Nid yw'r memorandwm enwog o'r FBI ar ddirgelwch UFO "saucers hedfan" wedi'i datrys

9604x 11. 11. 2018 Darllenydd 1

Ydych chi'n dal i fod yn ddirgelwch drysur ynghylch platiau hedfan gydag estroniaid uchel wedi'u gwisgo mewn dillad metelaidd fel y disgrifir yn y memorandwm FBI o 1950? Mae'r asiantaeth hon wedi cyhoeddi datganiad sy'n manylu ar y ddogfen enwog hon.

Mae'r memorandwm yn disgrifio'r UFO dirgel ei greu yn 1950, dair blynedd ar ôl y digwyddiad yn Roswell, ond mae'r Swyddfa Ffederal yr Ymchwiliad yn dweud bod gyda hyn ganddynt unrhyw beth yn gyffredin. Mewn blog gyhoeddwyd yr wythnos hon, mae'r asiantaeth yn dweud ei fod byth yn nid oedd ymchwilio i'r arsylwi dirgel - er hynny ni fyddai'n esbonio'r hyn a ddisgrifiwyd Guy Hottel, cyn brif rhanbarthol y FBI yn Washington DC.

Disgrifiad o UFO

Dywedodd ymchwilydd yr Awyr Awyr bod tri soser hedfan a elwir yn New Mexico, ysgrifennodd Hottel mewn memorandwm a gyfeiriwyd at y Cyfarwyddwr FBI J. Edgar Hoover. Fe'u disgrifiwyd fel siâp cylchol gyda drychiad canol o oddeutu diamedr 50. Roedd gan bob un ohonynt dri chorff o siâp humanoid, ond dim ond 3 yn uchel, wedi'u gwisgo mewn dilledyn metelaidd a wnaed o ffabrig iawn iawn. Cafodd pob un o'r cyrff eu bandio mewn ffordd sy'n debyg i'r swatshis gwrth-blinder a ddefnyddiwyd gan beilotiaid cyflymder a pheilotiaid prawf.

Yn ôl y ddogfen hon, dywedodd tri dyn, gan gynnwys swyddog yr heddlu, gwarchod priffyrdd a gwarchod y fyddin "gwrthrychau lliw arianog yn taro'r mynyddoedd Sardina Canyon,"O ganlyniad,"mae'n ymddangos yn ffrwydro mewn fflach tanllyd."Mae hefyd yn esbonio bod nifer o drigolion wedi dweud eu bod wedi gweld dau ffrwydrad yn dilyn cwymp y gwrthrych.

Memorandwm

Cyhoeddwyd y Memorandwm gyntaf ar sail y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ar ddiwedd 70. blynyddoedd, ar-lein ddim ar gael hyd nes i'r FBI ym mis Ebrill 2011 gofnodi'r cofnodion hynny. Gan ei fod wedi ei bostio ar y Rhyngrwyd ddwy flynedd yn ôl, cynhyrchodd y ddogfen hon fwy na dwy filiwn o farn, gan ei gwneud yn y record FBI mwyaf gwylio mewn hanes.

Arweiniodd cyhoeddi'r ddogfen hon at nifer o adroddiadau cyfryngau a gyfeiriodd ato fel "tystiolaeth" o fodolaeth estroniaid. Yn 2011 ymuno Daily Mail i fyny yr adroddiad hwn gyda'r FBI o Roswell achos o 1947 - a ddylai fod y llong ofod nepozemského ddamwain honedig, sydd eisoes yn destun dadlau ers degawdau.

Ond ers pan gyhoeddwyd y memo FBI Ysgrifennwyd dair blynedd ar ôl y digwyddiad Roswell, yr asiantaeth am i'r cyfryngau i wybod ei fod yn ddigwyddiad ar wahân ac nad oedd erioed nevyřešit dirgelwch hwn.

Dywedodd y Swyddfa mewn erthygl blog:

"Nid yw memorandwm Hottel yn profi bodolaeth UFOs. Dyma ddatganiadau ail neu drydydd nad ydynt erioed wedi'u hymchwilio. Nid oes rheswm dros gredu bod y ddau ddigwyddiad yma'n gysylltiedig. Dim ond mewn achlysurol yr oedd yr FBI yn ymwneud ag adroddiadau UFO ac nad ydynt yn Daeargryn. Am nifer o flynyddoedd ar ôl digwyddiad Roswell, rhoddodd y cyfarwyddwr Hoover orchymyn i'w asiantau - ar gais yr Awyrlu - i wirio unrhyw olwg UFO. Daeth yr arfer hwn i ben yn 1950 ym mis Gorffennaf, pedwar mis ar ôl memorandwm Hottel, gan nodi nad oedd ein Swyddfa Ranbarthol yn Washington yn credu ei bod yn werth archwilio am y stori plât hedfan hon. "

FBI ac UFO

Er bod yr ymchwiliad o fygythiadau diogelwch posibl yw gweithio i'r FBI, lle gallent disgyn hyd yn oed gwrthrychau hedfan anhysbys a ffrwydradau dirgel, mae'r asiantaeth yn amddiffyn ei ddiffyg gweithredu gan honni bod gwirio gweld UFO beidio i ddisgrifio eu gwaith.

Er bod yr FBI yn awyddus i egluro sibrydion am y Memorandwm ac yn honni ei fod yn cadarnhau erioed ei fod byth yn dod o hyd i unrhyw fath nepozemského bywyd, felly yr asiantaeth yn cyfaddef bod y sylw hwn yn dal i fod yn ddirgelwch - datganiad a fyddai'n dal i gynnal y gallai gobaith i gredinwyr mewn UFOs .

Mynegodd yr Asiantaeth ei hun fel a ganlyn:

"Mae'n ddrwg gennym, nid oes gennym arf UFO ysmygu. Mae'r dirgelwch yn parhau heb ei ddatrys ... "

Cyfieithu: Miroslav Pavlíček

Ffynhonnell: rt.com, AC24


Mewn cysylltiad â'r adroddiad hwn CNN adrodd. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod yr adroddiad hwn o ddiddordeb mawr i'r cyhoedd. Gellir disgwyl hefyd i bwysau cyhoeddus gyfrannu at drafod y mater yn eang.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb