Mae awyr mis Hydref yn adrodd chwedl Perseus ac Andromeda

6987x 07. 10. 2019 Darllenydd 1

Chwedl Perseus ac Andromeda mae'n sôn am anghenfil môr a menyw â nadroedd yn lle gwallt. Gallwn weld y stori hon yn yr awyr y mis hwn!

Mae sêr yr hydref, wedi eu lletemu rhwng sêr disglair yr haf a hen amserwyr disglair awyr y gaeaf, yn ei chael yn eithaf anodd cyflawni eu lle yn yr awyr. Mae'r awyr yn edrych yn flinedig ac yn ddiflas; dim ond ychydig o sêr disglair iawn sydd yno ac mae'r cytser yn edrych - yn onest - yn eithaf diflas. Ydych chi'n gweld y ceffyl yn hedfan i lawr y sgwâr seren ddiffrwyth (Pegasus, gyda llaw)?

Mythau a chwedlau

Fe ddylech chi ddweud hyn wrth ein cyndeidiau - yn enwedig y Groegiaid. Nhw oedd yn pinio chwedlau a chwedlau i awyr y nos er mwyn iddyn nhw allu adnabod y cytserau yn well. Nid oes ots nad yw Pegasus yn edrych fel ceffyl; Gallai llywwyr Gwlad Groeg ar y môr a ffermwyr ar y tir barhau i'w gysylltu â'u lle a'u hamser.

Mae chwedlau Gwlad Groeg yn llawn gwir chwant, pŵer a thrin. P'un a oeddech chi'n meddwl bod gwleidyddiaeth fodern yn hynod gymhleth, ceisiwch ddarllen Mythau Gwlad Groeg Robert Graves. Fe welwch nad oes dim yn newid.

Wrth i awyr yr hydref golli ei harddwch, mae'r cytserau sydd i'w gweld yn glir y mis hwn yn creu lle i adrodd straeon. Dyma chwedl am Perseus ac Andromeda. I ddod o hyd i Andromeda, gadewch inni fynd yn ôl at Pegasus. Hynny yw, ar ei ben chwith, fe welwn linell wang o sêr. Mae'n cymryd llawer o ymdrech i feddwl amdano fel merch wedi'i chadwyno i graig yn ceisio llyncu anghenfil môr, ond mae yno.

Yr awyr

Stori am Perseus ac Andromeda

A sut wnaeth y ferch gyrraedd yno? Clymodd ei mam, Casiopea, Brenhines Ethiopia, yno i ddangos i Poseidon, brenin y moroedd, fod ei merch yn harddach na'r tylwyth teg i gyd. Nid oedd hynny'n gam da. Anfonodd Duw Angry anghenfil môr (Morfilod cytser) i ysbeilio eu teyrnas. Dyna pam roedd yn rhaid i Casiopea (cytser siâp V dwbl llachar) a'i gŵr Cephea (draig wan) aberthu dyn ifanc i anghenfil.

Ond doedd hynny ddim yn ddigon i Poseidon. Roedd eisiau Andromeda yn wraig. Dyna'r rheswm i Andromeda ddod i ben ar garreg aberthol gyda Cet gandryll yn cyrraedd ati.

Yna fe darodd Perseus (cytser ddisglair a diddorol sydd i'w weld trwy gydol y flwyddyn). Yn ôl chwedlau, roedd yn fab i Danae hardd a'r duw Zeus (a oedd â bwriadau gwael gyda hi). Roedd y brenin lleol yn edrych ar Dana, ond roedd Perseus ifanc yn gwybod nad oedd ei fwriadau yn anrhydeddus, felly roedd Perseus wedi ei anfon i un o ranbarthau mwyaf anghysbell y byd gyda chyfarwyddiadau: Lladd Bwystfil y Sglefrod Môr.

Roedd y tri bwystfil yn chwiorydd a oedd â nadroedd yn lle gwallt ac edrychiad y rhewodd y person a edrychodd i'w llygaid arno. Roedd dau ohonyn nhw'n anfarwol heblaw am slefrod môr.

Pegas

Cynlluniodd Perseus ei ymgyrch yn ofalus. Roedd angen iddo fod yn anweledig; sandalau asgellog, pe bai angen iddo hedfan yn ddamweiniol, ac arfwisg adlewyrchol yn pwyntio at wyneb y slefrod môr, felly ni edrychodd yn uniongyrchol arno. Trodd popeth allan yn iawn, lladdwyd y slefrod môr a chododd Pegasus o'i gwaed. Ond roedd her arall ar ei ffordd yn ôl i Perseus - morwyn brydferth wedi ei chadwyno i graig dan fygythiad anghenfil môr ar fin ei bwyta. Felly peniodd y Cet tyfu gydag un garreg.

A yw'n cael ei adael i briodi a chyd-fyw am byth ai peidio? Ond roedd Perseus yn aros am un rhwystr arall. Roedd mam gyfrifo Andromeda eisoes wedi dewis rhywun mwy addas. Felly goresgynnodd Perseus y briodas, lle gwahoddwyd ymwelwyr 200, a phan ddaeth ei foment, cododd ben y Medusa, gweiddi "Welwn ni chi cyn bo hir," a throdd pawb yn garreg ar y foment honno. Beth yw'r wers? Mae angenfilod hyd yn oed yn cael eu defnyddio.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb