Pyramidiau Diwrnod Dwbl - gwareiddiad Mayan yn datgelu cyfrinachau newydd

13060x 19. 05. 2020 Darllenwyr 2

Mae archeolegwyr sy'n gweithio ar Benrhyn Yucatan ym Mecsico wedi gwneud darganfyddiad a all fod yn hanfodol i ddeall holl ddiwylliant Mayan. Mae'r heneb aml-haen o'r enw El Castillo neu'r Pyramid o Kukulkan wedi'i lleoli yma. Darganfuwyd ei strwythur dwbl yn 30. ond nid oedd gan y gwyddonwyr unrhyw syniad mai dechrau hanes yn unig ydoedd.

Pyramidiau yn y ddinas hynafol

Gadawodd y Mayans eu cyfalaf dirgel am ganrifoedd cyn dechrau gwladychu Sbaen yn America. Dim ond tai a themlau sydd wedi'u gadael sydd wedi dod o hyd i'r gorchfygwyr, ac nid yw eu mawredd yn ddarostyngedig i Amser ei hun. Ers degawdau, mae gwyddonwyr Chichen Itza, dinas y mae UNESCO wedi ei chymeradwyo fel un o ryfeddodau newydd y byd, wedi drysu gan wyddonwyr. Mae miliynau o dwristiaid eisoes wedi croesi'r holl adeiladau hyn ac mae gwyddonwyr yn dal i ddod o hyd i gyfrinachau newydd a newydd yn eu hadfeilion.

Golygfa rhithwir

Er mwyn mynd heibio'r waliau canrifoedd oed, defnyddiodd technoleg 3D ddelweddu tomograffeg. Fe wnaeth y syniad o ail-archwilio'r pyramid hirsefydlog ymosod ar brif bennaeth yr alldaith, René Chávez Segur. Mae'n wir, yn ôl y dull hwn, ei fod wedi ceisio gwirio cyflwr y waliau yn wreiddiol ac roedd yn synnu'n fawr pan ymddangosodd ystafell gyfrinachol ar sgrin y sganiwr.

Pyramidiau gwaelod dwbl

Indiaid Matryoshka

Mae'n troi allan bod y pyramid cyfan ei adeiladu yn ôl yr egwyddor o Rwsia matryoshka. Adeiladwyd y mwyaf o'r tri rhwng 1300 a 1050 nl a dim ond dechrau taith i'r "ymerodraeth ddirgel." Yr ail adeilad yw archeolegwyr dyddiedig rhwng 1000 - 800 nl Crëwyd y trydydd a'r lleiaf rhwng y blynyddoedd 800 - 550 nl Mae'r pyramid cyfrinachol hwn yn perthyn i ben y cyfnod clasurol o wareiddiad Mayan.

Ychydig o guddfan

Ar gyfer archeolegwyr, mae darganfyddiad Segur yn anrheg go iawn. Mae gwyddonwyr yn cymryd yn ganiataol y bydd ystafell wedi'i selio y tu mewn i byramid llai yn caniatáu i oleuni gael ei ddwyn i mewn i achosion hyd yn hyn na welwyd erioed o ddirywiad annisgwyl y gwareiddiad hwn. Yn ogystal, efallai y bydd gwely claddu un o arweinwyr hynafol diwylliant mawr. Yn draddodiadol, mae rhestr o'i gyflawniadau wedi cael ei gosod yn y beddrod yn y rheolwr Mayan, ac mae René Segura yn credu bod y pyramid hwn yn un o'r gwir rai.

Llyn dan ddaear

Roedd un syndod yn aros am yr ymchwilwyr. Ar ôl edrych dro ar ôl tro ar y pyramid llai, daeth yn amlwg bod twnnel cyfrinachol yn arwain at fasn dd ˆwr a oedd yn arwain at fasn d ˆwr a briodolwyd i nodweddion cyfriniol yr Indiaid. Yn ôl un o'r damcaniaethau mwyaf tebygol, gallai'r Mayans fod wedi ei ystyried yn ddrws byd y beddrod. Ar ôl mynd trwy'r tair pyramid, aeth y clerigwr i deyrnas y meirw, o ble y cymerodd bŵer cyfriniol i'w genedl.

Awgrymiadau o e-siop Sueneé Universe

Tag Karin: Cod Maya o benglogau crisial

Yn ôl chwedl Faenaidd hynafol, daeth hynafiaid dynoliaeth â 13 o benglogau crisial i’n planed, sy’n cynnwys gwybodaeth wedi’i hamgodio am darddiad y cosmos, tarddiad a dyfodol dynoliaeth. Mae honiad Maya, unwaith y daw amser, y bydd cyfrinachau'r penglogau'n cael eu datgelu.

Tag Karin: Cod Maya o benglogau crisial

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb