Ioga Adfywio: Sut i Ryddhau Tensiwn Cronig yng Nghyhyr Lumbar

4615x 27. 04. 2020 Darllenydd 1

Un o'r ffyrdd mwyaf pwerus o deimlo'n well am yr ochr feddyliol ac emosiynol yw dysgu sut i ymlacio ein corff. Gall Ioga helpu.

O ystyried mai un o'r ffyrdd mwyaf pwerus o deimlo'n well am yr ochr feddyliol ac emosiynol yw dysgu sut i ymlacio ein corff, byddwn yn dweud wrthych sut i ryddhau un o'r cyhyrau sydd â straen mwyaf ym mhob un ohonom: psoas (cyhyrau mawr y meingefn).

Sut mae eich psoas yn eich amddiffyn chi

Mae Psoas yn gyhyr hir sy'n cysylltu'r coesau â'r asgwrn cefn. Os nad ydych chi'n teimlo'n ddiogel, bydd y cyhyrau hyn yn contractio. Dywedir mai'r psoas yw'r cyhyrau cyntaf absoliwt i gael ei actifadu os ydych chi'n mynd i ymladd neu ddianc. Mae ein system nerfol yn cyfathrebu â'r psoas drwy'r dydd ac mae psoas yn anfon gwybodaeth yn ôl i'r system nerfol. Dychmygwch gerdded i lawr y stryd a gyrru eich car yn annisgwyl. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ofni a bydd yr ofn yn rhoi arwydd i'r psoas ar unwaith i gael y corff yn ôl i ddiogelwch. Yn yr un modd, mae cerdded ar wyneb anwastad lle mae'n anodd i chi gynnal cydbwysedd, mae'r cyhyrau hyn nid yn unig yn ceisio sefydlogi'r corff, ond mae hefyd yn rhan o ddolen gyfathrebu sy'n rhoi arwydd i'r ymennydd eich bod mewn perygl.

Sut mae ffordd o fyw fodern yn cael ei chreu gan basnau amser cronig

Mae'r system gyfathrebu uchod rhwng yr ymennydd a'r corff yn dod yn fwy cymhleth os yw'ch arferion dyddiol yn effeithio ar lif negeseuon i ac o'r pasas. Mae'r cyhyrau hyn yn contractio nid yn unig pan fyddwch chi'n teimlo dan fygythiad, ond hefyd yng ngweithgareddau dyddiol y rhan fwyaf ohonom. Er enghraifft, gellir ei dynnu'n ôl wrth eistedd yn rhy hir, gyrru car neu gerdded ar goncrit. Gan fod y psoas wedi'i gysylltu â chanol y corff, gall ei densiwn achosi poen cefn, poen clun a hyd yn oed ddiffyg traul. Er ei fod wedi'i or-ddweud, y ffaith yw y gall y cyhyr hwn effeithio ar gynifer o systemau'r corff y gall achosi anghysur corfforol a hyd yn oed deimladau o aflonyddwch a nerfusrwydd rhag ofn y bydd tensiwn cronig. Ac oherwydd bod rhan uchaf y psoas ynghlwm wrth yr asgwrn cefn yn yr ardal diaffram, mae'r cyhyrau dan gontract yn tynnu y tu ôl i'r asgwrn cefn, gan gyfyngu ar ei symudiad ac felly symudiad y diaffram. Po waeth y mae'r diaffram yn symud, y mwyaf anodd yw anadlu a theimladau cryfach o berygl.

Sut i ryddhau tyndra yn y pasas

Mae'n anodd teimlo'n seiliedig ar y tensiwn cyhyrau hwn. Ar y llaw arall, pan fydd y psoas yn hyblyg ac yn hyblyg, mae'n eich galluogi i deimlo'n seiliedig - fel pe baech ar y ddaear. Fodd bynnag, oherwydd bod y psoas yn cael ei ysgogi gan ofn ac ymateb straen, mae'n amser yn hytrach nag anystwythder, sy'n deillio o ymarfer corff neu orddefnydd o gyhyrau. Ni chaniateir tensiwn - mae angen amser, gofal a diogelwch i wella.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Peter Schwindt: Cefn iach

Mae dull newydd o weithio gyda'r corff, yr hyn a elwir yn rolfing, yn cynnig persbectif hollol newydd ar swyddogaeth a symudiad y corff. Mae'n seiliedig ar gydgysylltiad rhannau ac organau pell y corff trwy'r ligament cysylltiol, y mae ei symudiad wedi'i bwysleisio yn cael ei amlygu gan ymateb atgyrch ac yn cysylltu gwahanol lefelau o'r corff.

Peter Schwindt: Cefn iach

Awgrym ymarfer YouTube:

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb