Cof anhestral a maes diwylliant brodorol

5197x 18. 06. 2017

Pam deffro cof hynafol? Beth sy'n digwydd i ddyn sydd wedi cael ei amddifadu o'i gof hynafol a beth y mae cymdeithas gyfoes yn ei wneud?

Mae cof dwfn a chof cae o'n diwylliant yn cael eu storio mewn maes helaeth o ofod brodorol. Yn ein cydwybod, fe welwn brofiadau bywyd ein hynafiaid a'n gwreiddiau; ni yw eu hymgorffori. Trysorlys lle mae gwybodaeth a gwybodaeth amrywiol iawn o'r pileri sylfaenol a'r arferion gwreiddiol.

Pam deffro cof hynafol
Mae ein gwybodaeth am ddiwylliant brodorol ac olygfa weledol hynafol y byd yn ein treftadaeth. Trochi yn y maes diwylliannol a'r deffroad cof teuluol yn ein galluogi i gael yr holl syniad y byd (bydysawd) a chyflawni'r dychwelyd cysylltiad a gollwyd a thrwy hynny ddod yn gryfach ac yn dechrau byw mewn undod gyda'n hynafiaid, nefoedd, y ddaear a natur. Awakening o rhyng-gysylltu cof teuluol gyda eu diwylliant eu hunain, yn cryfhau'r cerrynt hanfodol, ehangu ymwybyddiaeth a rhagori ar ei derfynau, sydd wedyn roedd rhaid i ni ac rydym wedi bod yn gosod rymus ar gymdeithas heddiw, yn gwrthod eu gwreiddiau.

Beth sy'n digwydd i ddyn sydd wedi ei amddifadu o'i gof hynafol a pha gymdeithas gyfoes sy'n ceisio'i wneud
Bydd y goeden sy'n cael gwared ar y gwreiddiau yn sychu ac yn marw. Mae'r un peth yn wir am ddyn nad oes ganddo gysylltiad â'i hynafiaid a'i gof hynafol. Mae torri ffibrau cyd-destun yn arwain at wanhau a diflannu. Nid yw'r ddealltwriaeth iawn nad yw'r sefyllfa gyfredol yn iawn yn ddigon. Mae llawer yn ceisio datrys y sefyllfa trwy "ddianc" ac adeiladu lle heddychlon yn yr eglwys; Mae torri oddi ar ei wreiddiau hefyd yn arwain at ladrad a dinistrio. I'r gwrthwyneb, mae un sy'n deffro ei gof ei hun yn dechrau byw yn unol â'i gydwybod, diwylliant a natur ac mae'n barod i barhau â gwaith hynafiaid. Rhoddir ei holl bŵer, gwybodaeth a bendith iddo.

I ddeffro ac agor cof hynafol, deall y hanfod mewnol, yn helpu yn y lle cyntaf i ddychwelyd dyn i ddiwylliant ei genedl ac i gael ei rymuso yn ei amrywiaeth. Mae angen gwrthod y dogmasau a osodir am y bobl heb wreiddiau a heb angori yn eu maes diwylliannol (yr adeilad diwylliannol a chymdeithasol a elwir yn). Yn yr un modd, rhaid inni hefyd wneud yr hawliad am drawsnewid dyn i fyd nad yw'n gyfeiriadur.

Unwaith y bydd person yn dangos ei wir ymdrech, mae'n mynd ar y llwybr gwybodaeth. Mae gorffennol hir a thrylwyr yn galw amdano. Rydym yn chwilio am ein lle mewn bywyd, sy'n cryfhau ein greddf a'n gwybodaeth. Pan fyddwn yn mynd drwy brofion gorwedd (maglau) sy'n gysylltiedig â archwilio, nid ydym yn cytuno â dysgeidiaeth arwynebol yn ffyddlon ac yn gydwybodol yn mynd at eich cyrchfan, mae'n agor ni yn y rhan angenrheidiol o gof hynafiadol adeg iawn. Os byddwn yn gofyn yr union gwestiynau ac union, byddwn yn adeiladu "stupa" newydd o'n dealltwriaeth o'r byd, a bydd bywyd yn rhoi atebion mwy a mwy manwl i ni.

Gan barhau ar ei ffordd, mae un yn cael mwy o sicrwydd, yn cryfhau ei gysylltiad â swm gwerthoedd ysbrydol a materol ei gymdeithas, ac yn dechrau dychwelyd ato - yn union wrth i'r mab ddychwelyd i freichiau ei fam. Bydd bywyd yn unig yn dangos pawb ei ffordd. Ac mae pawb yn gwybod fy hun. Mae'r llyfr cof sy'n dod i'r amlwg ar y cyd â diwylliant yn dechrau addysgu'r rheolau a'r traddodiadau sylfaenol dyn. Yna bydd yn gallu deall gwahanol agweddau o fod, oherwydd bod yr allweddi i ddeall yn cael eu storio yn y cof hwn. Pan fydd un yn dychwelyd i groth ei ddiwylliant ac yn agor cof hynafol, mae'n teimlo bod llawer o berthyn i'w deulu, cenedl, a grŵp ethnig; gyda'r rhai sydd, ers milltiroedd o flynyddoedd, wedi ymgorffori'r lle y maen nhw'n byw ac yn cymryd eu olyniaeth. Cyn hynny, mae dyfnder y gorffennol yn agored yng ngoleuni'r presennol, a bydd yn gallu trosglwyddo ei ganfyddiadau i ddyfodol urddasol. Bydd y cryfder a geir yn ei helpu i weld unrhyw gelwydd neu drap a fydd yn ei gael allan o'i ffordd.

Mae pawb ar ei lefel, mae ganddo ddealltwriaeth o'r byd a'i lwybr archwilio a'i chwilio. Mae'r pwysicaf, fodd bynnag, yr ydym i gyd yn rhannu, mae'n ymgais i gael gwybodaeth a dealltwriaeth.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb