Cyfweliad ag estron

25248x 16. 05. 2019 Darllenydd 1

Mae fideo yn sgam digidol. Mae'r cynnwys yn ddilys beth bynnag creu fideo - mewn unrhyw ffordd yn lleihau ystyr y neges sy'n dod trwy'r bod.

C: Ble dych chi'n dod?
E: Ddaear.
C: Yn iawn. Ddoe, dywedasoch chi eich bod wedi teithio (dyfynnu) miloedd o flynyddoedd ysgafn i fod yma.
E: Ydw.
C: Dywedwch wrthym y gwir ...
E: Mae'n wir. Rydw i'n o'r Ddaear. Rydw i o'r dyfodol. Mae teithio amser yr un fath â theithio mewn gofod gydag ymyrraeth ofodol.
C: Felly mae'n rhaid i mi ddeall bod estroniaid yn y dyfodol wedi dominyddu ein planed?
E: Rhif
C: Felly rydych chi'n ddynol (humanoid)?
E: Yr ydym yn ddisgynyddion esblygiadol.
C: A ydych chi wedi esblygu oddi wrthym ni?
E: Ydw.
C: Felly beth wyt ti'n ei wneud nawr?
E: Rydw i'n gwylio. Oherwydd y dinistriwyd y dystiolaeth [dynoliaeth?]].
C: Sut?
E: Rhyfel. Dim ond grŵp bychan o fodau a oroesodd. Maent yn ein hynafiaid.
C: Sut allwn ni ddeall eich amser?
E: Mae rhywbeth fel hyn y tu hwnt i'ch gallu neu barodrwydd i dderbyn y ffeithiau sydd o'm hamser [o'm hamser].
C: Rhowch gynnig arno.
E: Tarddiad y Bydysawd - Natur [Origin] o'r hyn a elwir o fywyd yn anhysbys.
C: Felly ydych chi'n gwybod ystyr bywyd?
E: Dim synnwyr. Egwyddor.
C: Does dim ots.
E: sy'n golygu rhywbeth a ddisgrifir [yn ddiamwys]. Egwyddor yn realiti gwrthrychol.
C: Felly ydych chi'n gwybod sut y crewyd y Bydysawd (Gofod)?
E: Ydw.
C: Felly gwelsoch Dduw?
E: Rydym wedi datblygu'r angen i gredu yn y gorffennol. Yr angen i gredu mewn mythau eraill Duw.
C: Yn iawn. Esboniwch, mae gen i. Beth sy'n digwydd pan fyddwn ni'n marw?
E: Marwolaeth yn unig yw adeilad dynol. Nid oes unrhyw beth o'r fath. [Amser] byddwch chi'n ei golli a bydd gennych y profiad. Pob achos o'r bywyd a elwir yn hyn: chi, fi neu ef. Rydym yn enghreifftiau o'r un bywyd hwnnw ar wahân i'r hyn yr ydych yn galw marwolaeth.

Salla: Prosiectau UFO Secret

C: Wel, gadewch imi ei gael yn iawn. Felly, nid oes galw am farwolaeth ac rydym i gyd yn byw bywydau gwahanol?
E: Yn y bôn ie.
C: Felly sut y cafodd y bydysawd ei greu a pham ei fod mor berffaith wedi'i greu i ni?
E: Mae yna nifer anfeidrol o brifysgol [paralel], pob un â'i eiddo corfforol ei hun [deddfau]. Nid yw'r rhan fwyaf ohonynt yn cefnogi'r bywyd rydych chi'n ei wybod. Rydym ni ein hunain yn bodoli mewn bydysawd sy'n cefnogi'r bywyd a elwir. Dyna i gyd.
C: Gadewch i ni fynd ymlaen. Felly pam wnaethom ni ddinistrio ein hunain yn y rhyfel niwclear?
E: Dogma.
C: Allwch chi fod yn fwy penodol?
E: Dogma gwleidyddol a chrefyddol. Dyna wraidd holl wrthdaro mawr eich math chi. Yn eich canrif nesaf [22. canrif], byddwch yn cael mynediad i arfau dinistrio torfol. Bydd ganddynt ddatganiadau sy'n cael eu llywodraethu gan dogma. Byddant yn dinistrio'ch rhywogaeth [dinistrio dyn].
C: Un cwestiwn arall. Sut mae gennych chi foesoldeb? Beth ydych chi wedi meithrin eich morâl?
E: Compasiwn a Thystiolaeth (Presenoldeb / Realiti / Truth?)
C: Rwy'n deall. Dyna i gyd. Diolch ichi.

[hr]

Sueneé: Mae'r fideo ei hun yn amlwg yn dwyll digidol. Gwyliwch wyliad digidol anffafriol yng ngolwg EBE a phawb plastigrwydd yr olygfa gyfan.

Ond mae'r cyfweliad ei hun yn seiliedig ar y digwyddiadau gwirioneddol a ddisgrifir yn y prosiect Llyfr Glas, sydd bellach i'w gweld yn archifau gwasanaethau cyfrinachol yr Unol Daleithiau. Cadarnheir dilysrwydd gan dystion a brofodd yn y prosiect Datgeliad Syrius od Steven Greer.

Un o benodau'r llyfr newydd CANLYNIAD (Dr. Steven Greer) yn pryderu am y ffaith ei bod yn cael ei gadw yn 40. blynyddoedd endid endid a goroesi tan 1953. Fe'i cynhaliwyd yn Ardal 51. Roedd y creadur yn gallu cyfathrebu ychydig o eiriau yn Saesneg. Roedd y prif gyfathrebiadau yn telepathically ar draws y cyfrwng.

Y pwnc ei hun Cyfweliad ag estron yn ymddangos mewn cysylltiad â'r fideo isod. Mae pennawd 2017 yn rhwydro oherwydd bod y fideo yn treiglo dros y rhyngrwyd yn fwy na 10 o flynyddoedd.

sydd wedyn yn cael ei drafod yn helaeth yn y ddogfen Cyfweliad ag estron - casét wedi'i gollwng?

Mae'r sylwadau fideo ar aelod dienw o'r grŵp cyfrinachol a oedd i fod i gymryd rhan yn y sgwrs ei hun. Mae'r fideo yn cael ei gyfrif ag ansawdd isel ac mae'r creadur yn gweithredu fel pyped ar y llinynnau. Mae'r sain wreiddiol ar goll.

Os hoffech chi weld estroniaid go iawn ar y fideo, yna yn fy marn i, yr enghraifft orau yw Alien Grey Ffilmiwyd gan KGB. Rwy'n gweld hyn yn ddilys.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb