Mynyddoedd, tirluniau

Mae erthyglau 8 yn y gyfres hon
Mynyddoedd, tirluniau

Yn ôl tystiolaeth gorfforol, ymddengys bod gwareiddiadau hynafol y Ddaear wedi cael eu "diffodd i ffwrdd". Edrychwn ar olion mwyngloddio hynafol o fesurau monstros.