Puma Punku: Blociau Laser Hynafol?

13000x 10. 04. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Puma Punku (Gate of the Bomb) yw un o'r safleoedd hynafol mwyaf dychrynllyd o flociau cerrig mawr sy'n edrych wedi'u peiriannu gan ddefnyddio offer laser. Fe'i hadeiladwyd miloedd o flynyddoedd yn ôl yn Boliviaeth gyfoes. Mae wedi'i leoli yn agos at le anhygoel arall - Tiahuanaco. Mae adfeilion Puma Punku wedi cael eu gwneud gan arbenigwyr ffug am ddegawdau.

Ynglŷn â 45 cilomedr i'r gorllewin o La Paz, Bolivia, rydym yn dod o hyd i safle hynafol sy'n unigryw ar y Ddaear. Mae Puma Punku (a elwir hefyd yn Pumapunku) yn cynrychioli golwg draddodiadol drawmatig o ddiwylliant hynafol y safle archeolegol, lle cerrig rhyfeddol iawn, yn cynnwys cymalau tenau, ac arwynebau sgleinio sydd, ers canrifoedd, yn gwrthsefyll yr esboniad gwyddonol. Mae rhai cerrig Puma Punk mor chwistrellu eu bod yn edrych yn llyfn fel gwydr.

Dim ond ychydig o leoedd ar y Ddaear sydd â'r math hwn o waith cerrig. Mae'n edrych fel pe bai miloedd o flynyddoedd yn ôl y diwylliant anhysbys yn defnyddio offer modern ar gyfer llunio a thorri blociau anferth anferth. Roedd rhai o'r blociau hyn wedi'u siâp â mor fanwl gywir yn addas iawn i'w gilydd ac yn cael eu cydgysylltu heb ddefnyddio morter. Hyd yn oed yn fwy diddorol yw'r ffaith nad yw rhai o'r cerrig hyn yn ffitio dalen o bapur.

Mae Puma Punku ger tref Tiahuanaco, llai na chwarter milltir i'r gogledd-ddwyrain o Puma Punka. Gallai Puma Punku a Tiahuanaco ffurfio un cymhleth enfawr. Y nodwedd fwyaf nodedig o Tiahuanaka, ac eithrio wyneb yr wynebau, yw Porth yr Haul. Credir bod Porth yr Haul yn wreiddiol yn rhan o Puma Punk oherwydd rhai brandiau ar y cerrig a geir ym Puma Punk.

Puma Punku wedi hyd metr 116,7 a lled metr 167,36. Mae safle archeolegol Puma Punku yn cynnwys cwrt agored i'r gorllewin, promenâd am ddim canolog, llwyfannau teras gyda ffasâd garreg a cwrt dwyreiniol brics. Gall Tiahuanaco fod, yn ôl arbenigwyr, metropolis hynafol oherwydd bod yna dai ar gyfer mwy na thrigolion 40 000.

Yn Tiahuanaku mae'n enfawr wal, sydd, yn ôl rhai awduron yn dangos holl rasys dynoliaeth, hyd yn oed penglogau hir, pobl â thwrban, nwynau bras, tenau tenau, gyda'u gwefusau'n troi a gwefusau tenau.

Roedd diwylliant Puma Punku yn dominyddu basn Llyn Titicaca, yn ogystal â rhannau o Bolivia a Chile. Yng nghyffiniau Tiahuanaka, cododd archeolegwyr wrthrych dirgel o'r enw "Fuente Magna Bowl". Mae'r bowlen ceramig hon yn gwisgo arysgrif wedi'i ysgrifennu mewn llythrennau Sumeria a chyfres o hieroglyffau Sumeriaidd.

O ystyried bod y Puma Punku, ymchwilwyr ddiddordeb mawr yn yr ardal o fewn radiws o un cilomedr, gwahanu'r cyfadeiladau Puma Punku a'r cymhleth ymchwiliwyd Kalasasaya radar ddaear, magnetomedr, dargludedd trydanol a achosir a tueddiad magnetig.

Yn Aymar, enw'r iaith a siaredir gan Aymar, pobl And, Puma Punk "Porth y Pwmp". Y safle archeolegol hon yw trysor hanes hynafol, wedi'i leoli'n ddwfn yn yr Andes. Mae Puma Punku ar uchder o bron i 13 000 stop, hynny yw, mae hyn Mae'r safle hynafol yn uwch na'r llinell goeden naturiol, sy'n golygu nad oedd unrhyw goed yn yr ardal hon. Mae hyn yn casglu amheuaeth ar y syniad bod hen adeiladwyr yn defnyddio rholwyr pren i gludo cerrig trawog o'r lle y cawsant eu taro.

Mae arbenigwyr yn dadlau bod cerrig enfawr a ddefnyddir wrth adeiladu Puma Punk wedi cael eu cludo trwy lafur lluosog. Mae theori arall yn awgrymu bod adeiladwyr hynafol Puma Punk wedi defnyddio rhaffau lledr a rampiau a ddefnyddir ac awyrennau clawdd. Nid yw gwyddonwyr wedi canfod unrhyw dystiolaeth bod adeiladwyr Pwn Puma yn gwybod yr olwyn!

Er gwaethaf yr holl ffeithiau hyn, mae gwyddonwyr yn credu mai pync Puma oedd wedi'i adeiladu o gwmpas 500 nl ac mae llawer yn honni y gallai'r lle hynafol, fel Tiahuanaco, fod wedi rhagflaenu'r ymerodraeth Inca. Fodd bynnag, mae'r Incas hynafol yn gwadu bod ganddynt unrhyw beth i'w wneud â Tiahuanak neu Puma Punk. Mae hyn yn golygu bod y diwylliant a adeiladodd y lleoedd hyn yn bodoli'n annibynnol ar ddiwylliant Inca ac mae'n debyg ei fod wedi rhagweld hynny.

Nid yw lleoliad Puma Punku yn unig. Mae'n rhan o cymhleth mawr o temlau, sgwariau a hyd yn oed yn pyramid, ac yn cael ei ystyried yn rhan o'r diwylliant hynafol Tiahuanaco, a ragflaenodd y diwylliant Inca y mileniwm. Pig Puma yw cerrig enfawr. Y ffaith bod cymaint, felly Cerrig pync Puma yw'r stoc o'r fath fwyaf o gerrig tywodfaen ac iswit a choch ar y Ddaear.

Er gwaethaf y ffaith nad oedd ymchwilwyr, ysgolheigion ac arbenigwyr o bob cwr o'r byd, nid yn unig wedi methu i esbonio sut mae'r adeiladwyr hynafol Puma Punku llifio, cerrig caboledig a cludo i'r safle. peirianwyr Cyfoes yn dadlau bod y sylfaen y deml Puma Punku Adeiladwyd gan ddefnyddio haenau a storio dechneg a elwir yn.

Mae chwedlau llafar yn awgrymu nad oedd trigolion cyntaf Puma Punk yn bobl gyffredin. Roedd gan y bobl hynafol y gallu i drosglwyddo megality drwy'r awyr, gan ddefnyddio sain. Mae ymyl dwyreiniol Puma Punk yn cynnwys yr hyn a elwir Platform Lítica.

Y Platform a elwir yn Lytica yn cynnwys patio carregMae cael y dimensiynau x 6,75 38,72 m, nifer o flociau carreg anferth palmantog. Un o'r cerrig mwyaf mewn metrau Puma Punku 7,81 hir, mesuryddion 5,17 o led a chyfartaledd 1,07 metr o uchder. Amcan a amcangyfrifir y gwrthrych enfawr hwn yw tunnell 131. Nid dyma'r unig graig. clogfaen anferth arall yn Puma Punku 7,90 m hir, mae uchder cyfartalog eang 2,50 1,86 yn m. amcangyfrifwyd ei bwysau mewn tunnell 85,21. Mae'r ddau floc cerrig hyn yn rhan o Lwyfica Lítica ac maent wedi'u gwneud o dywodfaen coch.

H-blociau Puma Punku yw'r nodwedd fwyaf poblogaidd y safle. H-blociau yn Puma Punku oddeutu 80 hwynebu. Mae rhai awduron yn awgrymu bod, o ystyried y toriadau trachywiredd ac onglau anghredadwy gweld ar y blociau Puma Punku, mae'n bosibl bod yr adeiladwyr hynafol yn defnyddio'r rhagffurfio a thechnoleg gynhyrchu màs a ddefnyddiwyd yn hir cyn yr Incas, cannoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach.

Mae arbenigwyr yn nodi bod y cywirdeb y cawsant eu cerfio onglau â hwy i greu'r cymalau cysylltiad, arwydd o wybodaeth soffistigedig iawn o dorri cerrig a dealltwriaeth drylwyr o geometreg. Fel y nodwyd gan wyddonwyr, mae llawer o gysylltiadau mor fanwl nad yw llafn razor yn ffitio rhwng y cerrig. Nodweddir y rhan fwyaf o waith maen gan flociau torri yn union gydag unffurfiaeth o'r fath y gellir eu cyfnewid, tra'n cynnal wyneb fflat a chymalau hyd yn oed. Mae un o'r chwareli cerrig agosaf a ddefnyddir gan adeiladwyr Puma Punk yn ymwneud â 10 km i ffwrdd, ar Lyn Titicaca.

Mae'r chwarel ddiweddaf wedi ei leoli ger Penrhyn Copacabana, tua 90 km, ar draws Llyn Titicaca. Yn ôl ymchwil archeolegol, mae blociau H Puma Punku yn debyg i'w gilydd gyda chasgliad mor fanwl y byddai penseiri yn fwyaf tebygol o ddefnyddio system parod.

Mae'n rhyfeddol beth mae ein hynafiaid filoedd o flynyddoedd yn ôl wedi cyflawni ym maes trafnidiaeth, logisteg a dylunio. Hen peiriannydd a adeiladodd Puma Punku a Tiahuanaco yn fedrus wrth ddatblygu isadeiledd dinesig yn hyn o gymhleth, systemau dyfrhau adeiladu swyddogaethol, mecanweithiau hydrolig a charthffosydd dal dwr.

Er gwaethaf y ffaith ein bod yn gweld heddiw, ystyrir adfeilion Puma Punku "annymunol annisgwyl"Unwaith haddurno gyda phlatiau metel caboledig, cerameg lliwgar a deunyddiau addurnol, ac wedi cael ei byw gan bobl mewn gwisgoedd, offeiriaid gwisgo gyfoethog ac elitaidd haddurno â jewelry egsotig.

Gerllaw Puma Punku mae yna rai cerrig heb eu gorffen. Mae arbenigwyr yn dweud bod cerrig heb ei orffen yn dangos i rai o'r technegauA ddefnyddiwyd i llwydni blociau. Maent yn honni bod y blociau cerrig Puma Punku yn y dechrau morthwylion otesávány cerrig, sydd yn dal i fod yn bresennol mewn niferoedd mawr mewn chwareli andesite lleol, gan greu pyllau a cherrig gwastad lefelu yn araf ac yn sgleinio a thywod. Mae gwaith cloddio wedi dogfennu tri phrif gyfnod adeiladu, gan gynnwys addasiadau bach a ailadeiladu.

O fewn ein Escape Bydysawd Suenee rydym yn argymell:

(Gadewch i'r gwyddonwyr a'r peirianwyr geisio'n ymarferol i wneud y bloc carreg 100 gyda chymorth yr offer carreg hyn.)

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb