Cyffredinol y KGB ar PSI-arfau

Mae erthyglau 7 yn y gyfres hon
Cyffredinol y KGB ar PSI-arfau

Arfau PSI yn seiliedig ar ddefnyddio synhwyrau eraill (megis telepathi), sydd, ar wahân i rai 5 sylfaenol, ar gael i bobl. Mae'r gyfres yn datgelu beth mae'r cyhoedd proffesiynol cyfredol yn ei ddweud paranormal Nebo gorheddaturiol, yn rhan annatod o bob un ohonom a bod yr ardaloedd hyn o'n bod wedi'u hymchwilio yn fanwl iawn dro ar ôl tro gan ddefnyddio methodolegau gwyddonol. Ac er nad ydym yn dal i ddeall union natur y llawdriniaeth, nid yw'n lleihau'r ffaith eu bod yn gweithio - maent yn wirioneddol ac yn dal i fod yn bresennol. Dim ond angen i chi reoli eu rheoli chi. Ac fel bob amser, gellir defnyddio'r dechneg yn bethau da ac anffodus iawn ...