Ydyn nhw'n bobl o gwbl?

Mae erthyglau 8 yn y gyfres hon
Ydyn nhw'n bobl o gwbl?

Gwyddoniaeth o ran sut yr ydym yn gwybod ei fod heddiw, mae ffenomenau heb esboniad mewn unrhyw sgîl maes. Mae'n gwadu y ddealltwriaeth rhesymegol o'r byd, er gwaethaf yr hyn paradocs, mae angen y rhain wyddoniaeth afresymol ysgogiad. I lawer o wyddonwyr ac yn cymryd cyfyng-gyngor: "Un ai cam-drin hyn ac yn gwadu fy ngyrfa bydd yn rhaid tuedd ar i fyny, neu yn peidio â bychanu a wadu, byddaf yn archwilio - ac yna mae ganddo enw da, enw da, a dyna pam yr yrfa mewn perygl ..."

Yn ffodus, dydw i ddim yn wyddonydd, fy ngyrfa yn mynd i gyfeiriad gwahanol, felly gallaf fforddio i ddadlau â axioms gwyddonol, ceisio torri trwy'r ymchwilwyr arrogance weithiau gyda phedwar teitl cyn i'r enw ac ar ran. Ond dyma'r dweud yn rhagdybiol. Nid yw'r teitl yn parchu dyn, ond mae pobl yn anrhydeddu'r teitlau.

Eisoes yn 19. ganrif gwyddonwyr yn argyhoeddedig bod bron popeth y gellid ei brofi eisoes yn cael ei archwilio. Byddai'n rhaid i'r awydd dynol am ddarganfod dorri i ffwrdd o ddisgyblaethau gwyddoniaeth ac ymrwymo i gelfyddyd ac athroniaeth hardd. A dylai'r dryswch agored hynny fel disgyrchiant neu'r ffordd y mae'r ymennydd yn gweithio gael ei ddileu cyn bo hir.

Wel, ac oherwydd yr wyf yn anghytuno'n gryf â'r uchod, byddaf yn ceisio nodi yn fy nghyfres newydd o greaduriaid sydd yn llawer helaeth na'r 99,9999% hynny o'r boblogaeth. Ac yn bennaf gwadu gwersi gwyddoniaeth cyson. Ac yn anffodus, p'un a yw ewyllys da (i bwy) yn agor nifer fawr o gwestiynau ger ein bron ac yn agor lle i feddwl am y ffyrdd gwych hyn o'n meddwl.

Nid oes gennyf unrhyw batent am reswm, dim ond un peth a geisiaf. Pwysleisio nad yw ysgolheigion ysgolheigaidd a'u hysgolheictod hyd yn oed yn wir.