Bydd y cyswllt cyntaf gyda'r estroniaid yn cael ei wneud gyda laser

14294x 15. 02. 2019 Darllenydd 1

Mae'r theori syfrdanol yn honni y bydd cyswllt rhyngom ni ac estroniaid yn digwydd gan ddefnyddio lasersau lle. Mae'r gred nad ydym ar ein pennau ein hunain yn y bydysawd anfeidiog wedi gorlethu ein dychymyg yn hir. Fodd bynnag, mae ein harbenigwyr yn amharu ar y gwrthdaro rhwng y diffyg tystiolaeth o fodolaeth gwareiddiad allfydol ac eto ei thebygolrwydd uchel.

Dr. Michael Hippke yn un o'r gwyddonwyr mwyaf uchel eu parch yn credu bod cyfathrebu â gwareiddiadau allfydol yn ddifrifol oherwydd eu disgyrchiant cryf exoplanets felly yn lle cyswllt corfforol byddai ddefnyddiwyd gyntaf laserau a telesgopau radio. Mae'r adroddiad hwn yn amlwg yn siomedig rhai ohonom sy'n gobeithio am gyswllt personol gyda extraterrestrials, ond ben y briodferch, gan ei fod yn galonogol bod, yn ôl gwyddonwyr y cyfle i gwrdd â nhw 50 / 50. Dr. Hippke credu bod disgyrchiant ar blanedau estron yn rhy gryf i wneud yr awyrgylch yn gallu dreiddio llongau gofod ac yn cefnogi ei ddamcaniaeth o astudiaethau Almaeneg Arsyllfa Sonneberg.

Cylchoedd academaidd ac estroniaid

Mewn cylchoedd academaidd, mae bodolaeth bywyd allfydol pravděbodobnost llywodraethu gan y ddamcaniaeth a elwir yn yr hafaliad Drake. Mae'r hafaliad llunio yn 1961 America gofodwr Frank Draekem mynegi berthynas mathemategol, a oedd mewn theori yn eich galluogi i benderfynu ar nifer y gwareiddiadau allfydol komunikaceschopných sy'n bodoli ar yr un pryd ac yn gallu anfon neges mor hir y gwareiddiadau eraill wedi bod yn gallu ei dderbyn. Mae gwyddonwyr, fodd bynnag, yn credu y byddai hyd y signal yn rhy fyr iddo ddal.

Mae planedau eraill lle gallai bywyd fod

Mae yna dwsinau o Ddaear Ddaear y tu allan i'n system haul lle maen nhw'n credu eu bod yn cynnig ein siawns orau o ddod o hyd i fywyd allfydol. Dim ond am wareiddiad allfydol yn y gwledydd hyn, Dr. Mae Hippke yn dweud eu bod mor anodd edrych ar y planedau o'u cwmpas, gan fod grym disgyrchiant yr Super Ddaear yn llawer cryfach na'r blaned Ddaear. Mae hyn yn golygu y bydd angen llawer mwy o danwydd i adael y wlad. Yr oedd hefyd a oedd yn cyfrifo bod angen i'r roced angen hedfan trwy awyrgylch yr Super Country fod yn 70% yn ehangach a deg gwaith yn fwy trymach na'r un a fydd yn hedfan trwy'r awyrgylch.

Mae llawer o'r exoplanets creigiog yn drymach ac yn fwy na Daear y Ddaear ac mae ganddynt ddiffygiant arwyneb uwch, meddai Dr. Hippke. Ac felly byddai'n rhaid i roced a allai dreiddio'r awyrgylch allldiriol ar yr exoplanedau uchod bwysau tunnell 444 000 fel y gellid ei lenwi â digon o danwydd. Mae'r maint hwn yr un fath â maint pyramid yr Aifft. Mae llawer o exoplanets creigiog yn drymach ac yn fwy na'r Ddaear ac mae ganddynt ddiffygiant arwyneb uwch, felly gallai'r hedfan fod yn heriol iawn, meddai Dr. Hippke.

Mae'r ymchwil hwn, felly, yn y rownd derfynol yn awgrymu nad yw estroniaid byth yn gweld y Ddaear. Mae'n debygol y bydd y ffurf ddeallus o fywyd allfydol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyswllt cyntaf lasers uwch-dechnoleg a fydd yn cael eu trosglwyddo ledled y bydysawd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb