Robert Bauval: Efallai y bydd y Pyramid Mawr yn cuddio'r ail oriel fawr

7551x 02. 11. 2017 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Robert Pauval wedi cyhoeddi adroddiad llun byr ar ei broffil facebook gyda darluniau: Maent yn sôn am y darganfyddiad anhygoel yr ail oriel fawr [yn y Pyramid Mawr (Yr Aifft)] o ffynonellau dibynadwy iawn. Arhoswch ar fy ffordd ...

Gallwn wrthwynebu datganiadau o'r fath i ysgrifennu cannoedd. Ond gadewch i ni gofio rhai ffeithiau a glywswyd yn ystod y misoedd diwethaf:

  1. Mae consensws cyffredinol yn fwy neu lai yn hynny o beth Pyramid Gwych rhaid iddo guddio system o coridorau sydd heb eu darganfod. Hyd yn hyn, nid ydym wedi darganfod y rhan arall o'r siafftiau esgynnol o'r enw siambr y frenhines a elwir yn hynod, sy'n dod i ben â drysau dwbl fel y'u gelwir.
  2. Yn flaenorol, cyflwynwyd y rhagdybiaeth y gellid edrych ar set o coridorau ac ystafelloedd a gynrychiolir gan dri siambrau, esgynnol, coridorau disgyn, ac oriel fawr yn y pyramid heb groesi llwybrau a mannau.
  3. Yn 2016, lluniwyd y Pyramid Mawr gan ddefnyddio camera thermol. Dangoswyd bod yna leoedd penodol lle mae cerrig yn dangos gwahaniaeth sylweddol mewn tymheredd arwyneb. Mae hyn yn awgrymu y gallai lle gwag fod y tu ôl i'r cerrig.
  4. Yn yr un flwyddyn, modelwyd 3D yng ngofod y Pyramid Mawr gan ddefnyddio gronynnau gofod sy'n treiddio trwy gyrff màs. Ymchwiliwyd i'w newid trajectory mewn perthynas â threiddiant y corff perthnasol. O'r herwydd, roedd hi'n bosibl diddymu nad yw'n annymunol a oes mannau eraill yn y pyramid. Roedd yr arbrawf yn llwyddiannus. Mae canlyniadau rhannol wedi dangos bod rhai anghysonderau yn awgrymu bod rhywbeth arall.

O'r uchod, gellir canfod bod y diddordeb mewn archwiliad dyfnach o'r Pyramid Mawr yn cynyddu. Ac os yw gwybodaeth Robert yn berthnasol, mae yna gyfle y gallai canlyniadau concrid hyd yn oed ddod i'r cyhoedd.

Daeth y newyddion a ragwelwyd gan Robert allan ychydig oriau'n ddiweddarach: Datgelodd pelydrau gofod siambr newydd o'r Pyramid Mawr yn yr Aifft

Yn yr un modd â'r Pyramid Mawr, dylem hefyd edrych ar y cymydog - y pyramid canol, yr ydym yn ei adnabod hyd yn oed yn llai. Mae'r amrediad o coridorau a ddarganfyddir yn swyddogol yn hollol fach iawn. Rwy'n credu ei fod yn llawer mwy cudd, er y gall ei ddiben a'i swyddogaeth fod yn wahanol nag yn achos y Pyramid Mawr. Barnwr eich hun.

Pyramid Canol

Gadewch i ni ei anghofio pirated coridorau cloddedig, mae gennym gymhleth o lwybrau ac un ystafell derfynol. Mae popeth wedi'i leoli o dan lefel y ddaear. Mae'n ymddangos bod màs y pyramid ei hun, gyda'n gwybodaeth gyfredol, yn strwythur homogenaidd solet heb unrhyw le arall.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb