Ramesse II: Adroddiad ar y Sifileiddio Cynnar Technolegol Cynnar

9803x 16. 09. 2018 Darllenydd 1

Edrychwch ar y ffotograff atodedig, a gaiff ei dynnu gan bennaeth cerflun Rameses II. Chris Dunn yn ei lyfr Coll technoleg adeiladu pyramid yn archwilio prosesau technolegol prosesu cerrig yr Hen Aifftiaid yn drylwyr. Gan ei fod yn beiriannydd sy'n arbenigo mewn prosesu deunyddiau (gan gynnwys cerrig), mae'n ceisio nodi yn ei waith yr anhawster o wneud rhai manylion y gall llygad yr Aifft eu hanwybyddu yn rhwydd.

Ramesse II

Un o'r pethau hynod y bu'n gallu ei nodi yw cywirdeb cymesur absoliwt. Nid yw rhywbeth fel hyn yn anatomegol yn rhan annatod o unrhyw ddyn (heb sôn am Pharaohiaid), a byddai gwneud cerflun o'r fath trwy ddefnyddio'r cryseli yn anodd iawn - neu'n hytrach amhosibl.

Ar y cerflun o Ramesse, llwyddodd Chris i ddod o hyd i arwyddion clir eraill o beiriannu ac eithrio'r cymesuredd a grybwyllwyd. Mae rhai cyfuchliniau'n datgan bod eu cywirdeb ar ymyl ein sgiliau technegol.

I ddeall dyfnder y cyfan, mae'n sicr iawn darllen y llyfr cyfan, gan fod Chris Dunn yn fanwl gywir yn ei waith dadansoddol.

Ramesse II: Cymesuredd llawn a pherffeithrwydd y toriad aur

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb