Ffeithiau Real Storïau Mytholegol (1.): Atlantis

10553x 12. 02. 2019 Darllenydd 1

Mythau yw dim ond chwedlau? Ddim bob amser. Rydyn ni i gyd yn caru straeon ac yn rhannu ein gilydd. Mae chwedlau yn storïau sydd wedi'u pasio i lawr o genhedlaeth i genhedlaeth yn fwyaf aml mewn dathliadau a thraddodiadau teuluol. Ond nid dim ond chwedlau tylwyth teg yw mythau, gallwn ddod o hyd i ffeithiau go iawn ynddynt.

Y Cyfandir Coll Atlantida

Yr ydym i gyd yn gwybod chwedl y cyfandir coll ar ran Atlantis. Nid oes neb yn gwybod yn union ble mae'r cyfandir chwedlonol hon yn gorwedd neu'n gorwedd. Dechreuodd y stori chwedlonol hon yn 360 BC ac fe'i crybwyllwyd gyntaf gan yr athronydd Groeg Plato, a ysgrifennodd o wareiddiad hynod ddatblygedig yn cynnwys pobl oedd yn hanner dynol a hanner dwyfol. Honnodd Plato fod Atlantis yn bodoli cyn 9 am filoedd o flynyddoedd.

Plato

Roedd Atlantis yn cynnwys ynysoedd a oedd wedi'u gwahanu gan ffosydd eang. Roedd yr holl ynysoedd wedi'u cysylltu gan gamlas a arweiniodd at ganol y ddinas. Lleolwyd prifddinas Atlantis ar ynys ganolog. Roedd yr ynysoedd yn gyfoethog iawn, llawn o aur, arian a metelau gwerthfawr eraill.

Fel y mae, mae pobl Atlantis wedi dod yn greus ac anfoesol. Ni allai'r duwiau edrych ar hyn, roeddent yn siomedig iawn ac felly'n anfon daeargrynfeydd y Ddaear, ffrwydradau folcanig a thanau a achosodd suddo a dinistrio'r wareiddiad hwn.

Ond lle mae Atlantis mewn gwirionedd yn gorwedd?

Mae rhai yn meddwl bod Atlantis yn gorwedd ym Môr y Môr Canoldir, mae eraill yn dweud ei fod yn gorwedd yng nghanol y Triongl Bermuda. Mae hefyd y theori ei fod yn gorwedd o dan Antarctica. Nid oes neb yn gwybod yn union ble a lle'r oedd y wareiddiad hwn yn byw. Un peth yn sicr, yn ystod hanes, roedd cymaint o ffrwydradau volcanig a daeargrynfeydd y dinas hon yn wirioneddol yn gallu bodoli ac y gellid ei suddo a dinistrio'n llwyr.

Atlantida

Ffeithiau Go Iawn o Straeon Mytholegol

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb