Chemtrails: Dull Newydd i Gynhesu Byd-eang Araf?

13283x 17. 02. 2018 Darllenydd 1

Mae peirianwyr geo'r Unol Daleithiau ar fin sbarduno cemeg sy'n adlewyrchu'r haul o'r balŵn. Mae arbrawf yn New Mexico yn ymdrechu i oeri y blaned trwy ledaenu aerosolau sylffad.

Dau beiriannydd o Harvard gyda balŵn, yn hedfan trwy Fort Sumner yn New Mexico ar uchder o fetrau 24.384, rhosglwch i mewn i'r atmosffer gronynnau cemegol sy'n adlewyrchu ymbelydredd yn yr haul i wylio'r blaned yn artiffisial. arbrawf naturiol yn geoengineering solar yw datblygu technoleg a fyddai'n dynwared effaith oeri o losgfynyddoedd, sy'n hepgor sylffadau i mewn i'r stratosffer, ac felly lleihau tymheredd y Ddaear. Maen nhw am wneud hynny gan ddefnyddio aerosolau sulphated i adlewyrchu golau haul yn ôl i'r gofod.

Dadleuodd David Keith, un o'r ysgolheigion hynny gall geoengineering fod yn ddull rhad i arafu cynhesu byd-eang, ond mae gwyddonwyr eraill yn rhybuddio y gallai hyn gael canlyniadau annisgwyl, trychinebus ar gyfer systemau hinsawdd y Ddaear a chyflenwad bwyd. Mae amgylcheddwyr yn pryderu y bydd symud geoengineering i newid hinsawdd 'Cynllun B' yn tanseilio ymdrechion i leihau allyriadau carbon.

Keith, sy'n rheoli'r gronfa ymchwil doler geoengineering bunnoedd a ddarperir gan Microsoft sylfaenydd Bill Gates, wedi comisiynu astudiaeth o Airlines Americanaidd, a oedd yn comisiynu dichonoldeb os ar raddfa fawr cyflwyno technolegau geoengineering solar. Bydd ei arbrawf Americanaidd, a gynhaliwyd gan Americanaidd James Anderson, yn digwydd o fewn y flwyddyn ac yn cynnwys rhyddhau degau neu gannoedd o cilogram o ronynnau i fesur yr effeithiau ar gemeg osôn a phrofi ffyrdd o wasgaru diferyn o erosolau sylffad mewn meintiau priodol.

O ystyried nad yw'r labordy yn bosibl i efelychu cymhlethdod y stratosffer, Keith yn dweud y bydd yr arbrawf yn rhoi cyfle i wella fodelu sut y gellir ei newid gan yr haen oson yn llawer mwy gan chwistrellau sylffad. "Nid yw'r nod yw newid yn yr hinsawdd, ond yn syml i edrych ar y prosesau ar y lefel micro," meddai Keith. "Mae'r risg uniongyrchol yn fach iawn."

Er nad rhaid i'r arbrawf niweidio'r hinsawdd, amgylcheddwyr yn dweud ddefnyddio modelu ac effaith astudiaethau llwch sylffwr a allyrrir gan llosgfynyddoedd nodwyd risgiau amgylcheddol sylweddol o geoengineering solar byd-eang. "Mae effeithiau'n cynnwys y potensial ar gyfer disbyddu osôn pellach ac aflonyddwch o law, yn enwedig mewn rhanbarthau trofannol ac isdrofannol - o bosibl yn bygwth cyflenwadau bwyd biliynau o bobl," meddai Pat Mooney, cyfarwyddwr gweithredol y grŵp patrôl Technoleg Canada ETC. "Ni fydd yn gwneud unrhyw beth i leihau lefel y nwyon tŷ gwydr yn yr atmosffer, neu i roi'r gorau i asideiddio'r cefnfor. Mae geoengineering solar yn debygol o gynyddu'r risg o wrthdaro rhyngwladol sy'n gysylltiedig â hinsawdd - oherwydd y ffaith bod modelu hyd yn hyn yn dangos bod y risg uwch ar gyfer y hemisffer y de ".

Mae astudiaeth wyddonol a gyhoeddwyd y mis diwethaf, i'r casgliad y gallai rheoli ymbelydredd solar, mewn ardaloedd o Ogledd America a gogledd Ewrasia lleihau 15 glawiad% yng Nghanolbarth a De America yn fwy na 20%.

Cwymp olaf maes Prydeinig byddai prawf balŵn a dyfais pibell a fyddai'n tynnu dŵr i'r awyr yn achosi dadleuon. Llywodraeth a ariennir prosiect - Chwistrellu Gronyn stratosfferig gyfer Peirianneg Hinsawdd (Spice) - ei ganslo ar ôl nifer o archddyfarniadau a brotest gyhoeddus o gyrff anllywodraethol byd-eang, mae rhai ohonynt yn dadlau bod y prosiect yn "ceffyl Trojan" a fyddai wedi agor y drws i dechnoleg estyniad sylweddol. Dywedodd Keith bod o'r cychwyn cyntaf yn gwrthwynebu Spice oherwydd ni fyddai'n gwella gwybodaeth y risgiau neu effeithiolrwydd y geoengineering, yn wahanol ei arbrawf ei hun.

"Rwy'n cyfarch llywodraeth Prydain am ddangos a cheisio rhywbeth," meddai. "Ond rwy'n dymuno y gallwn ei wneud yn well oherwydd bydd y rhai sy'n erbyn yr arbrofion o'r fath yn ei weld fel buddugoliaeth ac yn ceisio atal arbrofion eraill. "Mae'r Guardian yn deall bod Keith yn bwriadu defnyddio cronfa Gates i drefnu cyfarfod i astudio gwersi Spice.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Chemtrails: Dull Newydd i Gynhesu Byd-eang Araf?"

Ad a Ateb