Adolygiad Ffilm Devil Devil (1.)

6846x 28. 01. 2017 Darllenydd 1

Dechreuodd i gyd y diwrnod ar ôl Nadolig 1973.

Galwad Islamaidd i weddi ar ddechrau'r ffilm a daflwyd America i ben i sgrinio cyntaf y cyfarwyddwr William Friedkin Mae'r Exorcist. Yn ystod y prolog epig yn offeiriad Jeswit a archeolegydd, Lancaster Merrin (Max von Sydow), ar gloddiadau yng ngogledd Irac, pen bach cythraul Pazuzu, a wnaed er mwyn ymladd yn erbyn y grymoedd drwg, bod drygioni yn erbyn zlu'.Pozdějí ei gyfanrwydd cerflun. Fodd bynnag, mae Merrin yn amau ​​nad yw'r demon yn bwriadu ymladd nac i ddiogelu rhywbeth.

Mae'r ffilm yn cael ei symud i Georgetown yn yr Unol Daleithiau, lle mae deuddeg mlwydd oed Regan (Linda Blair), merch actores Chris MacNeil (Ellen Burstyn) yn dechrau convulse mewn sbasmau anesboniadwy.

Mae meddygon yn ddi-rym ac maent yn dechrau meddwl am y posibilrwydd bod y ferch yn obsesiwn. Ar ôl Regan yn cyflawni llofruddiaeth, gelwir yr offeiriad Damien Karras (Jason Miller). Wedi'i gredu ei fod yn wynebu obsesiwn go iawn gyda demon, mae'r eglwys yn gofyn am ganiatâd i gael gwared arno. Mae'r Eglwys yn cytuno ac mae Merr yn ei anfon i helpu, gyda'i gilydd yn ceisio achub y ferch. Fodd bynnag, mae Merrin yn marw am fethiant y galon yn ystod exorciaeth. Yn y pen draw, mae Karras yn llwyddo i ryddhau'r ferch o lidiau'r demon, ond dim ond trwy ei wahodd i'w gorff ei hun. Daw hi allan o'r ffenestr olaf o ffenestr y ferch yn yr ystafell wely ac yn syrthio ar y grisiau, lle mae hi'n marw.

Areithiau Demon ar y pryd yn ddigynsail (ac mae'n rhaid i mi ddweud bod hyd yn hyn golli dim o'u brawychus). Gyddfol, mae bron llais anifeiliaid (Linda Blair yn y darnau hyn ffilm trosleisio'r Mercedes McCambridgová - dywedir, er mwyn cyrraedd y timbre a ddymunir, cyfarwyddwr ei gorfodi i fwyta wyau amrwd, yn yfed gwirod caled a llawer o fwg).

Mae hefyd yn ddiddorol bod yn y fersiwn cychwynnol y ffilm yn actores llais yn unig y plentyn, ond ar ôl ychydig o ddangosiadau a clod cynulleidfa gan y crewyr penderfynu nad yw hynny'n ei, ac yn ail-wneud y ffilm gyda dybio McCambridgové). Mae Regan yn galw am wahanol anweddusrwydd, nad oedd hyd yn hyn wedi digwydd yn Hollywood.

Zvrát:

levituje:

troi ei ben gan gant wyth deg gradd:

masturbates gyda chroesodiad:

ac yn rhyfedd yn cerdded y grisiau:

Roedd y beirniaid ar draws y byd yn ofnus, y gynulleidfa eto, i'r gwrthwyneb, yn gyffrous. Er bod llawer ohonynt wedi cwympo yn ystod sgrinio'r ffilm, roeddent unwaith eto yn sefyll ar y ciw tocyn i weld y ffilm eto. Fodd bynnag, nid oedd y ffilm, nid yn unig, yn creu emosiynau yn y sinema. Yn San Francisco, dechreuodd Pastor crazy i fwrw allan gythreuliaid yn Harlem eto offeiriad ddiarddel cyffuriau ac yn Boston ar y pryd cyfarfu llwyfan fenyw theatr, muttering ei bod "yn werth pedair doler yr Unol Daleithiau ac mae'n para dim ond ugain munud."

Erbyn mis Mawrth, gwerthodd 1974 dros chwe miliwn o docynnau yn yr Unol Daleithiau, ac roedd y ffilm mor barod i goncro gweddill y byd. Gellid gweld Devil's Devil fel ffilm wedi'i gwneud yn fedrus sy'n gosod ffiniau newydd, mwy rhyddfrydol yn y gwaith Hollywood. Serch hynny, mae'r ystod o ymatebion yn awgrymu bod y ffilm - fel y nofel gan William Peter Blattyho o 1971 y mae'r ffilm yn seiliedig - taro'r hoelen ar y pennyn. Cyffyrddodd yr Exorcist gwestiynau a oedd yn rhy fywiog yn y byd 1973. Nid oedd cyd-ddigwyddiad. Nid dim ond cynnyrch ei amser oedd hi, a saethodd y ffilm am amser. Fel pennaeth cerfiedig o Demon a ddarganfuwyd yn y prologue, ac yn dangos ddrwg frwydr yn erbyn drwg Exorcist, neu o leiaf yn erbyn yr hyn a oedd yn cyfeirio at ei crëwr, a oedd yn gweithio yn geidwadol, gan ymarfer Gatholig.

Cyhoeddodd 1973 mewn cynhadledd i'r wasg Warner Bros, y gwneuthurwr ffilm, fod y stori yn seiliedig ar un achos hanesyddol. Yn Awst 1949, ysgrifennodd y Washington Post bod un bachgen o Mount Rainier yn Maralyndu yn cael ei ryddhau o rymoedd demonig gan ddefod yr exorciaeth. Roedd yn gam anarferol. Ystyriwyd bod seremoni yn seiliedig ar 1614 yn weddill o'r Oes Tywyll ac nid oedd yn cyfateb i'r ddealltwriaeth bresennol o salwch meddwl. Yn ddiddorol, fodd bynnag, roedd achos y bachgen yn anarferol. Yn siarad mewn ieithoedd tramor nad oedd erioed wedi astudio a darganfod yn ddigymell arysgrifau a symbolau ar draws y corff. Mae papurau newydd wedi dechrau bod â diddordeb yn y stori hon gan fod cwmni'r Unol Daleithiau newydd gael ei ysgubo gan yr argyfwng. Mae America wedi dechrau ofn pwerau comiwnyddol cynyddol. Nid oedd sgandalau ysbïol a streiciau undeb yn ychwanegu ato, a oedd yn cynyddu ofn gelyn comiwnyddol yr oedd yr Unol Daleithiau wedi ymledu yn bell yn ôl.

Gyda datblygiadau tramor o'r fath, gwelodd o leiaf un darllenydd fflach o obaith mewn exorcism llwyddiannus. William Blatty, myfyriwr ifanc ym Mhrifysgol Georgetown, ei fod yn deall yr obsesiwn i brofi bodolaeth drygioni goruwchnaturiol a exorcising llwyddiant fel tystiolaeth o fodolaeth y daioni goruwchnaturiol. Deng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach ac gydag argyfwng newydd, dywedodd Blatty ei farn gyhoeddus. Er ei fod yn ysgrifennwr cyfansoddwr llwyddiannus, canfu ei fod yn cyfyngu ar y genre hwn. Ysgrifennodd Devil's Devil ac yna'i gynhyrchwyd fel ffilm i ofni'r genhedlaeth newydd o Americanwyr a'u dwyn yn ôl i Dduw, neu i'r eglwys. Nid oedd Blatty yn sylwi ar y nod hwn. Mae wedi galw ei waith apostolaidd. Ddeng mlynedd ar hugain ar ôl rhyddhau, yna datgan bod y ffaith bod y llyfr daeth yn bestseller, ystyried yn ymyrraeth ddwyfol, a enillodd iddo gwahoddiad i sioe Dick Cavett.

Mae nofel Blatty yn dangos yn eglur y drwg yn y cyfnod modern. Ar ddechrau'r llyfr, gallwn ddarllen esiampl Luke's Efengyl lle mae Iesu yn cyfateb i'r demon, ynghyd â chyfres o ddyfyniadau sy'n cyfeirio at y presennol. Mae'r rhain yn cynnwys dyfyniad o'r wiretap FBI lle gangster yn dweud jôcs am y artaith a llofruddiaeth o bobl a rhestr o erchyllterau Comiwnyddol yn erbyn offeiriaid, athrawon a phlant o'r llythyr Dr. Tom Dooley, meddyg Americanaidd a wasanaethodd yn Fietnam, a oedd yn dwyn i gof y difodi Iddewon gan y Natsïaid yn Buchenwald, Auschwitz a Dachau. Yng nghanol y llyfr mae sôn am weithredoedd milwyr Americanaidd yn Fietnam eto.

Ar ddiwedd 1969, dysgodd y byd bod y Fyddin yr Unol Daleithiau wedi achosi mwy na dau gant o sifiliaid yn My Lai. Roedd y rhyfel yn ysbrydoli mewn menter ddiwydiannol anghyffredin lle cafodd unedau milwrol eu gwobrwyo gan nifer y marwolaethau; fel delwyr yswiriant. Ac roedd yr agwedd hon o'r rhyfel yn denu sylw Blatty. Mae trydedd ran y llyfr yn dod i'r casgliad erthygl o flwyddyn 1969, a gyhoeddwyd ym Newsweek, ymhlith y milwyr oedd cystadleuaeth yn seiliedig ar y ffaith bod yr un sy'n lladd deg mil Fietnameg, treulio wythnos mewn cartref moethus ei hun, Cyrnol. '

Mae'r nofel hefyd yn sôn am ddigwyddiad y mae llawer o Americanwyr yn ystyried mai pechod sylfaenol y cyfnod modern yw: llofruddiaeth JF Kennedy yn 1963. Mae Regan yn ymweld â'r bedd JFK a'r eglwys yn Georgetown, lle dechreuodd priodas Kennedy, ac yna dyna anobaith anhygoel.

Ceisiodd Blatty gasglu gwahanol amlygiad o ddrwg - trosedd, comiwnyddiaeth, genocideiddio, rhyfel a llofruddiaeth - a'r canlyniad oedd Exorcist.

Roedd y cynnig i adfywio'r diafol Blatty yn ddiddorol iawn. Warner Bros yn y gynhadledd i'r wasg nodi yn unig yn seiliedig ar waith y diwinydd Almaenig Herbert Haag o'r enw Ffarwel i'r diafol. Ond nid yn unig y diwinyddydd yr Almaen yn hir i adfywio'r diddordeb mewn drwg. Ym mis Tachwedd o'r enw 1972 Pab Paul VI Catholigion i ddychwelyd at yr astudiaeth o Satan, "Nid yw Evil yn dod o ddiffyg, ond mae'n ffordd effeithiol byw lles ysbrydol, libující mewn perversity ac yn rhwystro pethau ..." Ffilmio oruchwylio dau Jeswitiaid: William O ' Malley (hefyd yn cael ei chwarae gan dad Dyr, ffrind Karras) a Thomas Bermingham (sy'n cynrychioli Prifysgol Georgetown).

Ar ôl ei ryddhau, cafodd Exorcist gymysgedd o wahanol raddfeydd. Edrychodd llawer ar y blasphemi blasus, rhywioldeb plant, a chyflwyniad amrwd drwg. Adweithiau i ffilm mor amrywiol, mae'r R dynodiad (plant o dan ddwy flynedd ar bymtheg yn unig gyda hebryngwr) i'r achosion o wylwyr ar ôl gwylio chwalfa nerfol neu hunanladdiad. O ganlyniad, cafodd y ffilm ei gondemnio gan nifer o glerigwyr, er enghraifft y Protestant Billy Graham. Fodd bynnag, daeth Gatholig News Magazine i fyny gyda pennawd hwn: Exorcist yn gofyn eich sylw, waeth beth yw ei iaith ac arddull.

Mae'r Exorcist

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb