Y pyramidiau yn Bosnia - ydyn nhw'n wir yr hynaf?

11504x 13. 06. 2019 Darllenydd 1

Ym mis Hydref 2005 o America Bosnaidd, honnodd Semir Osmanagić ei fod wedi darganfod yn y cyn Iwgoslafia y pyramid hynaf ar y Ddaear a adeiladwyd gan wareiddiad hynafol uwch. Cred Osmanagic y bydd grŵp o fryniau ger Sarajevo yng nghanol Bosnia a Herzegovina yn newid yr hyn a wyddom am wareiddiad, ac yn honni eu bod yn rhagflaenu'r rhai a adeiladwyd gan y Mayans neu'r Eifftiaid. Mae'r pyramid mwyaf yn Visoko a enwir y Pyramid yr Haul gyda'i olion traed 722 yn uwch na phyramid Giza.

Semir Osmanagić

Sefydlodd Osmanagić sylfaen ddi-elw ac anllywodraethol "Archaeological Park: The Pyramid Bosnian of the Sun", a fydd yn parhau i gloddio a gwaith geo-archeolegol.

Dyffryn pyramid Bosnia yw'r strwythur mwyaf enfawr, yr Pyramid Haul, a hefyd Pyramid y Lleuad o fetrau 350, y Temple Earth Temple, a Pyramid y Ddraig.

Semir Osmanagic

Dywedodd Semir Osmanagić:

“Dyffryn pyramid Bosnia yw'r cyfadeilad adeiladu mwyaf enfawr ar wyneb y blaned. Fe'i hadeiladwyd gan wareiddiad anhysbys cyn 12 000 mlynedd yn ôl. ”

Heddiw, mae archeolegwyr amatur gwirfoddol yn rhyddhau eu ffordd i'r safle ac yn cymryd rhan mewn gwaith cloddio. Mae ymwelwyr eraill yn credu bod gan y cynefin eiddo iachau unigryw ac mae'n cymryd rhan myfyrdod mewn gerddi botanegol. Maent yn credu bod y mynyddoedd o ansawdd ysbrydol. Ar gyfer rhai archeolegwyr a daearegwyr, roedd pyramidiau Bosn yn ffynhonnell annifyrrwch, gan gredu bod y cynefin hwnnw yn ffurfio sy'n digwydd yn naturiol o'r enw Flatirony. Yn hytrach na strwythurau artiffisial hynafol, mae'r archeolegwyr hyn o'r farn bod y pyramid Bosnaidd yn gynlluniau eithaf pyramidal.

Yn 2006, ysgrifennodd Cymdeithas Archeolegwyr Ewrop lythyr agored at lywodraeth Bosnia gan gondemnio'r pyramidiau fel "twyll creulon ar y cyhoedd amheus."

Fodd bynnag, ni wnaeth beirniadaeth atal Osmanagić, sydd tua degawd yn honni bod Pyramid yr Haul wedi'i orchuddio â choncrid, sy'n well na deunyddiau adeiladu modern a bod tu mewn y mynydd yn rhwydwaith o dwnelau cywrain, gan gynnwys cerfluniau ceramig helaeth a henebion hynafol dyddiedig 34 000 years ago

Cryfhau meysydd ynni cadarnhaol

Mae'r darganfyddiad yn cofnodi ei honiad bod pyramidiau wedi'u creu i ymhelaethu ar feysydd ynni cadarnhaol, yr allwedd i fywyd hir ac egni am ddim. Dywed Osmanagić hefyd ei fod yn gwybod pam y cafodd pyramidiau Bosnia eu hadeiladu. Maent yn honni eu bod yn fwyhaduron ynni sy'n gallu gwella iechyd a ymestyn bywyd - yn ogystal â chyfathrebu â "meysydd torsion" sy'n llawer cyflymach na golau. Wrth gwrs, dim ond cwmni sydd ymhell o'n blaenau y gellid cyflawni'r gamp ryfeddol hon. Roeddent yn gwybod yn well y ffynonellau a'r amleddau ynni nag a wnaethom, a hefyd sut y gellid cynhyrchu ynni glân ac am ddim.

Gallwch ddysgu mwy am byramidiau Bosnia yn y rhaglen ddogfen "Pyramid: Finding the Truth" yn yr Amazon Prime. Mae'r adroddwr yn gofyn a adeiladwyd Pyramid yr Haul ar gyfer crefydd ac addoliad yr heulwen fel pyramidiau'r Aifft.

Pyramid haul

Mae Visocica neu Pyramid yr Haul wedi bod yn adnabyddus ers canrifoedd fel Bryn y Brenhinoedd yn yr Oesoedd Canol, gyda'r ddinas frenhinol ar ei ben.. Mae'r cymhleth o dwneli o dan Pyramid yr Haul yn dangos tebygrwydd anhygoel i'r gofynion crefyddol a roddir ar byramidiau'r Aifft. Mae'r daearegwr Richard Hoyle, aelod o Sefydliad (Area) Sefydliad Sun Pyramids, yn arwain tîm o wirfoddolwyr rhyngwladol heddiw sy'n cloddio pyramidiau Bosnia. Islaw rhannu fideo o'i ganfyddiadau diweddaraf. Gwaith ar y safle ers 2010.

Os oes gennych ddiddordeb mewn pyramidiau ac eisiau cymryd rhan yn y gwaith cloddio, gallwch ddysgu mwy amdano ar y wefan Nychwanegiad bpyramidiau osen yr haul.

Pyramidiau Bosnia 2019 - Darganfyddiad Dirgel Newydd

Dywed Hoyle y dylai gwirfoddolwyr fod yn meddwl agored ac yn gyflwr corfforol. Dylent hefyd fod yn anturus. Mae gwaith yr haf yn dechrau ym mis Mehefin 2019.

"Mae'r ochr gymdeithasol hefyd yn hwyl - cinio ar ben y pyramid wrth yfed rakiji, sy'n cael ei wneud o ffrwythau a dyfir ar y pyramid. Fyddwch chi ddim yn profi hyn bob dydd. ”

Byddwn yn ei adael i'r darllenydd benderfynu a ydynt yn credu bod y pyramidiau hyn yn cynnwys pobl hynafol neu'n ffurfiau sy'n digwydd yn wirioneddol naturiol, fel y cred Cymdeithas Archeolegol Ewrop.

Awgrym ar gyfer llyfr o Escape Bydysawd Suenee

Erich von Däniken: Camgymeriadau ar dir y Maya

Yn y goedwig law yn Guatemala, darganfu archeolegwyr bymtheg o blatiau cerrig gydag arysgrifau Mayan. Llwyddwyd i ddatrys yr arysgrif hon: Dyma beth mae llywodraethwyr y teulu nefol wedi ei adael ar ôl. Pa deuluoedd nefol? Ble cafodd Oes y Cerrig wybodaeth gywir am y system solar neu'r Plwton pell? Mae tref enfawr pyramidiau Teotihuacan ym Mecsico, y mae ei bensaernïaeth yn adlewyrchu ymddangosiad system yr haul, yn profi eu bod yn ei hadnabod mewn gwirionedd. Pam, efallai, y duwiau, y mae eu hymddangosiad wedi ei wreiddio yn y cerrig, yn gwisgo helmedau seryddol, offer anadlu ac achosion bysellfwrdd? Mae'r cyhoeddiad yn cynnwys ffotograffau lliw 202 a fydd yn creu argraff hyd yn oed ar yr amheuwyr mwyaf trahaus.

Camgymeriadau ar dir y Maya

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb