Iškomar

Mae erthyglau 8 yn y gyfres hon
Iškomar

Dywedodd Iškomar ei fod yn telepathig ac yn trosglwyddo o long gofod o gwmpas y Ddaear. Mae wedi byw cyhyd â gallu ymyrryd heb y corff corfforol, er bod eraill yn y ffurf ddynol. Dechreuodd Iškomar ei genhadaeth ar y ddaear am tua deng mil ar hugain o flynyddoedd yn ôl, i ddylanwadu ar ein datblygiad fel y gall bodau dynol yn datblygu yn gyflymach ac yn gallu cymryd arweinyddiaeth, nid rheoli bod y gyfraith yn gwahardd galactic bodau doeth o'r gofod, fel ef ei hun.