Trysor Mabruddiedig yr Incas yn y Chateau Pwyl

6335x 03. 05. 2017 Darllenydd 1

Ar y ffordd fynedfa i'r castell, Niedzica (a elwir hefyd yn gastell Dunajec) yn ardal Spiš Pwylaidd yn y Tatras Dwyreiniol yw'r sylw Sylw, sbectrwm! Yr ardystiad lleol enwocaf hon yw ysbryd yr enwog Inca Princess Umin, a oedd yma ar ddiwedd 18. ganrif yn cael ei lofruddio gan farchogion Sbaen.

Adeiladwyd y clo ar ddechrau 14. Ganrif, pan oedd yr ardal hon yn perthyn i Ogledd Hwngari ac yn gwasanaethu fel llinell amddiffynnol yn erbyn Gwlad Pwyl. Ers hynny mae wedi newid ei "genedligrwydd" bum gwaith. Symudodd o Hwngari i Awstria-Hwngari, yna i Tsiecoslofacia ac yn 1920 a oedd wedi'i atodi gan Wlad Pwyl. Ond hyd y flwyddyn o 1945 roedd perchnogion y castell yn parhau i fod yn uchelgeisiau Hwngari.

Ar ôl ei wladoli ym 1946 Daethpwyd o hyd o dan un yn arwain grisiau i stash blwch, a oedd wedi'i leoli sawl jewelry a kippah Indiaidd aur, ffont nodol hynafol Incas. Methodd yr holl ymdrechion ar ei ddatrysiad, a diflannodd yn nes ymlaen mewn ffyrdd anhygoel.

Mae hanes y darganfyddiad hwn, gallwn ddechrau paratoadau ers 1760 pan aeth Sebastian Berzeviczy, yn berthynas pell o'r wedyn perchnogion Niedzica i Beriw i chwilio am aur yr Incas. Yno syrthiodd mewn cariad â'r dywysoges Inca, pren mesur etifeddes uniongyrchol Atualpy, priododd hi, ond bu farw y dywysoges yn rhoi genedigaeth i'w merch.

Arhosodd Berzeviczy ym Mheriw a chymerodd ran yn yr wrthryfel fawr ddiwethaf yn erbyn y Sbaenwyr ar ochr yr Incas. Priododd ei ferch, Umin, yr arweinydd gwrthryfelgar, wyres-ŵyr y rheolwr Twrc olaf Tupak Amaru. Yn dilyn hynny, aeth ef a'i gŵr a llys Inca i Ewrop. Buont yn byw yn Fenis gyntaf, ond ar ôl i'r Sbaenwyr ladd dynion Umin, symudasant i Gastell Niedzica.

Os gallwch ymddiried yn haneswyr Pwyleg, yna ynghyd â'r llyswyr a'r dywysoges, buont yn teithio hyd yn oed yn rhan o drysor dirgel yr Incas. Yn 1797, cafodd llys y tywysoges Inca ei olrhain eto i'r Sbaenwyr. Bu farw Umina yn unig i dorri llinellau rheolwyr yr Incas. Er mwyn i Sebastian Berzevicz amddiffyn ei ŵyr, y Tywysog olaf India, rhoddodd ef ei fabwysiadu i'w berthynas. Ac fel y dywed y chwedl, claddodd y trysor rywle o amgylch y castell a marciodd y lle yn y kip.

Roedd disgynynydd uniongyrchol olaf Tupaka Amaru, Anton Benes, yn byw yn 19. ganrif ger Brno a bu farw heb ddiddordeb erioed yn y trysor. Ond bu'n ddiddordeb mawr yn y pwnc hwn, ei ddyrn-ŵyr, Andrzej Benesz, a ddaeth yn Is-Lywydd Senedd Gweriniaeth Pobl Pwylaidd yn ddiweddarach. Yn 30. Yn ystod y ganrif ddiwethaf, dechreuodd chwilio am drysor ei hynafiaid.

Yn 1946, canfu Benesz yn ddogfen Krakow ei fod wedi mabwysiadu ei dad-daid a hefyd lle cafodd cip, a ddarganfuodd yn ddiweddarach yn cuddio o dan y grisiau.

Ond nid oedd esbonio'r sgript yn hawdd, er bod yr Indiaid hyd yn oed yn anghofio iaith y cip. Dim ond ychydig o bobl sydd o gwmpas y byd sy'n ei wybod a gellir eu cyfrif ar fysedd un llaw. Yn 70. Gwnaethpwyd dau deithiau Pwylaidd i Periw i'w ddatgelu. Ond diflannodd y ddau ohonynt heb olrhain.

Ar ddiwedd mis Chwefror 1976 ei ladd mewn damwain Automobile ei hun Andrzej Benesz wrth iddo yrru o Warsaw i Gdansk, lle'r oedd yn cyfarfod â dau dieithriaid, arbenigwyr ffontiau nodol.

Mae ei fab, atwrnai Gdanski, wedi gwrthod siarad ar y pwnc hwn hyd yn hyn, a chredai mai dim ond marwolaeth ei dad oedd aur mân.

Mae'r hanesydd pwyleg Alexandr Rovinski wedi bod yn delio â hanes y drysor dirgel am ddeng mlynedd ar hugain. Fe'i lleolir saith deg cilomedr i'r gogledd o Niedzici, yn adfeilion y castell, a oedd hefyd yn sefyll ar Afon Dunajec.

Dywedir bod y perchennog olaf y trysor, Krakow busnes orchymyn gau mynedfeydd i'r castell o dan y ddaear tri chan tunnell o goncrid ac esboniodd ei fod gan y ffaith nad yw nid yn unig yn bwriadu cymryd y trysor, ond nid yw am i hyd yn oed yn meddwl, dim ond oherwydd ei fod yn dod anlwc ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb