Nudity naturiol yn trin y corff a'r enaid

13273x 28. 03. 2018 Darllenydd 1

Nid oes dim yn fwy gwobr na bod yn iach, yn gryf ac yn noeth. Pryd wnaethoch chi ddiwethaf edrych ar eich corff noeth yn ei holl harddwch? Fi 'n sylweddol yn edrych - rhoddodd ei holl sylw yn ymwybodol iddo, deall ef ac yn cymryd popeth i mewn iddo dros y blynyddoedd eich bywyd imprinted. Dim adolygiad sut y mae'n rhaid cluniau mawr neu feddal yn cael llawer o marciau ymestyn yn aros ar ôl yr enedigaeth, fel eich biceps yn sagging, beth bwi achub sylwi setlo o amgylch eich canol neu ar ba gam o'r cellulite yn bosibl.

I lawer ohonom nid yw hyn yn edrych yn syml, gan fod y rhith o berffeithrwydd cofleidio ein bywyd bob dydd ac yn sbecian ar ni o bosteri vyretušovaných, mae rhai ohonom yn cael mwy o haf at ei ben-gliniau, ond mae'r un rhith! Mae'r rhith sy'n ein gwahanu oddi wrth ein hunain yn ein dysgu i beidio â bod yn hapus gan nad ydym wedi gyrru allan o orchymyn masnachol. Mae'n ein dysgu i gymharu a byw o'r ego yn lle'r galon, oherwydd mai'r corff yw'r prawf mwyaf amlwg sy'n siarad â ni heb eiriau.

Mae gan ein corff olion ein hanes bywyd. Ein camgymeriadau a'n llwyddiannau, gan ddangos ein cyflwr meddwl presennol, y natur, yr genynnau a'r tasgau a ddaeth i ni i'w cyflawni yma a sut rydym ni'n llwyddo i fyw.

Nid yw teimlad o un corff ei hun yn unig y corff hwnnw rywsut yn edrych 'n sylweddol gennym, ond mae a wnelo â syniadau, yr hyn yr ydym yn meddwl am y peth, yr emosiynau y brofwn yn hyn ac i ba raddau o hunan-ymwybyddiaeth nad ydym eto wedi llwyddo i ddatblygu. Gall rôl yn y canfyddiad ei hun hefyd yn effeithio ar amrywiaeth o drawma sydd gennym hir i achub ein hunain oherwydd nad ydym yn cael eu derbyn amgylchedd ydym ni, ac rydym yn dal i fod yn rhy wan i ni ddeall gwir ystyr y datganiad hwn. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, menyw brydferth neu heb lawer o fraster dal bob amser gall dyn yn dioddef o deimladau o hagrwch oddi wrth ei gorff, oherwydd bod eu meddyliau yn cael eu gwisgo ac yn adlewyrchu eu darlun gwahanol o sut y dylent edrych na'r un yr ydym ni a thrwy hynny yn cael eu hystyried i fod yn annigonol ac nid yw'n disgleirio . Ac yn hynny o beth mae'n - glow mewnol!

Mae hunan-iacháu trwy dderbyn a dathlu eich hun fel harddwch unigryw yn broses hirdymor o ddarganfod a lleithder a gellir meistroli cam wrth gam.

Felly os ydych am roi'r gorau ar bob golwg lash yn y drych, dysgu i garu eich corff, yr ydych wedi cael bendithio oherwydd ei fod yn y deml berffaith ar gyfer y enaid a chariad aruthrol a doethineb yn ein galluogi i greu yma yn y byd materol. Ac hefyd yn dangos y canolwr i bob un o'r sioeau ffasiwn, cylchgronau, masnachol, sioeau realiti ac yn yr un modd, mae'n rhaid i ni gyd edrych rhywfaint o anadlu'r awyr gyda'i gilydd a theimlo'n rhydd ac yn hapus.

ffordd bosib dechrau hunan-derbyn eu noethni Efallai fod yn byw ychydig funudau neu oriau noeth yn yr amgylchedd diogel o gartref a fydd yn eich darparu gyda cysur llawn ac yn mynd i unrhyw le nad ydych yn pwyso ac yn ddiweddarach mae angen ei ben ei hun neu gyda phartner yn y cefn gwlad, lle mae cysylltu llawn i Undod, fel ein cyrff yn cael eu gwehyddu o'r un deunydd â natur sy'n ddilys ac yn datrys dim.

A pham hyn i gyd?

