Pam ein bod ni'n methu â dod o hyd i fywyd allfeddygol estron?

233469x 12. 05. 2020 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae astudiaeth newydd, faint o ofod y mae'r gwyddonwyr wedi ei archwilio. Faint o amser yr ydym wedi'i fuddsoddi wrth chwilio am fywyd allfydol. Ac yn dal heb ganlyniad clir. Ni chanfuwyd y signal all-ddwys neu gadarnhad o wareiddiad allfydol, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd yn Astronomical Journal, yn union oherwydd nid ydym yn gwybod yn union beth yr ydym yn chwilio amdano. Felly, nid ydym hyd yn oed yn sylwi y gallem ei gael yn hir yn ôl.

Mae bywyd estron fel nodwydd mewn car gwair. Ond faint o drawiadau a welon ni? Os nad ydym yn gwybod yn union sut mae'r nodwydd yn edrych, sut allwn ni ddechrau edrych? Rydym yn aros am arwydd clir gan estroniaid „Halo, tady jsme!“. Efallai na wnaethom sylwi ar y signal hwn, er ei fod yn swnio. Ydyn ni'n olrhain y signalau cywir?

Myfyrwyr ac ymchwil

Mynychodd myfyrwyr ôl-raddedig o seryddiaeth ym Mhrifysgol Penn State a gweithdy seminar NASA yn Houston. Roedd seryddwyr eisiau cyfrifo'n gywir sut roedd chwiliad helaeth am ddeallusrwydd allanol neu SETI eisoes wedi'i berfformio erbyn y dyddiad hwnnw.

Yn fyr - adeiladodd y grŵp fodel mathemategol blynyddoedd golau 33 000 yn y gofod. Maent hefyd yn gwirio blynyddoedd 60 y prosiect SETI a hefyd yn cynnwys 8 o wahanol fathau o chwilio am wareiddiadau estron. Dangosodd eu cyfrifiadau pa mor fach oedd y gofod yr ydym wedi'i archwilio.

„Výzkumníci zjistili, že lidské kolektivní hledání mimozemšťanů proběhlo přibližně v 0.00000000000000058%. Přirovnat bychom to mohli k vaně plné vody ve všech oceánech na Zemi.“

Os nad ydym yn gwybod beth i'w chwilio, ni allwn ei hyd yn oed ddod o hyd iddo. Gallwn ei gymharu â chyfatebiaeth arall: Byddwn yn yfed gwydraid o ddŵr môr i ddarganfod pysgod yn y môr.

Binocwlau modern

Mae'r cyfnod newydd yn cynnig technoleg fwy datblygedig a binocwlau modern a all helpu yn fawr i ddod o hyd i atal gwareiddiad allfydol. Mae yna hefyd lawer o syniadau ac arferion brwdfrydig ar sut i ddod o hyd i'r olion hyn. Er enghraifft, astroffysicydd, astrobiologist ac addysgwr gwyddonol Brendan Mullan credai mai un ffordd y gallem ddod o hyd i wareiddiad dieithr oedd edrych am ymbelydredd isgoch a'r gwres wedi'i ddraenio o feysydd cylch Dyson.

Beth yw maes Dyson?

Maes Dyson (maes Dyson) yn isadeiledd damcaniaethol a fyddai'n caniatáu defnyddio'r holl ynni a ryddhawyd gan y seren. Mae'r Americanaidd wedi ei ddylunio Freeman Dyson, yn ôl yr hyn a enillodd ei henw hefyd.

Mae'r haul a'i system blanedol gyfan wedi'i hamgáu mewn cylch lle mae'r wal fewnol yn derbyn ynni ac y gellir ei ddefnyddio ar gyfer cytrefi ac ehangu ardal y gellir ei ddefnyddio hyd yn oed aneddiadau y tu allan i'r blaned ar hyd a lled y system. Dyson sffêr yn un o'r themâu llai aml o lenyddiaeth ffuglen wyddonol, neu raglenni, ond hefyd yn ymddangos, er enghraifft, mewn cyfresi fel Star Trek, ond hefyd yn y Avengers ffilm superhero: Rhyfel Infinity, sydd yn rhannol yn digwydd yn y bydysawd.

Er enghraifft, rhagfynegodd Dyson y byddai strwythurau tebyg yn ganlyniad rhesymegol i ofynion cynyddol egni gwareiddiad technolegol datblygedig. Cynigiodd y dylid chwilio am strwythurau o'r fath i ddod o hyd i dystiolaeth o fywyd all-ddwysiol iawn deallus.

Awdur cysyniad Dyson yw ffisegydd a mathemategydd Freeman Dyson, a sylweddoli hynny mae pob gwareiddiad, sy'n esblygu yn yr un ffordd â dynoliaeth, yn cynyddu gyda'i ddatblygiad y gofynion ar y defnydd o ynni. Os yw'r wareiddiad hwn yn bodoli am amser hir, bydd amser pan fydd yn rhaid i ddefnyddio holl ynni ei seren. Dyna pam yr oedd yn tybio y byddai'n creu system o strwythurau sy'n gorbwyso'r seren rhiant er mwyn dal yr holl ynni y mae'r seren hwn yn ei gynhyrchu.

Chwilio am fywyd allfydol

Pe bai gwareiddiad dieithr yn byw ar gyflymder tebyg â phobl, byddai'n defnyddio mwy a mwy o ynni bob blwyddyn. Un diwrnod byddent yn troi'n uniongyrchol i'r ffynhonnell - yr haul. Fodd bynnag, nid yw Mullan a'i gydweithwyr wedi dod o hyd i unrhyw arwyddion ar ôl llawer o sylwadau Llongau Dyson.

Er ei fod nid yw'n profi nad oes unrhyw wareiddiadau tramor, efallai bod rhywbeth arall yn ein dangos ni. Rhaid i wareiddiadau uwch hyd yn oed weithio yn neddfau ffiseg. Os yw'r gwareiddiad hwn yn lleihau gormod o ynni, gallai ddinistrio'i hun.

Ychwanegodd Dr. Mullan:

„Pokud budeme každoročně využívat stále více energii, může to způsobit znemožnění obyvatelnosti naší planety do konce 24. století, pokud ne dříve.“

Mae'r ffyrdd yr ydym yn ceisio dod o hyd i wareiddiad allfydol yn olaf Gall helpu i ddeall bod yn rhaid inni ofalu am ein planed ac ymdrechu i greu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus iddyn nhw eu hunain a'u disgynyddion. Fel arall, bydd y Ddaear yn dangos marc ebychnod arall yn fuan, fel trychinebau naturiol, pandemigau byd-eang, ac ati.

Dyma ddarlith gan Dr. Brendana Mullana

Awgrymiadau o e-siop Sueneé Universe

Michael Hesseman: Cyfarfod ag Estroniaid

Os yw estroniaid yn ymweld â'r Ddaear, pam maen nhw'n dod a beth ddylen ni ddysgu oddi wrthyn nhw? Ni fydd "Ufology" byth yn dod yn wyddoniaeth, oherwydd ar hyn o bryd o ddeall pwy sy'n rheoli'r llong ofod, byddant yn peidio â bod yn "wrthrychau hedfan anhysbys."

Michael Hesseman: Cyfarfod ag Estroniaid

Peter Krassa: Dynion mewn Du

Ydych chi'n adnabod dynion mewn du? Maent yn rhan o ffenomen UFO. Pwy oedden nhw a beth oedd eu rôl? Oes gennych chi brofiad mewn UFOs? Yna mae'n bosibl y byddwch yn cwrdd â nhw a chynghorir yn gryf i anghofio.

Peter Krassa: Dynion mewn Du

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "Pam ein bod ni'n methu â dod o hyd i fywyd allfeddygol estron?"

  • OKO OKO ysgrifennodd:

    Yn fy marn i, mae'n annhebygol iawn y bydd dwy wareiddiad yn croestorri yn yr amser cyffredin T a'r gofod P fel y gallant rywsut gyfathrebu'n rhesymol â'i gilydd trwy'r dulliau sydd ar gael inni ar hyn o bryd (T a P).

  • jpavol ysgrifennodd:

    Mae chwilio am estroniaid trwy ysbienddrych, telesgopau radio, ac ati yn ddiwerth. Maent yn defnyddio telepathi yn bennaf i gysylltu ac fe ddaethon nhw o hyd i ni amser maith yn ôl. Ydych chi'n meddwl y bydd morgrug yn ymchwilio i bwy sy'n eu procio yn yr anthill? Maent yn ei ystyried yn drychineb naturiol. Mae daeargrynfeydd yn ras mor beryglus fel bod yn well ganddyn nhw ein hynysu…

ysgrifennu sylw