddynol bocs y pandora

Hyd yn hyn mae 5 wedi cael ei ryddhau.
wp-content / uploads / 2016 / 12 / Henry-Deacon-300x194.gif

Cynhaliwyd y cyfweliad sylfaenol hwn yn 2006, ac yna ddau ychwanegiad o 2007, a byddwn yn ei gael yn ddiweddarach. Cynhaliwyd y cyfweliad gyda ffisegydd sy'n dymuno parhau i fod yn ddienw ("Henry Deacon") yw ffugenw. O ystyried mai'r fersiwn ysgrifenedig hon yw'r adroddiad fideo gwreiddiol, bu'n rhaid inni adael rhai manylion allan o'r ffordd fel bod hunaniaeth y person yn parhau heb ei symud. Mae'r enw Henry yn iawn, ac mae manylion ei gyflogaeth wedi ei wirio o'r diwedd.

Mynyddoedd, tirluniau

Hyd yn hyn mae 8 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2017/05/Danxia3-300x194.jpg

Yn ôl tystiolaeth gorfforol, ymddengys bod gwareiddiadau hynafol y Ddaear wedi cael eu "diffodd i ffwrdd". Edrychwn ar olion mwyngloddio hynafol o fesurau monstros.

Iškomar

Hyd yn hyn mae 8 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2017/09/Ishcomar1-200x300.jpg

Dywedodd Iškomar ei fod yn telepathig ac yn trosglwyddo o long gofod o gwmpas y Ddaear. Mae wedi byw cyhyd â gallu ymyrryd heb y corff corfforol, er bod eraill yn y ffurf ddynol. Dechreuodd Iškomar ei genhadaeth ar y ddaear am tua deng mil ar hugain o flynyddoedd yn ôl, i ddylanwadu ar ein datblygiad fel y gall bodau dynol yn datblygu yn gyflymach ac yn gallu cymryd arweinyddiaeth, nid rheoli bod y gyfraith yn gwahardd galactic bodau doeth o'r gofod, fel ef ei hun.

Fel ar y ddaear, ac yn y nefoedd

Hyd yn hyn mae 5 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2017/06/apple-139266_1920-300x225.jpg

Mae'r testun "Like on Earth and in Heaven" yn adeiladu ar y llyfr "The Beginning was the Mother," sy'n adrodd hanes Dechrau'r Bydysawd, am y rhai a greodd ac am y rhai oedd yn byw ynddi. Yn y gyfres hon, byddwn yn dysgu sut y datblygodd y Ddaear a'r bywyd arno.

Mae testunau yn cael eu prosesu ar y ffurflen straeon byrion.

Ydyn nhw'n bobl o gwbl?

Hyd yn hyn mae 8 wedi cael ei ryddhau.
wp-content/uploads/2018/01/einstein-2062443_640-300x200.jpg

Gwyddoniaeth o ran sut yr ydym yn gwybod ei fod heddiw, mae ffenomenau heb esboniad mewn unrhyw sgîl maes. Mae'n gwadu y ddealltwriaeth rhesymegol o'r byd, er gwaethaf yr hyn paradocs, mae angen y rhain wyddoniaeth afresymol ysgogiad. I lawer o wyddonwyr ac yn cymryd cyfyng-gyngor: "Un ai cam-drin hyn ac yn gwadu fy ngyrfa bydd yn rhaid tuedd ar i fyny, neu yn peidio â bychanu a wadu, byddaf yn archwilio - ac yna mae ganddo enw da, enw da, a dyna pam yr yrfa mewn perygl ..."

Yn ffodus, dydw i ddim yn wyddonydd, fy ngyrfa yn mynd i gyfeiriad gwahanol, felly gallaf fforddio i ddadlau â axioms gwyddonol, ceisio torri trwy'r ymchwilwyr arrogance weithiau gyda phedwar teitl cyn i'r enw ac ar ran. Ond dyma'r dweud yn rhagdybiol. Nid yw'r teitl yn parchu dyn, ond mae pobl yn anrhydeddu'r teitlau.

Eisoes yn 19. ganrif gwyddonwyr yn argyhoeddedig bod bron popeth y gellid ei brofi eisoes yn cael ei archwilio. Byddai'n rhaid i'r awydd dynol am ddarganfod dorri i ffwrdd o ddisgyblaethau gwyddoniaeth ac ymrwymo i gelfyddyd ac athroniaeth hardd. A dylai'r dryswch agored hynny fel disgyrchiant neu'r ffordd y mae'r ymennydd yn gweithio gael ei ddileu cyn bo hir.

Wel, ac oherwydd yr wyf yn anghytuno'n gryf â'r uchod, byddaf yn ceisio nodi yn fy nghyfres newydd o greaduriaid sydd yn llawer helaeth na'r 99,9999% hynny o'r boblogaeth. Ac yn bennaf gwadu gwersi gwyddoniaeth cyson. Ac yn anffodus, p'un a yw ewyllys da (i bwy) yn agor nifer fawr o gwestiynau ger ein bron ac yn agor lle i feddwl am y ffyrdd gwych hyn o'n meddwl.

Nid oes gennyf unrhyw batent am reswm, dim ond un peth a geisiaf. Pwysleisio nad yw ysgolheigion ysgolheigaidd a'u hysgolheictod hyd yn oed yn wir.

1 2 3 4