Cof anhestral a maes diwylliant brodorol

7958x 11. 04. 2020 Darllenydd 1

Pam deffro cof hynafol? Beth sy'n digwydd i ddyn sydd wedi cael ei amddifadu o'i gof hynafol a beth y mae cymdeithas gyfoes yn ei wneud?

Mae cof dwfn a chof cae o'n diwylliant yn cael eu storio mewn maes helaeth o ofod brodorol. Yn ein cydwybod, fe welwn brofiadau bywyd ein hynafiaid a'n gwreiddiau; ni yw eu hymgorffori. Trysorlys lle mae gwybodaeth a gwybodaeth amrywiol iawn o'r pileri sylfaenol a'r arferion gwreiddiol.

Pam deffro cof hynafol

Mae ein gwybodaeth am ddiwylliant brodorol ac olygfa weledol hynafol y byd yn ein treftadaeth. Trochi yn y maes diwylliannol a'r deffroad cof teuluol yn ein galluogi i gael yr holl syniad y byd (bydysawd) a chyflawni'r dychwelyd cysylltiad a gollwyd a thrwy hynny ddod yn gryfach ac yn dechrau byw mewn undod gyda'n hynafiaid, nefoedd, y ddaear a natur. Awakening o rhyng-gysylltu cof teuluol gyda eu diwylliant eu hunain, yn cryfhau'r cerrynt hanfodol, ehangu ymwybyddiaeth a rhagori ar ei derfynau, sydd wedyn roedd rhaid i ni ac rydym wedi bod yn gosod rymus ar gymdeithas heddiw, yn gwrthod eu gwreiddiau.

Beth sy'n digwydd i ddyn sydd wedi ei amddifadu o'i gof hynafol a pha gymdeithas gyfoes sy'n ceisio'i wneud

Bydd y goeden sy'n cael gwared ar y gwreiddiau yn sychu ac yn marw. Mae'r un peth yn wir am ddyn nad oes ganddo gysylltiad â'i hynafiaid a'i gof hynafol. Mae torri ffibrau cyd-destun yn arwain at wanhau a diflannu. Nid yw'r ddealltwriaeth iawn nad yw'r sefyllfa gyfredol yn iawn yn ddigon. Mae llawer yn ceisio datrys y sefyllfa trwy "ddianc" ac adeiladu lle heddychlon yn yr eglwys; Mae torri oddi ar ei wreiddiau hefyd yn arwain at ladrad a dinistrio. I'r gwrthwyneb, mae un sy'n deffro ei gof ei hun yn dechrau byw yn unol â'i gydwybod, diwylliant a natur ac mae'n barod i barhau â gwaith hynafiaid. Rhoddir ei holl bŵer, gwybodaeth a bendith iddo.

I ddeffro ac agor cof hynafol, deall y hanfod mewnol, yn helpu yn y lle cyntaf i ddychwelyd dyn i ddiwylliant ei genedl ac i gael ei rymuso yn ei amrywiaeth. Mae angen gwrthod y dogmasau a osodir am y bobl heb wreiddiau a heb angori yn eu maes diwylliannol (yr adeilad diwylliannol a chymdeithasol a elwir yn). Yn yr un modd, rhaid inni hefyd wneud yr hawliad am drawsnewid dyn i fyd nad yw'n gyfeiriadur.

Unwaith y bydd person yn dangos ei wir ymdrech, mae'n mynd ar y llwybr gwybodaeth. Mae gorffennol hir a thrylwyr yn galw amdano. Rydym yn chwilio am ein lle mewn bywyd, sy'n cryfhau ein greddf a'n gwybodaeth. Pan fyddwn yn mynd drwy brofion gorwedd (maglau) sy'n gysylltiedig â archwilio, nid ydym yn cytuno â dysgeidiaeth arwynebol yn ffyddlon ac yn gydwybodol yn mynd at eich cyrchfan, mae'n agor ni yn y rhan angenrheidiol o gof hynafiadol adeg iawn. Os byddwn yn gofyn yr union gwestiynau ac union, byddwn yn adeiladu "stupa" newydd o'n dealltwriaeth o'r byd, a bydd bywyd yn rhoi atebion mwy a mwy manwl i ni.

Dychwelwch atoch chi'ch hun

Trwy barhau ar ei daith, mae person yn ennill mwy o sicrwydd, yn cryfhau ei gysylltiad â swm gwerthoedd ysbrydol a materol ei gymdeithas ac yn dechrau dychwelyd ati - yn union wrth i fab ddychwelyd i freichiau ei fam. Bydd bywyd ei hun yn dangos ei lwybr i bob cerddwr. Ac mae pawb yn gwybod bod gennych chi'ch un chi. Mae'r llyfr cof sy'n ehangu mewn cysylltiad â diwylliant yn dechrau dysgu un am y rheolau a'r traddodiadau sylfaenol. Yna bydd yn gallu deall yr amrywiol agweddau ar fod, oherwydd mae'r allweddi i ddeall yn cael eu storio yn y cof hwn.

Pan fydd un yn dychwelyd i groth ei ddiwylliant ac yn agor y cof hynafol ynddo'i hun, bydd yn teimlo perthyn aruthrol i'w deulu, ei genedl a'i grŵp ethnig; gyda'r rhai sydd wedi bod yn adeiladu'r gofod maen nhw'n byw ynddo ers milenia a nhw fydd eu holynydd. O'i flaen, bydd dyfnderoedd y gorffennol pell yn agor yng ngoleuni'r presennol, a bydd yn gallu trosglwyddo ei wybodaeth i ddyfodol urddasol. Bydd y cryfder a enillir yn ei helpu i weld unrhyw gelwydd neu fagl sydd i'w gael allan o'r ffordd.

Mae pawb ar ei lefel, mae ganddo ddealltwriaeth o'r byd a'i lwybr archwilio a'i chwilio. Mae'r pwysicaf, fodd bynnag, yr ydym i gyd yn rhannu, mae'n ymgais i gael gwybodaeth a dealltwriaeth.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb