Nid oedd y samurai cyntaf yn Siapan

7626x 03. 11. 2017 Darllenydd 1

Ychydig iawn sy'n gwybod nad y Siapanwyr yw trigolion brodorol Japan. O'u blaenau roedd Aina yn byw - cenedl ddirgel o gwmpas y mae yna lawer o posau o hyd. Cafodd y Aina eu gwthio i'r gogledd gan y Siapaneaidd.

Y ffaith mai'r Ains oedd meistri gwreiddiol y Siapaneaidd ac mae Ynysoedd y Curil wedi ysgrifennu tystlythyrau ac yn dyst i'r enwau daearyddol sy'n debyg o Ain. Hyd yn oed yn symbol o Japan, Mount Fujiyama, yn ei enw y gair Aina o Fuji, sy'n golygu deudder tân. Mae gwyddonwyr o'r farn bod yr Ains yn ymsefydlu yn yr ynysoedd Siapan yn y cyfnod cyn blynyddoedd 13 000 yn ein cyfnod ac yn sylfaenwyr diwylliant neolithig Jommon.

Nid oedd yr Aina yn ymdrin ag amaethyddiaeth, hela bwydo, cynaeafu a physgota. Roeddent yn byw mewn pentrefi a oedd yn eithaf anghysbell oddi wrth ei gilydd. Dyna pam yr oedd yr ardal y maent yn byw ynddi yn eithaf mawr. Sakhalin, y rhanbarth Sinai, Ynysoedd y Kuril a de o Kamchatka. Tua yn 3. y mileniwm BC Daeth i ynysoedd llwythau Mongoloid a ddaeth â reis. Mae wedi sicrhau poblogaeth uchel - yn gymesur â maint yr ardal. Ac yna dechreuodd problemau'r Aina. Fe'u gorfodwyd i symud i'r siroedd gogleddol ac adael eu tir i'r pentrefwyr.

Roedd Ainové rhyfelwyr ardderchog a diffoddwyr sy'n meistroli berffaith y bwa a'r cleddyf, a Siapan am amser hir ni allai guro nhw. Really hir, bron blynyddoedd 1500, llwyddodd gyda dyfodiad y drylliau. Ainové yn dda iawn eu bod yn dominyddu y frwydr a dau cleddyfau ar yr ochr dde yn gwisgo dwy kindjals, un ohonynt yn cael ei ddefnyddio i gyflawni seppuku, sydd bellach yn cael ei ystyried yn un o nodweddion y diwylliant Siapan, ond mewn gwirionedd mae'n perthyn i ainské gwareiddiad. Mae tarddiad y Ainu yn dal anghydfod yn eu cylch, er hynny mae'n amlwg fod genedl hon nid oes perthynas â'r grwpiau ethnig eraill o'r Dwyrain Pell a Siberia. Mae eu nodweddion yn gwallt a barf trwchus ar gyfer dynion, gyda dod o hyd hil Mongoloid. Am gyfnod hir roedd yn credu bod ganddynt wreiddiau cyffredin gyda pobloedd Indonesia a brodorion ynysoedd y Cefnfor Tawel, oherwydd bod ganddynt nodweddion wyneb tebyg. Fodd bynnag, mae dadansoddiadau genetig dileu amrywiadau hyn. Ac mae'r Cossacks Rwsia cyntaf a ddaeth i Sakhalin, Ainy ystyried ar gyfer y Rwsiaid - hynny oherwydd yn wahanol i bobloedd Siberia ac yn debyg fwy Ewropeaid.

Mae'r unig grŵp ethnig y mae'r Ains yn perthyn iddo, yn ôl yr arolwg, yn dod o'r cyfnod Jómon ac fe'i hystyrir yn hynafiaid yr Ain. Nid yw Ainish hefyd yn cyd-fynd â map ieithyddol y byd ar hyn o bryd, ac am y tro, mae ieithyddion wedi methu â dod o hyd i "leoliad" ar gyfer yr iaith hon.

Heddiw, mae'r Ains oddeutu 25 000, maent yn byw yn bennaf yng ngogledd Japan ac maent yn cael eu cymathu'n ymarferol gan y Siapan.

Dolenni:

Ysgrifennom am Ainech eisoes yn yr erthygl Dirgelwch lwyth Aina

A chymharu delweddau'r merched Ainian gyda delwedd y mwnci brenin Hanuman

Dirgelion Pont Rama

http://www.sacred-texts.com/shi/aft/index.html

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb