Henry Deacon: Agorodd y ddynol bocs y pandora

Mae erthyglau 5 yn y gyfres hon
Henry Deacon: Agorodd y ddynol bocs y pandora

Cynhaliwyd y cyfweliad sylfaenol hwn yn 2006, ac yna ddau ychwanegiad o 2007, a byddwn yn ei gael yn ddiweddarach. Cynhaliwyd y cyfweliad gyda ffisegydd sy'n dymuno parhau i fod yn ddienw ("Henry Deacon") yw ffugenw. O ystyried mai'r fersiwn ysgrifenedig hon yw'r adroddiad fideo gwreiddiol, bu'n rhaid inni adael rhai manylion allan o'r ffordd fel bod hunaniaeth y person yn parhau heb ei symud. Mae'r enw Henry yn iawn, ac mae manylion ei gyflogaeth wedi ei wirio o'r diwedd.