1. Derbyn eich hanes bywyd
Fel y soniais eisoes, mae ein corff yn dwyn y marciau o'n digwyddiadau bywyd, a oedd yr amrywiaeth o anaf, salwch, llawdriniaeth, cyfnod difrifol o iselder a phryder ddilyn gan gorfwyta, hunan-amheuaeth a diet llym dilynol, beichiogrwydd neu unrhyw beth arall, yn union fel eiliadau hardd y rhai gwyliau, yr amser pan fyddwch yn mynd i natur, i tylino, i ymarfer corff, byddwch yn teimlo'n hapus gyda'ch ffrindiau a theulu a mis Medi. Mae popeth yn cael ei storio yn y corff, ac yna eu hadlewyrchu allan a pheidio â bod cywilydd, o'r fath yn syml, eich stori bersonol ac os ydych yn ei wybod ac rydych yn derbyn, gallwch hefyd benderfynu pa gyfeiriad y bydd yn ei gymryd yn y dyfodol a sut i ddod i ben.

clanek1

2. Croesawwch eich cyfanrwydd

Ni fyddwch byth yn profi mwy na phan fyddwch yn noeth. Nudity yw'r porth i fod yn agored, gwirionedd a phwrdeb ein hunain, oherwydd yr ydym wedi tynnu'r mwgwd dillad yr ydym yn ei fynegi, pwy ydym ni'n meddwl ein bod ni. Dyna sut yr ydym ni'n gyflawn, ac yn y sefyllfa hon, ar ôl dadansoddi'r bregusrwydd cychwynnol, mae gennym rym aruthrol y gallwn dynnu arni ar unrhyw adeg ar unrhyw adeg. 3. Disgwyl eich bod yn agored i niwed

3. Disgwyl eich bod yn agored i niwed
Noethni yn ymgorfforiad o'n agored i niwed ac yn agored i niwed yn dda ar ei ffordd i fyw ac integreiddio fel un o'r teimladau ein bod yn gallu profi oherwydd trwyddo ef, gallwn fireinio a meithrin eu ego. Nid oes rheswm dros ofni bod yn agored i niwed; i'r gwrthwyneb, mae'n gyfle i chi ddangos eich dewrder i'w weld yn wirioneddol. Dyma ffynhonnell dyfnder ein bywydau, diolch i ni ddechrau byw bywydau yn wirioneddol.

4. Dangoswch y byd ei harddwch unigryw
Stribed ei chorff noeth tra ei deimlo mewn un arall heddwch yw'r ffordd i ddod yn rhydd ac yn imiwn i giwiau anymwybodol. Nid oes un rheswm pam y dylech chi fod yn ddrwg am eich corff. Pan fyddwch yn derbyn eich gwersi yn y gorffennol, yn hoffi i ddweud y bydd camgymeriadau sbardun bellach o'r hyn a elwir cywilydd fel amherffeithrwydd neu deimlad o israddoldeb gan fod yr holl ymateb y byd i ni ein hunain yr ydym yn creu ein hunain ac sebepřijetím disgyn. Gadewch eich profiad yn chi eich hun yn hardd yma ac yn awr, gyda phopeth a fydd yn cyfoethogi eich bywyd. Rydych chi'n hardd!

5. Ewch i fyny â'ch ofnau a rhyddhau'ch hun
Mae llawer ohonom yn treulio llawer o arian ar ddillad hardd, ond mae llawer o'r eiliadau gorau o'n bywydau yn digwydd hebddo. Mae'n union yr adegau hynny pan fyddwn yn wynebu ein hofnau ac yn cael y cyfle i gael eu rhyddhau'n gorfforol, yn feddyliol, yn emosiynol ac yn ysbrydol.

Mae pob wrinkle adlewyrchu ein profiad o fywyd cryf, pob gwallt llwyd o'n ofn i'r nesaf, mae pob man geni neu freckle sut rydym yn caru yr haul, pob gromlin ei bol a cluniau sut yr ydym yn caru y blas siocled da, gwin neu gacen o'r fam-gu, bob tro rydym yn cylchoedd o dan y llygaid, dangos i'r byd bod gennym noson wych gyda phartner neu ffrindiau neu mewn parti y noson rydym yn siglo yn y breichiau ein plentyn annwyl a oedd yn hunllef ...

Mae popeth yn adlewyrchu ein gweithredoedd a'n profiadau, mae popeth yn cael ei ganiatáu, ni i gyd.

Peidiwch â bod ofn i fod yn noeth gyda ni ein hunain a menywod heb gyfansoddiad a gweld o'r tu mewn yn ogystal ag o'r tu allan. Gadewch i ni edrych ar ein teimladau o fod yn llai dymunol ac archwilio pwy ydym ni a pham, oherwydd gallwn ond newid ein teimladau. Nid yw'r ffaith ein bod ni wedi "rhywsut" yn golygu mai dim ond ni a dot yw hwn. Mae gennym y cyfle i ddod yn berson newydd bob eiliad, a dim ond ein penderfyniad ni yw hwn. Dymunwn haf cynnes hardd, sy'n annog hunan-wybodaeth o'n holl gyrff ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb