A ddaeth Duw o'r Bydysawd? (printiau olaf mewn stoc)

521694x 11. 06. 2019 Darllenydd 1

Cyfieithiadau llenyddol o Hen-Hebraeg yw'r hyn y mae llawer o bobl yn ei weld ... Mae'r Dduw Beiblaidd yn rhywbeth marwol yn ogystal â phob person. Dim ond gan y ffaith bod y duwiau yn byw dwsinau o fywydau dynol, roeddent yn ymddangos yn anfarwol. Mae'r Beibl ei hun yn awgrymu bod dynion yn greaduriaid a grëwyd o DNA ein duwiau sydd wedi cyrraedd y blaned Ddaear mewn peiriannau hedfan.

Mae'r Beibl yn datgelu perthynas glir rhwng ffenomen UFO / ET a Sumer, gwlad gwylio peiriannau hedfan. Y tir a ddyfarnodd Goruchaf Anus (Anunnaki). Beth maen nhw'n ei ddweud heddiw Gloria Duw yn wir llong estron, lle duwiau disgyn ar y ddaear.

Mae testunau clir Beiblaidd yn sôn am y ffaith bod ceffylau yn bethau go iawn sydd â'u clans a'u teuluoedd. Mae'r testunau'n dweud am y mannau lle maen nhw'n byw a lle y gallwn ddod o hyd i dystiolaeth bellach, gan nad Goliath oedd yr unig achos hysbys.

Ystyr y gair angel wedi cael ei symud i lefel y seiliau ysbrydol yn ystod y cyfnod. Beiblaidd - angylion yr Hen Destament oedd ond bodau corfforol a chyda'r rhai ysbrydol roedd ganddynt bron ddim yn gyffredin, yn union fel y duw, yn y drefn honno. y duwiau oedd bodau corfforol, a dywedir eisoes gan destunau llyfryddol.

Yr un broblem yw gyda'r ddealltwriaeth o'r hyn sy'n digwydd, Y Deg Gorchymyn Duw, sef un o sylfeini'r crefyddau Iddewig a Christion. Mae eu harwyddocâd wedi newid yn fawr yn ystod amser.

Eisiau darllen mwy? Un o'r teitlau llyfr newydd cyntaf Oedd Duw yn Deillio o'r Bydysawd?, yr ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd Esene Bydysawd Suenee, yn dod â nifer o syniadau syfrdanol i hanfod gwirioneddol hanes dynol sydd wedi'i enysgrifio yn y fersiynau cynharaf o'r testunau Beiblaidd y gelwir y rhain, y mae eu dadansoddiad trylwyr o safbwynt yr oes modern yn dod i hanfod allfydol o'n gwareiddiad.

Bydd noson heddiw (14.03.2018 o 20: 00) yn parhau i fyw ar y pwnc Sumer: Y Stori Gwir o Greadigol Dynol (4.): Y Tŵr Babylonaidd.

Awdur y llyfr yw Mauro BiglinoSy'n fwy na deng mlynedd ar hugain astudio testunau sanctaidd gyda'r gred mai dim ond y wybodaeth a'r dadansoddiad yn uniongyrchol o'r hyn y gall golygyddion hynafol eraill yn eich helpu i wir yn deall y syniad o grefydd yn dod gyda'r hanes dynolryw. Ymhlith pethau eraill, am fwy na degawd, roedd Syr Masw yn sefydliad cychwyn a symbolaidd a oedd â dylanwad sylweddol yn hanes y Gorllewin. Mae hefyd yn gydweithiwr o wahanol gylchgronau, ymchwilydd yn hanes crefydd, cyfieithydd starohebrejštiny i Edizioni San Paolo (tŷ cyhoeddi swyddogol y Fatican).

PRYNU'R LLYFR

Fe lwyddon ni i gael yr ychydig brintiau diwethaf… peidiwch ag oedi!

Erthyglau tebyg

Sylwadau 5 ar "A ddaeth Duw o'r Bydysawd? (printiau olaf mewn stoc)"

 • UnoUno yn dweud:

  Yn fy marn i, nid yw Duw yn bodoli, ond ni fyddai ef yn creu'r byd crazy yr ydym yn rhan ohoni. Arhoswch, dyna wnaethom ni dynol, felly dyma ni sy'n gwneud ... Rwy'n dechrau deall. Ond pwy a greodd ni? Roedd i fod yn ergyd fawr a dechreuodd popeth. Yn sicr, mae'n rhaid i RHAID fod yn rhywbeth arall, neu ni fyddai'r ergyd enfawr y daeth y Bydysawd ohoni. Un peth yn sicr, mae Duw / Crëwr popeth, neu o leiaf rywbeth, yn bendant yn bodoli, nawr mae ei angen ar ôl marwolaeth, neu pwy sy'n gwybod, y mae'n dal i fodoli. Yn y diwedd ni fydd yn stori mor drist, oherwydd ein bod ni yma bob amser.
  Dywedodd rhywun hyd yn oed (nid oedd yn ddynol) ein bod ni'n ddyn yn law estynedig Duw ein bod ni, yn y bôn, y duw, wrth gwrs, dim ond rhan fach am nad ydym yn gweld y cyfan. Y bwriad yw bod y bwriad, Duw yn chwarae drwy'r dyn am beidio â'i wybod, mae'n gêm wych a sioe wych.
  Mae'n gwneud synnwyr i mi, mae Duw yn mwynhau gwylio ei hun trwy ni, trwy'r cyfan!
  Felly pan edrychwch ar Ptoo yn y drych, credwch eich bod chi'n edrych ar Dduw! Teimlwch yn hyn o bryd ddiolchgarwch mawr, trwy eich emosiynau y mae Duw wedi rhoi ichi i gofio unwaith BETH YDYCH ...

 • petrvetr yn dweud:

  Ar eu cyfer, duwiau, estroniaid, neu fodau o ddimensiynau eraill, neu bobl y dyfodol. Ond efallai y bydd Duw go iawn, y sawl sy'n creu popeth.

Ad a Ateb